Oljesituationen i världen. Intressant föredrag av Mikael Höök, Uppsala Universitet

06.09.2014 23:09

Det finns en dov tystnad runt om i världen när det gäller oljan och vår framtid. Det hänger troligen samman med vårt tekniska samhälles syn på investeringar, tillväxt, framtidstro och kanske även vanliga människors syn på exempelvis ett bestående pensionssystem.

    Utvinningen av konventionell olja minskar sedan cirka 10 år tillbaka och på så sätt är peakoil ett faktum. Att detta inte märks ännu beror på att man utvinner allt mer olja på okonventionellt sätt, t ex ute i havet på stora djup, i Arktis, från oljesand och nu senast genom utvinning av skifferolja, s k ”fracking”. Detta kompenserar än så länge bortfallet av konventionell olja. Men fracking är en kortsiktig hjälp. Medan en konventionell oljekälla förser oss med olja i årtionden, räcker oljan från en plats med fracking någon månad och det sker en febril aktivitet med att anlägga nya ”källor”. Hittills har man tömt mer än 20 000 sådana anläggningar. Detta kostar stora belopp. Hur länge denna jakt mot tiden kan pågå innan de stora svårigheterna gör entré är en öppen fråga. De mest pessimistiska rösterna talar om några år, medan optimister talar om några årtionden?

 

Lyssna på ett intressant föredrag av Mikael Höök, Uppsala Universitet, som utförligt handlar om ”fracking” och vår oljesituation!

Se https://www.youtube.com/watch?v=gRW7p9MVz8s

 

Att oljesituationen är den kanske mest betydelsefulla faktorn när det gäller internationell politik och militär aktivitet är högst troligt sedan många år tillbaka.

När den mycket vederhäftige förre ledaren för amerikanska riksbanken Federal Reserve, Alan Greenspan, gick i pension klargjorde han dagen efter att orsaken till amerikansk intervention i Irak var oljan – inte massförstörelsevapen som USAs ledare påstått.

     På samma sätt är Putin i Ryssland medveten om att Europa i hög grad är beroende av rysk gas och olja. Agerandet i Ukraina sker i skydd av ett outtalat hot om att använda oljevapnet. Observera att Sverige importerar cirka 40 % av sin olja från Ryssland!  Även oroligheterna i Mellanöstern har oljan som en viktig orsak. Saudiarabien och Ryssland är världens största oljeexportörer. Både Norge och Danmark har snart olja bara till sitt eget behov, efter många års nedgång i utvinningen.

 

Här följer två mycket läsvärda artiklar om oljesituationen. Observera att författarna i den första kommer från Jordbrukstekniska Institutet och Civilförsvarsförbundet.

 

Gunnar Lindgren

Starrkärr 210, 446 95 Älvängen

Tfn 0303-745073070-5679054

gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com

www.gunnarlindgren.com