Nya lagändringar ska ge krishjälp från Nato

18.07.2015 16:00

Bokmärk artikel Publicerad 2015-07-15 00:00

 


Ett amerikanskt bombplan av typen B-52 åtföljt av fyra svenska Gripenplan den 12 juni 2015 under övningen Baltops.

 

I dagens allt sämre säkerhetsläge i Europa kan Sverige inte isolera sig. Vid en kris eller vid ett krig i närområdet måste vi snabbt kunna ta emot militär hjälp från Nato. Det framgår av en utredning där försvarsdepartementet föreslår lagändringar.

 

 

– När det uppstår ett sådant här läge med ökad rysk övningsverksamhet i vårt närområde, som delvis tar sig provokativa uttryck, så är det klart att vi måste fundera på hur vi agerar, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till DN.

Från den 1 juli nästa år vill rege­ringen att det genom ett så kallat värdlandsavtal ska bli lättare för Nato att använda svenskt territorium. Detta har väckt kraftig kritik från Natomotståndare.

I en promemoria som DN har läst har försvarsdepartementet nu preciserat vad som krävs för att Sverige ska vara värdland för försvarsalliansen. Promemorian sänds i dagarna på remiss inför regeringens förslag till riksdagen nästa år.

”Sverige kan och vill inte isolera sig. Detta blir allt tydligare, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens omvärldshändelser”, står det i promemorian.


Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Foto: TT

Peter Hultqvist förklarar att detta syftar på Rysslands oacceptabla annektering av Krim och användningen av militära medel för att nå politiska mål. Det innebär att hela säkerhetsordningen i Europa rubbats

– Då är samarbetena viktigare. Vi har ingen isoleringslinje, utan vi har en samarbetslinje. Vi bygger säkerhet med andra i vår nära omvärld i olika konstellationer: med Finland, med Nato, med EU, direkt med USA och med FN, säger Peter Hultqvist.

Sverige är partnerland till Nato och har sedan 20 år övat med försvarsalliansen. Det nya är att avtalet ska gälla även i kriser och vid krig. Försvarsdepartementet slår fast att detta ”underlättar och ökar förutsättningarna för att effektivt, och utan avgörande tidsförluster, kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet”.

– Vi utgår från den militära alliansfriheten. I fredstid förenklar det här förfarandet vid övningar. I kris eller krig så skapar det en ökad handlingsfrihet för Sverige. Vad som händer i en sådan situation vet man aldrig i förväg. Men allt som sker på svensk mark är på svensk inbjudan, understryker Peter Hultqvist.

Nytt är att även högkvarter ska kunna sändas hit, även om regeringen anser det osannolikt. Värdlands­avtalet med Nato innebär fyra mindre lagändringar och små justeringar av fyra förordningar. Nato­personal ska följa svensk lag och kan tvingas betala skadestånd, men slipper bland annat att betala tull, vägavgifter, moms och inkomstskatt.

https://www.dn.se/nyheter/nya-lagandringar-ska-ge-krishjalp-fran-nato/

Ämne: Nya lagändringar ska ge krishjälp från Nato

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar