Om ett folk utan identitet och ryggrad

03.12.2016 00:34

tisdag 2 juni 2015

 
 
 
Barn är ibland naiva, godtrogna och blåögda. Att det är så är inte så konstigt då barn inte har den livserfarenhet som krävs för att kunna förutse och analysera skeenden i sin omgivning. Barn är godtrogna och tror alla om gott. Detta utnyttjar pedofiler och mördare för att kunna föra bort barn.

Att vuxna kan vara lika naiva, godtrogna och blåögda är dock en större gåta. I landet Sverige är många vuxna som barn och tänker inte kritiskt själva. Svensken har fått lära sig Jantelagen "du skall inte tro att du är något", och att tro på överhetens påbud och definitivt inte ifrågasätta det som överheten säger och ger direktiv om. Man tuggar och sväljer, och kanske, bara kanske, knyter man näven i fickan och tänker "det är ändå inget jag kan göra något åt". Oftast accepterar man överhetens påbud utan att själv kritiskt reflektera över detta.

Dessutom är svensken ett fredsskadat folk och ett av de minst konservativa folken i världen. Vi har inte varit i krig på över 200 år och nu när vi är under angrepp från två håll så märker Svensson det inte ens. Ryssland har redan angripit Sverige och kriget pågår för fullt. Läs här.

Radikal (politisk) islam har infiltrerat hela samhället, skolor, universitet, politiken, finansvärlden och självaste regeringen. Vi är alltså under angrepp därifrån också men låter oss kokas levande som en groda utan att förstå vad som händer i samhället. Så beter sig bara ett fredsskadat folk. Den långsamma tillvänjningens strategi fungerar alldeles utmärkt på svensken och islamisterna i muslimska brödraskapet och salafisterna från Saudiarabien vet detta. Snart kan de ta över
 
Detta blogginlägg är inte en vetenskaplig analys, utan bara en reflektion över hur det har kunnat bli på detta sätt? Det finns ett antal förklaringar enligt mig.


1. Den lutheranska kyrkans förtryck fram till slutet på 1800-talet. Redan 1596 beslöt domkapitlet i Uppsala om förhör av allmogen i alla Sveriges socknar. Svensken skulle frukta "Gud" (läs kyrkan och prästen) och man indoktrinerade folket genom religiös indoktrinering manifesterat genom husförhör i bondstugorna. Kyrkan krävde av folket att de skulle gå till kyrkan varje Söndag för att få sin veckoliga dos av svavelosande predikningar som ingav fruktan av överheten. Så kunde allmogen kontrolleras. Det hela fortsatte fram till 1888 då denna förordning upphävdes och ersattes av "folkskolan".

2. Socialismens tillväxt började 1889 då socialdemokratin föddes, året efter förordningen om husförhör upphävdes, och då tog "folkrörelsen" över efter kyrkan och dess förtryck som ny förtryckarregim och indoktrineringsorgan. Folkrörelsen organiserade sig genom att bilda folkskolor, föreningar, kooperativ och med ett folk som redan var vana vid att inte tänka själva sedan 1500-talet var detta folk ett lätt byte för socialistisk indoktrinering. Ungefär samtidigt uppstod socialkonservativa tänkare i Europa. P.g.a. industrialismen och behovet av arbetskraft i industrin blev dock konservatismen synonymt med "kapitalet" och män i flotta kostymer. Något som föraktades av de socialistiskt indoktrinerade arbetarna. Socialism och kommunism segrade.

Nu är den gamla folkrörelsen döende (död) och ersatt av en ny folkrörelse, Sverigedemokraterna. Konservatismen växer  hela tiden och idag är var femte svensk väljare åt det socialkonservativa partiet Sverigedemokraterna. Vi lever alltså just nu i en tid av förändring då allt fler börjar att vakna och genomskåda de socialistiska utopierna. Den nationella stoltheten börjar att växa i och med detta så nu uppstår ett hopp om att kunna föra landet bort från socialismen och mot en ny nationell identitet baserad på mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och återinförande av demokrati från det läge av diktatur vi befinner oss i nu.

Kanske kan svensken trots allt, med sitt vikingablod, resa sig mot de onda krafter som vill ta över vårt land och strida för att bevara Sverige som vi vill ha det. Kanske kan "soft power" äntligen börja byggas för en nationell identitet man är stolt över? Men, kanske, bara kanske. Men snart är Sverigedemokraterna Sveriges största parti, då det finns hopp. Trots oikofobinfrån de liberala och vänstern. Nu tar vi tillbaka Sverige. Tillsammans! Tillsammans är vi starka och de onda krafterna kommer inte att lyckas. När vindarna viskar mitt namn. Vind uppstår av rörelse. En folkrörelse...
 

 

Ämne: Om ett folk utan identitet och ryggrad

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar