Olle Ljungbeck: ”Sjuklövern offrar Sveriges medborgare medvetet”

13.11.2015 16:28
 

olle_ljungbeck_artikelbild_avatar_kronkorSjuklöverpartierna tjänar inte i första hand Sverige och dess medborgare. Man offrar dem medvetet. Den planlösa och oreglerade invandring som rubricerade partier inte bara tillåtit utan också främjar har nu resulterat i det kaos, som vi kritiker hela tiden varnat för. Det har till slut tvingat regeringen att införa gränskontroller mm.

 

Men detta är mer en skenfäktning än en åtgärd som leder till nämnvärd mindre invandring. Risken är stor att vanstyret av alla regeringar från 2006 har orsakat sådana skador på det svenska samhället att de kanske inte kan repareras.

Skälen till detta är många. Vi har sedan 2006 haft regeringsoch riksdagsledamöter som är så intellektuellt torftiga att de helt enkelt inte haft förutsättningar att regera landet med bibehållen välfärds- och trygghetsnivå.

Vi har en statsminister som har ett ordförråd som en tioåring. Detta har inte att göra med att han är arbetare. Går vi tillbaka till 1930-60 – talet så var flertalet regeringsledamöter från socialdemokraterna arbetare. Men deras intelligens och bildning var skyhög mot vad gäller dagens. Han har helt enkelt varit för obegåvad och lat för att bilda sig.

Det finns – kanske det allvarligaste – en antiintellektualism inte enbart bland politikerna utan i stora delar av etablissemanget – journalistkåren inräknad. Självklart är det allvarligt när antektualiiintellsmen är så genomgående hos regerings- och riksdagsledamöter som i dag.

Det finns många exempel på hur dessa ”företrädare” för medborgarna förnekar förnuftsmässiga metoder och lösningar att finna sanning och lösa problem. De går i stället mer efter känsla och tro än efter sakskäl. I stället för att hävda upplysningstidens idéer böjer de sig för vidskepelse och kulturella/religiösa fundamentalister.

I stället för att tydligt markera Sverige som en sekulär stat bjuder man in representanter för de mest reaktionära och vidskepliga företrädarna för t ex Islam för att dessa kräver det! Hellre än att värna svenska värderinga göder man dessa bakåtsträvare med skattemedel trots att de motarbetar demokrati och jämlikhet mellan könen.

I sin falska självgodhet försöker de framstå som världens främsta humanister vad gäller dagens massinvandring. Deras hantering av denna fråga är helt kravlös varför invandrarna bibringas känslan av att vara något som skall ges all hjälp utan att prestera något själva.

Denna självgodhet har också medfört att de på alla sätt vill framstå som de godaste i världen och därför söker misstänkliggöra alla som inte tänker och gör som de. Därför låter de det svenska samhället braka ihop hellre än att de lyssnar på sakliga och möjliga lösningar på invandringen från meningsmotståndare som t ex Sverigedemokraterna (SD).

Nu när katastrofen inträffat tvingas de att tillgripa och använda sig av de redskap som SD sedan länge anvisat. Man behöver inte vara SD-vän och försvarare av detta parti för att inse vilka hycklare sjuklöverpartierna är.

Studerar man hur politikerna gång på gång brutit mot grundlagen (den viktigaste lagen av alla) häpnar man över hur många grundlagsbrott de godaste bland de goda gjort sig skyldiga till och därmed förrått sitt land och folk. Självklart vill man inte ha en författningsdomstol. I sådant fall skulle det ju framgå att de enda som följer grundlagen är SD.

Hade vi i dag haft en självständig författningsdomstol hade samtliga regeringar och riksdagar från 2006 ställts till ansvar för vad som nu inträffat. Dagens regering kan inte längre garantera sina egna medborgarna säkerhet till liv och egendom från individer som kommer utifrån och inte är svenska medborgare.

Polisen har också i dagarna anmält att man inte längre kan garantera den allmänna ordningen och inre säkerheten. Som ett exempel på hur allvarligt läget är för oss medborgare kan nämnas att ca 150 jihadister, som stridit för IS och andra terrororganisationer återvänt till Sverige utan att de förhörts!

Vad har dagens regering och riksdagspolitiker att anföra till sitt försvar, inte bara om utan när ett terrorattentat inträffar?

Tusentals kvinnor/flickor har våldtagits av invandrare. Ett mycket stort antal svenska kvinnor, män, ungdomar, barn har därutöver mördats, våldförts, rånats, skjutits, sprängts etc. Detta har inte ens beklagats av ansvariga politiker. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att de kallt kalkylerar med detta våld mot svenska medborgare, i annat fall skulle man stoppat invandringen.

Belysande för antiintellektualismen är accepterandet av muslimska friskolor, framväxten av parallellsamhällen med sharialagar och förtryck av kvinnor. Accepterande av symboler för kvinnoförtryck som burka, hijab på inte enbart vuxna kvinnor utan också barn.

Kvinnlig könsstympning tystas ned och myndigheterna vägrar att agerar i rädsla för att stöta sig med kulturella eller religiösa ledare! Samma sak gäler barnäktenskap. Att inte ställa krav på att lagstiftade svenska värderingar skall efterlevas är ytterligare exempel på hur dessa ”goda” politiker tillåter att invandrarna förråar och bryter mot våra humanistiska värden.

Detta trots att de själva utnämnt sig till världens godaste människor. När skall de själva börja inse hyckleriet och falskheten? Sannolikt saknar de denna självinsikt eftersom de aldrig vågar se sanningen utan lever på självbedrägeri.

När jag skriver detta nås jag av informationen att centerpartiets t f partiordförande Anders W Jonsson försett en gammal hederlig och ärlig centerveteran – Staffan Danielsson – med munkorg med förbud att uttala sig i invandringsfrågor!

Jag minns hur denne A W Jonsson applåderade Säpo när de kallade mig till förhör därför att jag kallat ett antal politiker för ohyra. Men denne intellektuelle rese har jag aldrig hört uttala någon kritik mot de invandrare som våldtar/gruppvåldtar och begår grovt våld mot svenska medborgare.

Antiintellektualismen skördar sällan sådana segrar som när förespråkare för Nato och ett ”nytt kallt krig” excellerar i sin lögnpropaganda mot Ryssland, som inte ens CIA är mäktig!

Dagens ointellektuella politiker blundar för hur invandrarna lever kvar och för vidare till sina barn de primitiva värderingar som inte hör hemma i ett civiliserat och humant samhälle.

Kvinnoförtrycket, hedersrelaterat våld, barnaga, hjärntvättning med koranens värderingar i muslimska friskolor, flickor utestängs fortfarande från sexualundervisning, bad, gymnastik etc i blandade grupper med både flickor och pojkar. För många av invandrarflickorna skiljer sig inte vardagen i Sverige från det förtryck de var utsatta för i sina hemländer.

Till dig som vågar ha en egen åsikt och i motsats till dagens politiker anser att kvinnor/flickor och män/pojkar har samma värde och skall behandlas lika – slå ner på alla de avvikelser du ser från svenska värderingar.

Gör vi inget kommer vi om några år ha en fundamentalistisk islamisk stat i Sverige med sina egna odemokratiska värderingar och med egna lagar. Det brådskar. Denna stat är under uppbyggnad. Som Du vet har vi en islamist i regeringen som i sitt agerande tydligt tagit avstånd från en av våra viktigaste lagar – nämligen lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män!

/Olle Ljungbeck, Gävle

- See more at: https://www.exponerat.net/olle-ljungbeck-sjuklovern-offrar-sveriges-medborgare-medvetet/#sthash.DYXtseK2.dpuf

 

Ämne: Olle Ljungbeck: ”Sjuklövern offrar Sveriges medborgare medvetet”

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar