Det beror på att de som invandrat till Sverige väntas ha lägre inkomster än andra, vilket påverkar genomsnittsinkomsten, visar en rapport från Pensionsmyndigheten. 130 kronor i månaden handlar det om 2040, enligt myndighetens uppskattning.

Statens utgifter för grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, spås ha ökat med sex procent 2065, vilket motsvarar drygt fyra miljarder kronor i dagens lönenivå.

Avgörande för utvecklingen är hur integrationen fungerar och hur snabbt de som kommit till Sverige får ett jobb.

Rapporten bygger på många antagen och resultaten är därför osäkra, betonar Ole Settergren, myndighetens analyschef.
 

Och vi har bara tittat enögt på Pensionssystemet, det är ingen samhällsekonomisk analys, säger han.

Till grund ligger historiska data om hur det gått för människor som kommit till Sverige tidigare, men ingen hänsyn har tagits till att det nu är betydligt fler som invandrar vilket till exempel kan påverka möjligheten att få jobb.

Effekterna ligger också långt fram i tiden, eftersom det är många unga människor som söker asyl i Sverige.