Nya lagar 2017: Dyrare bio och slopad avdragsrätt

31.12.2016 20:27

Efter årsskiftet träder många nya lagar och regler i kraft, bland annat blir det dyrare sprit och fria p-piller. Dessutom blir det förbjudet att köra runt i falska polisbilar och avdraget för representationslunch slopas. SvD listar några av de nya lagar som är bra att känna till.

https://www.svd.se/9-nya-lagar-dyrare-bio-men-gratis-p-piller#sida-12

Foto: Grafik: Jenny Alvén

Billigare reparera cykeln – men dyrare att gå på bio

Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

 

 

 

 

 

För den som gillar filmer och att krypa ner i en skön fåtölj i biomörkret kommer en av de nya lagarna att bli en stor besvikelse. Biobesök blir nämligen dyrare i hela landet när momsen på biobiljetter höjs från 6 till hela 25 procent efter årsskiften.

Samtidigt sänks momsen på reparationer av bland annat kläder, cyklar, skor, lädervaror och hushållslinne från 25 till 12 procent.

 

Gränserna för statlig inkomstskatt begränsas

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skiktgränserna för när man ska börja betala statlig inkomstskatt begränsas från och med den 1 januari. Under 2017 och 2018 görs uppräkningen med inflationen plus en procentenhet, till skillnad från tidigare års två procentenheter.

Den som tjänar över 36 900 kronor i månaden får en skattehöjning på 860 kronor per år och för den som har en lön på över 53 000 kronor höjs skatten med ytterligare 300 kronor, alltså 1 160 kronor per år.

Högre bostadsbidrag till barnfamiljer

Foto: Hasse Holmberg/TT

Många barnfamiljer kommer att få det bättre nästa år. Inkomstgränserna för bostadsbidraget till barnfamiljer höjs nämligen. Bidraget ges till familjer som behöver hjälp med månadsavgiften eller hyran och beräknas bland annat utifrån hushållets inkomster.

Nu höjs gränserna från 117 000 kronor per år för ensamstående föräldrar till 127 000 kronor. För makar höjs gränsen från 58 500 till 63 500 kronor.

Det innebär 167 kronor mer per månad eller 2 000 kronor per år för de hushåll som kan ta del av hela ökningen.

Två kronor mer för en flaska sprit

Foto: Gorm Kallestad/TT

Det blir dyrare att handla på Systembolaget från den 1 januari. Skatten på alkohol höjs nämligen och det gör att en flaska sprit blir två kronor dyrare, en flaska vin kommer att kosta drygt en krona mer och en flaska öl blir 25 öre dyrare.

Ändringen innebär att punktskatten på sprit höjs med 1 procent och på övriga alkoholdrycker med 4 procent.

Motivet bakom höjningen är enligt regeringskansliet ”att främja folkhälsan”.

Avdragsrätten för lunch slopas

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det går inte att dra av för arbetslunchen längre. Nytt för i år är att avdragsrätten för representationsutgifter som lunch, middag eller annan mat slopas vid inkomstbeskattning. Detta gäller allt utom ”enklare förtäring” som inte är kostsamt. Med det menas till exempel frukt, kakor, kaffe, läsk och en enklare smörgås, sådant som inte kan anses ersätta en hel måltid.

Avdraget för moms vid representationsmåltider kvarstår dock och utökas till som mest 300 kronor per person och tillfälle.

En annan nyhet är att reparation av vitvaror som kyl, frys och tvättmaskin ger rätt till avdrag för hushållsnära tjänster för en del av arbetskostnaden inom rut-avdraget. Men haken är att alla tjänster måste utföras i hemmet och du kan inte ta med dig din tvättmaskin till en verkstad, då gäller inte avdraget.

Mer pengar till större familjer

Foto: Hasse Holmberg / TT

Barnbidrag betalas ut för alla barn under 16 år och har du fler än tre barn tillkommer ett flerbarnstillägg. Från den 1 januari höjs flerbarnstillägget med 126 kronor per månad för familjer som har tre eller fler barn.

Har du tre barn får du 730 kronor i flerbarnstillägg. För en familj med fyra barn blir det ett extra tillskott i plånboken på 1 740 kronor och en familj med fem barn får 2 990 kronor.

Gratis p-piller och tandvård för unga

Foto: Jonas Ekströmer/TT

De allra äldsta och yngsta kan se fram emot lagar som underlättar för den som blir sjuk. Inom hälso- och sjukvården blir det flera förändringar, bland annat ska preventivmedel som omfattas av läkemedelsförmånen, exempelvis p-piller, bli avgiftsfria för alla under 21 år.

För de som är över 85 år blir besök i primärvården till exempel på vårdcentralen eller hos husläkaren avgiftsfria.

Den avgiftsfria tandvården för unga förlängs också från den 1 januari, då blir den nya åldersgränsen 21 år. Sedan fortsätter gränsen att höjas med ett år varje år fram till 2019, då åldersgränsen hamnar på 23 år. Åldersgränsen för det statliga tandvårdsstödet höjs samtidigt.

Förbjudet att köra runt i polisbilar

Foto: Jessica Gow/TT

Att köra runt i bilar som är skyltade som polisbilar blir förbjudet från årsskiftet.

Enligt beslutet införs lagen för att allmänheten ska kunna lita på att polisbilarna verkligen körs av riktiga poliser. Polisens och Säkerhetspolisens vapen och själva ordet polis får därför bara användas på polisbilar om det inte finns ett särskilt tillstånd.

Den som ändå kör runt i en polisbil och inte själv arbetar inom yrket kan få böter.

Större skydd för ”Visselblåsare”

Foto: Grafik: Jenny Alvén

Anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats ska få ett bättre skydd mot eventuella repressalier.

Det gäller allvarliga brott och missförhållanden som kan ge fängelse och den anställde ska först ha försökt lösa problemet internt genom att påtala det för arbetsgivaren. De nya sekretessreglerna ger alltså ett utökat skydd för så kallade visselblåsare.

Syftet är att göra bekämpningen av marknadsmissbruk mer effektiv enligt de nya reglerna.

Migrationsmål ska kunna avgöras i andra domstolar

Foto: Henrik Montgomery/TT

Nya regler ska göra det lättare för migrationsdomstolarna att lämna över mål till andra domstolar. Syftet är att få ner handläggningstiderna som blivit allt längre det senaste året efter den stora strömmen av asylsökande under 2015.

Antalet mål väntas öka kraftigt – nästa år beräknas det komma in över 30 000 asylmål jämfört med knappt 7 500 mål under 2015.

Regeländringen är tillfällig och mål som normalt handläggs av migrationsdomstolarna ska under tre års tid kunna lämnas över till förvaltningsdomstolarna. En förutsättning för att det ska fungera är att det inte ”medför något betydande besvär” för någon av parterna.

Skolor ska jobba mot diskriminering

Foto: Pontus Lundahl/TT

Arbetsgivare och skolor får tydligare krav på sig att arbeta aktivt mot olika typer av diskriminering. Bland annat ska de undersöka hur stora riskerna är, analysera orsaker och vidta förebyggande åtgärder för att stoppa diskriminering. Det införs också krav på att arbetet ska dokumenteras.

Dessutom blir det krav på att arbetsgivare årligen ska göra en kartläggning av kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor, inte vart tredje år som det är i dagsläget.

Snabbare beslut i jaktmål

Foto: Anders Wiklund/TT

Flera ändringar är på gång när det gäller djur och natur. Den som upptäcker eller misstänker växtskadegörare som potatiskräfta, asiatisk långhorning eller andra farliga insekter eller svampar blir skyldiga att anmäla det till myndigheterna. De nya reglerna är en följd av ändringar i ett EU-direktiv.

Tidigare har anmälningsplikten gällt för vissa arter men nu omfattar det ”alla och envar”, enligt den nya lagen.

Jaktlagen ändras också så att domstolarna ska kunna fatta snabbare beslut vid ärenden som handlar om jakt på varg, björn, lo, järv eller kungsörn. Sådana mål ska ”handläggas skyndsamt”.

Ämne: Nya lagar 2017: Dyrare bio och slopad avdragsrätt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar