Ny polisorganisation ska bekämpa dåliga åsikter

06.02.2016 19:17

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg (foto: Frankie Fouganthin) samt rikspolischefen Dan Eliasson (Foto: Lars Hedelin).

 

Tre nya enheter inom polisen upprättas med uppdrag att ”förebygga brott som hotar det öppna samhället”. Bland annat ska man bekämpa ”internets träskmarker”, där det kan förekomma åsikter som strider mot ”alla människors lika värde”.

 

Reformen presenteras av rikspolischefen Dan Eliasson, under Alliansen generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan, genom en artikel i DN Debatt idag med rubriken ”Nya polisenheter ska skydda de demokratiska friheterna”. Den nya organisationen ska, utöver att ägna sig åt mer klassiskt svenskt polisarbete som att skydda minoriteter och trossamfund, även förebygga dåliga åsikter.

Vi ser också att politiker, journalister och konstnärer utsätts för sina åsikters skull. En jordmån för åsikterna återfinns i internets träskmarker. Här odlas en hätsk ton mot de som står upp för alla människors lika värde.

Men situationen som de nya poliserna ska hantera är inte helt nattsvart, menar Eliasson. Inte hela befolkningen hyser så felaktiga åsikter att polisen måste agera mot dem, även om polisen har ett ”särskilt stort ansvar” att ”omfamna” progressiva, vänsterliberala värden.

Mitt i allt detta får vi inte glömma att Sverige är ett av världens mest toleranta och öppna samhällen. I de breda folklagren har synen på invandring, mångkultur, respekt för sexuell läggning och fri religionsutövning utvecklats i en alltmer tolerant riktning. Men denna tolerans och öppenhet måste hela tiden försvaras. Polisen som organisation har ett särskilt stort ansvar att omfamna dessa värden.

Tajmingen för rikspolischefens utspel är intressant. Bara timmar innan skrev nämligen Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, utifrån ett juridiskt perspektiv, om rättsväsendets ansvar att motarbeta felaktiga åsikter.

Bakgrunden till Rambergs uttalande är att många medborgare har uttryckt kritik mot Aftonbladets och Expressens samarbeten med vänsterextrema våldsgrupper som, genom olagliga dataintrång, kunnat förse kvällspressen med åsiktsregister över medborgare som, i tron att de varit anonyma, uttryckt intoleranta åsikter och sedan blivit uthängda av kvällspressen. Anne Ramberg skriver:

Anonymitetsrätten innebär att den som författat en text eller gjort en upptagning kan publicera denna anonymt. […] Anonymitetsskyddet saknar dock all relevans när det gäller att skydda dem som motverkar de grundläggande principer som regeringsformen vill skydda. Jag vill därför uttrycka stöd för Aftonbladet […]

Kontroversiella, rasistiska och kränkande uttalanden ska inte kunna döljas i anonymitetens dimma. De ska inte åtnjuta yttrandefrihetens skydd.

Detta är inte första gången som Advokatsamfundets generalsekreterare framhåller vikten av att rättsväsendet står upp för vänsterliberala värden. I december hyllade hon Decemberöverenskommelsen som hon menar var ett uttryck för ”ansvar när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti […] som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver är ansvarsfullt.”

”Sverigedemokraterna är inte ett parti, vilket som helst, som förtjänar att bemötas med respekt.”, menade Ramberg, som anser att SD i sin politik uppvisar en ”avsaknad av respekt för de humanistiska värderingar som ligger till grund för internationella konventioner och svensk grundlag.”

Ett rättsväsende som tillåter åsikter som inte är vänsterliberala leder enligt Anne Ramberg lett till ”världskrig”, ”tyska raslagar”, ”amerikansk terroristbekämpning” och ”Israels mur mot Palestina” – samtliga exempel som enligt Ramberg strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt mot Europakonventionen.

 

 

Ämne: Ny polisorganisation ska bekämpa dåliga åsikter

Dan Eliasson

Odin | 10.02.2016

Dan E. är jude och uppbackad av Yngeman som också är jude.... man ser att Sverige ledes av fiender med sv. namn - Eliasson för landsfientligt verksamhet i varje myndighet ditt sionister sätter han med gemensamma infiltrerade krafter

Ny kommentar