Olika tolkningar om Natomedlemskap

18.04.2015 22:10

FÖRSVAR. Ska Natomedlemskap ingå i utredningen om Sveriges framtida försvarssamarbete?

Partiledarna tvistar om tolkningen men enligt statsvetaren Ulf Bjereld kan texten i försvarsöverenskommelsen ha formulerats luddigt för att komma runt oenigheter mellan partierna.

Ett av Allianspartiernas krav i förhandlingarna inför försvarsöverenskommelsen var att utreda för- och nackdelar med ett Natomedlemskap. Men partierna har olika åsikter om kravet gick igenom eller ej.

– Både Nato och medlemskap ingår i uppgifterna till utredaren, men beslut om medlemskap måste ju politiken fatta, säger Anna Kinberg Batra till svt.se.

Motsatt tolkning

Statsminister Stefan Löfven gör dock en motsatt tolkning. Det gör också Kinberg Batras Allianskollega, folkpartiledaren Jan Björklund, vars parti drog sig ur förhandlingarna.

– Det bidde en tumme. Den utredning som nu ska göras är ju inte en Natoutredning, sade han till TT när överenskommelsen presenterades.

Konflikten handlar enligt statsvetaren Ulf Bjereld om att det omtvistade stycket är luddigt skrivet. Samtidigt som samarbeten och medlemskap nämns i texten, och att Nato ska vara med i analysen, står där att "Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten".

– Det förvånade mig något att allianspartierna accepterade en så stark formulering, säger Ulf Bjereld.

Luddigt med avsikt

Samtidigt säger han att Kinberg Batras tolkning inte är fel.

– Läser man texten så står det att man ska analysera samarbeten och medlemskap. Sedan nämns ett antal olika organisationer, bland andra Nato, säger Ulf Bjereld.

– På det sättet har Batra rätt, att för och nackdelar med medlemskap i Nato ska utredas.

Han tror att texten medvetet har skrivits på ett luddigt sätt för att komma runt oenigheten mellan Allianspartierna och regeringen under förhandlingarna.

– Det har man löst med skrivningar som kan tolka på olika sätt.

TT
FAKTA

Fakta: Det omtvistade stycket

Regeringen uppdrar åt en expert att ta fram en rapport som utifrån ett fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden av olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, i dag och i framtiden. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten. Den innefattar bl.a. relationen till de nordiska, nordisk-baltiska och bilaterala svensk-finska samarbetena, samt till den transatlantiska länken, FN, EU, OSSE och Nato. Analysen syftar till att tydliggöra ett brett förhållningssätt till vår säkerhet och bidra till fördjupat samtal i vårt land om dessa frågor. Uppdraget sträcker sig över ett år och skall redovisas i form av en skriftlig rapport till regeringen. Samråd skall ske med ovan nämnda försvarsgrupp kring val av utredare.

Källa: regeringen.se

 

Ämne: Olika tolkningar om Natomedlemskap

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar