Ny sammanställning av statistik över utförsäkrade

11.09.2014 23:57

Till och med maj 2014 hade 79 035 personer utförsäkrats sedan utförsäkringarna började årsskiftet 2009/2010. Ingen har förut tagit fram länsvis siffror men nu har det gjorts. Vänsterpartiets Ulla Andersson har lämnat uppdrag till Riksdagens Utredningstjänst att ta fram siffrorna och vi har fått ta del av dem.ulla-andersson

Det är lätt att bara titta på siffrorna och se summorna men bakom varje siffra står inte bara en drabbad. Om man är partner, barn, mor, vän eller på vilket sätt som helst nära till en utförsäkrad så är man drabbad. Familjen ska inte bara bli påverkad av en dålig ekonomi och en oro för hälsan och framtiden utan man ska få livet att fungera i stort.
Inte lätt att hålla ihop familjer i sjukdom - med en dålig ekonomi blir det inte lättare. Risken är överhängande att man i slutänden blir både sjuk, fattig och ensam. Vi kan inte fortsätta så här utan nu ser vi till att få en regering som även bryr sig om de svagaste i samhället.

Jag frågade Ulla Andersson varför hon brytt sig om att ta fram de här siffrorna, vad som driver henne att engagera sig i utförsäkringarna. Hon svarar:

 Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Om vi ska ta ansvar för varandra och se till att skapa ett tryggt samhälle där vi vet att det finns ett ekonomiskt skyddsnät med ekonomisk trygghet och rätt till rehabilitering om vi blir sjuka.

Jag vill att människor ska mötas med respekt och värdighet och stupstocken är allt annat än det. Den visar på en människosyn som jag inte vill se eller ska behöva utsättas för.

Att ta fram regionala siffror över utförsäkringarna är ett sätt att beslysa det som sker och sådana siffror har inte tagits fram tidigare

Bakom varje siffra finns en människa som ska veta att vi är många som står upp för ett värdigt samhälle byggt på solidaritet och omtanke, en välfärd att lita på.

Min förhoppning är att stupstocken blir historia nu på söndag.

 

Det här är dyster läsning för alla län och dessa siffror är rensade från de som är dubbelt utförsäkrade så varje individ räknas bara en gång. Om man vill ha en fingervisning om hur många som tvingats gå genom den så kallade Rehabiliteringskedjan två gånger kan man göra ett antagande på ca tio procent.
Ta och leta upp ditt län och se hur många som utförsäkrats, kanske du till och med känner någon?
De flesta borde göra det nu.

 

Rapport från utredningstjänsten

Antal utförsäkrade per län

Redovisning av det totala antalet utförsäkrade (personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd maxtid) per län sedan årsskiftet 2009/10.

Försäkringskassan redovisar varje månad uppgifter om bland annat antalet personer som lämnat sjukförsäkringen som konsekvens av att de uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättnings-nivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser.

För att få uppgifter om totalt antal personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd maxtid sedan årsskiftet 2009/10 måste hänsyn tas till att perso-ner kan ha lämnat sjukförsäkringen flera gånger sedan årsskiftet 2009/10. Det går därför inte att summera antalet personer varje månad.

Uppgifter om antalet unika personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd maxtid sedan årsskiftet 2009/10 fördelat på län har tagits fram av För-säkringskassan och redovisas nedan.

I tabellen ingår samtliga som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd max-tid från och med 2009-12-31 till och med 2014-05-31. Den första gruppen som lämnade sjukförsäkringen på grund av uppnådd maxtid lämnade sjukförsäkringen 2009-12-31 eller 2010-01-01. De hade enligt Försäkringskassan ofta mycket långa sjukfall.

Antal unika personer som utförsäkrats 2009/10 till och med maj 2014 fördelat på län.
Län Antal personer
Blekinge län  1 455
Dalarnas län  2 704
Gotlands län  359
Gävleborgs län  2 532
Hallands län  2 169
Jämtlands län  1 761
Jönköpings län  3 039
Kalmar län  3 039
Kronobergs län  1 733
Norrbottens län  1 969
Skånes län  8 293
Stockholms län  16 234
Södermanlands län  2 189
Uppsala län 3 861
Värmland  1 929
Västerbottens län  2 730
Västernorrlands län  2 229
Västmanlands län  2 601
Västra Götalands län  12 867
Örebro län  3 092
Östergötlands län  3 286
 

https://solrosuppropet.se/2014/09/ny-sammanstallning-av-statistik-utforsakrade/