Ny undersökning om utlänningar och sexualbrott

04.11.2017 18:29

En undersökning av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017 visar att:
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ladda ner studien här (PDF, 3 MB) | Alternativ

Kortfattad bakgrund:
Undersökningen är ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik över invandrares brottslighet. Den genomfördes under maj-september 2017 och omfattar drygt fyra tusen fällande domar. Gärningsmäns härkomst har kartlagts grundligt genom offentliga uppgifter.

Källdata:
Källdata finns tillgänglig i dels ursprungsformatet OpenOffice Calc(Alternativ), dels som oformatterad tabbad textfil (Alternativ) för import i annat program. Domarna kan laddas ner här (7z, 1,9 Gb).

Rättelse:
1. Faktorberäkningen på sidan 60 i första versionen var inte rätt och utgår därför. Det är inte 229 sexualbrott som begåtts av adopterade från de länderna, utan 229 sexualbrott som begåtts totalt av män från de länderna (både adopterade och icke-adopterade.) De rätta siffrorna framgick dock av båda tabellen på sid.59 och diagrammet på sid.60, som kvarstår.
2. Flera anmärkte att min hänvisning till RMVs tester av ensamkommande i slutordet på s.79 inte var helt korrekt. Det korrekta är att runt 80% av de som testats har bedömts vara över 18 år, inte 80% av alla ensamkommande. Ursprungligen hade jag ansett det var under-förstått men tog sent om sider till mig av kritiken.

 

Ämne: Ny undersökning om utlänningar och sexualbrott

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar