NWO agenter och satansdyrkare är till stor del ansvariga för flyktingkrisen

02.10.2015 19:25

... Av Jonas E. Alexis

September 11, 2015
 

"Bröder, låt oss gratulera varandra för att skapa kaos i Syrien och låta Europa och Amerika betala för det. Om världen inte har räknat ut vilka vi är, är det synd. Michael sa till dem att "kreativ förstörelse är vårt mellannamn," och de har fortfarande inte fått en ledtråd? "
 


 

Låt oss säga det såhär rakt på sak. Den syriska flyktingkrisen har skapat utdraget våld och spänningar i Europa och på andra håll. Dessa var noggrant planerade och genomförs av NWO agenter och satansdyrkare i avsikt att förstöra Europa och Amerika.

Detta är verkligen ett extraordinärt anspråk. Med säkerhetsbältet fastspänt ska vi nu ta oss en funderare och ta itu med allvarliga geopolitiska och metafysiska frågor.

Först av allt måste vi lägga fram några obestridliga fakta. År 2013 gick åtminstone 17 länder i Europa och Amerika med på att ta emot flyktingar från Syrien och från annat håll. År 2015, har länder som Tyskland, Frankrike, Sverige, Ungern, England, Österrike, Schweiz, Belgien, Serbien och Kosovo, Nederländerna, Norge, Grekland, Polen, Danmark, Bulgarien, Spanien, Finland, Italien, etc. redan fått mer än två miljoner asylansökningar. Australien planerar att acceptera minst 12 000. 

Dessutom har mer än 4 miljoner syrianer redan lämnat Syrien. Det är tillräckligt för att skapa ett nytt land inom ett redan befintligt. I själva verket finns det några länder som har mindre än 2 miljoner människor. Det blir än mer intressant. Hälften av befolkningen av Syriens 23 miljoner människor har tvingats från sina hem, medan 4 miljoner blir flyktingar i sina grannländer.

EU-tjänstemän, borde vara medvetna om de politiska konsekvenerna, och inte mana andra nationer i Europa att emot fler flyktingar. Angela Merkel har meddelat att Tyskland förväntar åtminstone 800 000 flyktingar i år.

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, förväntas bli nästa ordförande för Europeiska kommissionen och han uppmanade Europa till att ta "obligatoriska flyktingkvoter". Vi talar om människan, sade han, vi talar inte om siffror. Flyktingar, säger Junker, har rätt att arbeta redan från dag ett!

Om minst 2 miljoner människor måste arbeta från dag ett, vad kommer då att hända med den rådande ordningen? Vad kommer att hända med den genomsnittliga mannen som försöker ambitiöst att få mat till sin fru och sina barn? Vad kommer att hände med de tusentals och åter tusentals människor som fortfarande inte kan hitta jobb i en ekonomisk bubbla på platser som Grekland?

Tänk på att de flyktingar som inte är förtrogna med landets lagstiftning om att de har rätt att arbeta från dag ett. Kommer då stora delar av Europa att bli tvungna att genomgå en snabb men stadig process som kallas utrotning?

Detta leder oss igen till en central punkt i vår diskussion här: NWO agenter och satansdyrkare är till stor del ansvariga för flyktingkrisen och den har noga riktats mot Europa indirekt.

Kommer ni ihåg NWO-agenten Michael Leeden som vi kunde läsa om i värdefulla ariklar. Var det Leeden som gjorde detta politiskt skrämmande uttalandet: 

"Kreativ förstörelse är vårt mellannamn, både inom vårt samhälle och utomlands. Vi river den gamla ordningen varje dag, allt från näringsliv till vetenskap, litteratur, konst, arkitektur och film till politik och lagstiftning. Våra fiender har alltid denna virvelvind av energi och kreativitet som hotar deras traditioner (vilka de än må vara) och de skäms för sin oförmåga att hålla jämna steg... Vi måste förstöra dem för att främja vår historiska mission".

 

Leeden ville förstöra Irak, Iran, Syrien och varje land som inte gillar den såkallade demokratin som "The Dreadful Few" har påtvingat USA. För att kunna göra det, föreslog Leeden "Leeden läran" som går ut på att "vart tionde år eller så, behöver USA plocka upp något litet skitland och kasta det mot väggen, bara för att visa för världen att vi menar allvar.

Irak var ett av dessa "små skitländer".  Leeden påstår att nivån av dödsoffer i Irakkriget var "sekundärt". Det kan låta något udda att säga så. Men alla de stora och lärda som har studerat amerikansk karaktär har kommit fram till slutsatsen att vi är ett krigiskt folk och vi älskar krig.

Om männsikor ska behandlas som instrument eller ämnen, vilken är då Leedens politiska ideologi? Tja, Leeden är orubblig: ideologi, lögner och påhitt, samt aviga krig till varje pris borde vara vårt avsedda ändamål och våra riktlinjer. I klartext är geopolitiskt kaos det Leeden söker.
 
Tänk på att Leeden var en av de personer som främjade lögnerna om att Saddam Hussein hade köpt uran i Niger,  även om Leeden senare förnekade all inblandning i lögnen. Under 2013 skrev Leeden: "Putin-Khomenei-Assad alliansen har visat sig hållbar, eftersom den vilar på både ideologiska och strateigiska mål och deras huvudfiende är USA. Leeden hävdade även indirekt att Ryssland, Iran och Syrien är terroriststater.
 
Så vill verkligen Leeden se en "kreativ förstörelse" av Mellanöstern, men det är inte utan att det får fler skadliga konsekvenser. Vilka är då dessa konsekvenser? Fortsätt att läsa.
 
"Ja, jag säger åt dig att sluta döda, även om jag tycker om att undervisa barn, om hur man dödar, i mitt yrkesliv. Ännu viktigare är, och jag är hedrad över att få möjlighet att sexualisera Amerika och stora delar av världen. Det är så jag förtjänar miljontals dollar. "

 

Nu överväger en annan NWO agent vid namn Barbara Lerner Spectre, grundaren för Paideia, Europeiska institutet för judiska studier i Sverige. I ett allmänt TV-program förklarade Spectre detta långt innan det syriska kriget började: "Europa har inte lärt sig att vara mångkulturellt, och jag tror att vi (judarna) kommer att vara en del av denna omvandling som måste ske. Europa kommer inte att bestå av monolitiska samhällen som de en gång gjorde under det senaste århundradet. Judar kommer att stå i centrum av det. Det är en enorm förvandling för Europa att genomgå och för att komma in i ett mångkulturellt läge. Då kommer vi judar att bli illa omtyckta på grund av vår ledande roll, men utan denna ledande roll och omvandling kommer EU inte att överleva". 

 

Om Europa inte kommer att bli det monolitiska samhället de en gång var under det senaste århundradet, hur planerar Spectre att dekonstruera Europas sociala struktur? Tja, Spectre ser "mångkultur" som ett vapen. Så när kriget i Syrien började några år senare, var Spectre nästan säkert glad. Som vi alla vet, är ett av de indirekta konsekvenserna av krig, att de tvingar människor att flytta till olika delar av världen.

När människor emigrerar, skapar de allvarliga problem i den rådande ordningen, just därför att de som försöker emigrera i allmänhet har olika värderingar och olika sätt att leva. Som den brittiske författaren Peter Hitchens nyligen uttryckte det,  innebär det att stora flyktingvågor förstör Europa. Även den neo-konservativa aktrisen Thomas Sowell tvekade inte när han skrev: 

"Med flyktingar är det som med alla andra människor, alla nya (flykting) generationer vet, att de inte gör på samma sätt som de personer som bor i det där landet. De vet också att deras världen är en kulturkrock med värdena som står för den västerländska kulturen runt omkring dem".

Sowell, kunde dock inte förmå sig att se det faktum att det var den nya världsordningens agenter och satansdyrkare som noga konstruerade och förverkligade det syriska kriget som skapade flyktingkrisen i första hand.

I själva verket var det en  "Mossadfilosofen" Henry Bernard Levy som en gång skröt om att han var i linje med den marxist-leninistiska-maoistiska rörelsen" och trodde att Talmud var demokratin i praktiken - och sade att Assad måste avsättas.


Thomas Sowell

Sowell kunde inte acceptera det faktum att han var en nickedocka som agade president Obama igen år 2013 för att han inte avsatte Assad. Efter att han hade accepterat påståendet om att Assad hade använt kemiska vapen mot sitt eget folk, skrev Sowell sedan: "Jag kan inte se varför ens en enda amerikansk, israelisk eller syrisk civil måste dödas till följd av en symbolisk amerikansk militäraktion, som vidtogs endast för att bespara Barak Obama hans förlägenhet för att göra ingenting, efter hans okloka offentliga ultimatum till den syriska regeringen och efter att de hade ignorerat användandet av kemiska vapen.

"Vissa människor säger att ett militärt svar var nödvändigt, för att inte skona Obama från en personlig förödmjukelse, utan för att skona det amerikanska ordförandeskapet från att förlora all sin trovärighet. Och därmed förlora möjligheten till avskräckande framtida hot mot USA utan blodsutgjutelse".


"The Dreadful Few" Javier Bardem och Penelope Cruz

Som du ser, fortsätter Sowells uppvaknande mitt i natten av att han har mardrömmar om syriska flyktingar i Europa, men han är (avsiktligt, vågar jag säga) blind för det faktum, att han och hans chefer (The Dreadful Few) är medbrottslingar. Faktum är, att både den israeliska regimen och sionisterna/neo-bolsjevikerna/neo-konservativa i USA kämpade med näbbar och klor för att få ett evigt krig i Syrien och på andra platser. Hur annars skulle de fortfarande stödja de syriska rebellerna/terroristerna?


Daniel Pipes

Som vi tidigare har diskuterat i artiklar, säger NWO-agenten Daniel Pipes att Amerika behövs för att stödja både de syriska rebellerna/terroristerna och Assad, så att båda sidor hamnade att döda varandra i processen. Vem får betala för den eviga konflikten i Syrien? I varje fall inte Daniel Pipes, utan det är den genomsnittliga amerikanska viljan. När allt kommer omkring, säger Rabbin Ovadiah Josef, att vi är åsnor och skapades för att tjäna The Dreadful Few.


Gör inga misstag, Sowell är en klok man, men hans ideologi tillåter inte honom att se det uppenbara. Till exempel var det allmänt känt att den israeliska regimen stödde ISIS i Syrien, men Sowell var som vanligt helt tyst.

Se, efter år av inkubation, fick NWO-agenterna som Spectre det svar som de letade efter: Europa behöver fyllas med massiva flyktingar från Syrien och från andra håll. Detta är verkligen en svår uppgift, och Spectre kunde ha gjort det ensam. Hennes bröder behövdes för att engagera sig.

Av de fyra miljoner syrier som flytt sitt krigshärjade land under de senaste åren, kräver åtminstone 135 000 av dem omedelbar vidarebosättning. Men Amerika kan ta emot färre än 1 000. För de judiska aktivister som driver regeringen, utgör den tillhörande flaskhalsen för en vidarebosättning av syriska flyktingar, en oroande påminnelse om deras gemenskap med egna erfarenheter under det andra världskriget.Melanie Nezer

"Att behöva vänta i två år för vidarebosättning är inte riktigt, säger Melanie Nezer, vicepresident för politik och opinionsbildning på HKB, den ledande kommunala gruppen som behandlar mottagandet av flyktingar. "Som en judisk gemenskap, förstår vi vad det innebär att vara flykting utan att få nån hjälp. Vi skulle ha varit på en annan plats om världen mottagit fler"

"Experter räknar med att när flyktingutvärderingen är klar, kommer en del av de 400 000 att erkännas om behov av vidarebosättning. Detta kommer Amerika genom att presentera en begäran om att ta sig an 200 000 syriska flyktingar."

"Men USAs vidarebosättningskvoter som inte har uppdaterats på flera år, står nu på 70 000 personer totalt från hela världen och per år. HKB och judiska grupper ber nu om att få öka denna kvot till 100 000 per år, en nivå som USA bibehållit på 1980-talet. Det är inte ett stort antal för ett land av USAs storlek, säger Nezer."

Det låter bra ända tills vi inser att den israeliska regimen inte kommer överens med detta judiska program. Vad skulle Benjamin Netanyahu säga om detta? Hör honom själv: " vi har redan hängivet vårdat ca 1 000 sårade människor från striderna i Syrien och vi har hjälpt dem i deras rehabilitering. Men, Israel är ett litet land, ett mycket litet land som saknar demografiska och geografiska djup. Därför måste vi kontrollera våra gränser mot både illegala invandrare och terrorism".


Israel, säger Netanyahu, stöder redan de syriska rebellerna/terroristerna,  därför att landet inte har plats för människor som fastnat i en korseld. Syriska flyktingar kallas "infiltratörer" i Israel, vilket innebär att de inte är välkomna.

Förra året, när länder som Irak, Libanon, Turkiet och Jordanien fått flyktingar från Syrien, fick Israel inga.  Yuval Ben-Ami, en israelisk journalist och författare baserad i Jaffa, förklarade detta: "Vid denna punkt i vår historia, verkar Israel vara fast besluten om att barrikadera sig, främst mot dess omedelbara närhet".

 

Så när Netanyahu underförstått talar om för människor som Angela Merkel, att de är dumma för att de inte tar emot åtminstone 20 000 syriska flyktingar på bara en vecka. När han säger att länder som Ungern, Polen etc. följer den judiska planen genom att acceptera dess flyktingar. Han skrattar åt republikanska och demokratiska presidentkandidater i USA när de höjer hans ideologi.

Lyssna på Batsheva Sobelman LA Times

"För många israeliska judar, även det minsta antal icke-judar är ett potentiellt hot, och den syriska flyktingkrisen och debatten om Israels roll har återöppnat landets djupt rotade rädsla - att förlora majoriteten och därefter karaktären av den judiska staten.

"Även de stöd för att öppna portarna för flyktingar, säger de att 10 000 på sin höjd som en symbolisk åtgärd, som den förre premiärministern Menachem Begin gjorde, då han tog in cirka 70 flyktigar från Vietnam år 1977...

"Transportminister Israel Katz sade att det skulle vara ett misstag för Israel att engagera sig i det syriska inbördeskriget genom att ta emot flyktingar. "Vi finns för nära, är för involverade. Vi är inte ett europeiskt land, säger han".

 

Och här är miljoner dollar frågan: Var är de judiska organisationerna och samfunden som för närvarande driver frågan för en massiv flyktingvåg till Ameria och Europa? Varför ställer New York Times inte frågorna inför Europa och ber aldrig  Israel om att hjälpa till? Har de tänkt säga att de aldrig har hört talas om vad Netanyahu sade? Eller utgör de själva en del av planen? Leslie Baruch Brent, en judisk professor emeritus i immunologi har nyligen sagt: "Vi är skyldiga mänskligheten att hjälpa de olyckliga människorna som är desperata och vars situation vi i viss mån är skyldiga till."

Nicholas Kristoff för New York Times har ställt liknande frågor. Efter applåder till Tyskland och Amerika för deras ansträngningar att ta emot fler flyktingar, fick Kristoff ett bekymmer. Han sade, att genom att tillåta alltför många invandrare, kommer vi förmodligen att behöva ta itu med "människosmugglare och skinheads, nynazister och högerextrema främlingsfientliga politiker". Men om vi ine hade dessa nynazister, verkar Kristoff tro att vi snabbare kunde hjälpa flyktingarna eftersom de skulle "kunna vara en av oss". Återigen, varför har han inte vidarebefordrat detta budskap till den israeliska regimen?

Vi får veta, att Brent var bara ett barn när hans föräldrar skickade honom till ett judiskt barnhem i Berlin för att undkomma den outhädliga antisemitismen i den lilla tyska staden där de bodde. Men Brent kunde aldrig komma med sin avhandling till Netanyahu.

Brent, har sagt att den brittiska behandlingen av flyktingsituationen var "oerhört negativ och självisk". Man kunde inte ens nämna judiska organisationer och media vid namn. Men Brent förstörde oavsiktigt Netanyahus åsikt genom att säga: " Extremister som vill komma in i Storbritannien eller i andra länder som Frankrike eller Tyskland, kommer dit ändå. Jag tror, att 99,9 % av alla syriska flyktingar är verkliga flyktingar som försöker fly från fasansfulla liv i sina hemländer, vars familjer har decimerats.  De är bara desperata människor, och då måste du hjälpa dem."

Så låt oss få fram detta till Israel, sade Brent. Om du nu är så passionerad när det gäller dessa flyktingar, om du sedan påminner dig om Nazityskland och sedan samtalar med Netanyahu och din ledare om att öppna sina gränser. Sluta spela ett spel och avge läpparnas bekännelse, gör något istället! Kanske Europa kommer att följa ditt exempel? Vidare frågar jag dessa superrika länder såsom Quatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, och Bahrain, varför har ni vägrat att erbjuda en enda syrisk flyktig en fristad?

Vad vi ser här är att NWO-agenter och satansdyrkare vill förstöra EU, som Benedictus byggde från grunden strax efter störtandet av det romerska imperiet.

Dessutom är dessa NWO-agenter och satansdyrkare, med hjälp av syriska flyktingar på samma sätt fruktansvärda, då de nedvärderar svarta och homosexuella i USA. I korthet, kommer Spectre och hennes bröder, inte att sluta förrän den väsentliga judiska planen blir ett fait accompli. I själva verket förutspådde deras intellektuella föregångare att så var fallet.

 

Så enligt Ehrmann, är judendomens uppgift att överta världen och i princip judifiera i stort sett alla, underkuva och tillskansa sig den moraliska och politiska ordningen. Enligt historikern Albert S. Lindemann vid University of California, anser Ehrmann att judifieringen är som en upplysning. Så logiken är ganska tydlig: Enligt de politiska konsekvenserna av judendomen är de förnärvarande i ett mörker. Världen måste bli "upplyst" genom att acceptera en ond ideologi.

På ett liknande sätt förklarade Baruch Levy, en av Karl Marx korrespondenter: 

"Det judiska folket ska kollektivt vara sin egen Messias... I den nya organisationen av mänskligheten, är Israels mission nu utspridd över hela jordklotet... och skall vara det överallt förhärskande elementet utan opposition...

" Nationernas regeringar som utgör det allmänna eller världens republiker, ska utan någon anstängning ingå i judiska händer tack vare proletariatetets seger... så ska löftet om Talmud uppfyllas. När den messianska epoken har anlänt, kommer judarna att kontrollera alla folkens rikedomar här på jorden.

 

Vad Levy underförstått säger här, är att den nya världsordningen är i huvudsak judisk eller talmundisk. Detta får allvarliga geopolitiska konsekvenser, och är en av anledningarna till varför Europa och stora delar av västvärlden översvämmas av massiva flyktingar. Som vi redan har föreslagit, är det inte flyktingarna (som kan vara bra, dåliga eller likgiltiga) som är källan till problemet. Långt därfrån.

Vi har redan sett att NWO-agenter och satansdyrkare noggrant och medvetet har skapat konflikter på platser som Syrien i första hand. Eller som Gilad Atzmon nyligen uttrykte det " Medelhavet blev en dödsfälla... det var den aggressiva judiska politiken och den sionistiska globala lobbingen som förde denna kollossala flyktingkris".

När den kollossala krisen började manifestera sig på flera ställen, då hade de syriska flyktingar inte några alternativ, hittade de en form av exit utanför Syrien. Folk som gillar Stefan Molyneux, är oförmögna till att ta itu med denna allvarliga fråga eftersom de inte tittar på roten till problemet. I den meningen är de sekulariserade versionerna av Bill O´Reilly och Rush Limbaugh, folk som varken kan använda sitt huvud eller sin svans till vad som verkligen händer i Mellanöstern.

 

Det bör härvidlag vara klart att med NWO medel kan man inte undgå det faktum att de är de viktigaste aktörerna bakom denna "dödsfälla" i Medelhavet. Om "kreativ förstörelse" är deras "mellannamn" då är det inte långsökt att påstå att de försöker förstöra den sociala och politiska ordningen och ersätter den med en väsentligen diabolisk ideologi, vilket Civilta Cattolica förutspådde för mer än hundra år sedan, har redan en förhöjd rasistisk ideologi i Talmud över förnuftet, moralen och även över gojerna (icke-judar).

Om du tror att detta återigen är hokus pokus, överväg detta. The Guardian rapporterade i en artikel med rubrien "Nu har sanningen kommit fram: USA driver ökningen av ISIS i Syrien och i Irak".

"Kriget mot terrorismen, den kampanj som inte har ett slut, lanserades för 14 år sedan av George Bush när han band upp sig för alltmer groteska krumbukter. Vid rättegången i London med en svensk man, Bherlin Gildo, anklagad för terrorism i Syrien, kollapsade åtalet efter att det stod klart att den brittiska underrättelsetjänsten hade beväpnat samma rebellgrupper som svaranden var satt att stödja.

Åtalet övergavs uppenbarligen för att undvika pinsamheter för underrättelsetjänsterna. Försvaret hävdade att de ville gå vidare med rättegången, men fann att det skulle ha varit en skymt mot rättvisan när det fanns gott om bevis mot den brittiska staten själv som gett "omfattande stöd"  till den väpnade syriska oppositionen.

Regeringen skröt med att de hade gett utbildning, logistiskt stöd och det hemliga utbudet av "vapen i stor skala". Rapporter nämnde att MI6 hade samarbetet med CIA på en "rat line" av vapenöverföringar från libyska lager till de syriska rebellerna under 2012 efter att Gadaffis regim hade störtats.

Kriget mot terrorismen har blivit så roligt att The Guardian sa: Terrorismen finns nu rakt framför betraktarens ögon. Ingenstans finns mer än ett Mellanöstern, där dagens terrorister är morgondagens kämpar mot tyranni - och de allierade är fiender. Ofta kan förbryllande infall vara en västerländsk beslutsfattares telefonkonferens.

Som vi har se i många andra artiklar har den rasistiska ideologin sin källa i Talmud vilket utgör problemet, det ger varken ett bra eller dåligt DNA. Barn lär sig om denna rasistiska ideologi så snart de börjar tala. Nyligen rapporterade en oberoende källa; Treåriga ultraortodoxa judiska barn sa, att icke-judar är onda och produceras i Londons skolor.

De uppgav: "Brittiska treåringar får höra att "icke-judar" är onda. Detta har avslöjats på ett dagis där de delade ut flygblad vid en ultraortodox judisk skola i norra London.

"Handlingar som kan läsas i The Independent visar på bilder hur barnen undervisas om Förintelsens fasor när de fortfarande går på dagis till Beis Rochels pojkskola i norra London... I dokumentet kallas nazisterna för "gojim" en term för icke-judar och anses kränkande för vissa människor".

"Emily Green, som undervisar på samma Beis Rochels flickgymnasium, säger att EU organisationen stöder ultraortodoxa judar som vill lämna gemenskapen."

"Det är inte ovanligt att man får lära sig i ultraortodoxa judiska skolor att icke-judar är onda. Det är en del av bönerna och förekommer i undervisningen. Beskrivningen uppfattas som en form av "indoktrinering" sade Ms Green och tillade: " Psykologiskt blir du så rädd för världen där ute efter att ha fått lära dig att icke-judar är farliga, dåliga och onda och det gör det svårt att senare omvärdera åsikten".

Denna rasistiska ideologi måste konfronteras och dekonstrueras av praktiska skäl för att uppnå en sanning. Israel Shamir skulle ha kallat denna rasistiska ideologi för "judisk paranoia" som har anammats av The Dreadful Few, och därför hindrats från att avslöja sanningen under tusentals år. När Shamir kom ut ur den judiska paranoian, förklarade han det såhär: "Jag är dagligen tacksam mot Kristus som räddade mig från den judiska paranoian att hata eller att vara hatad, och förde mig till världen för att älska den och bli älskad."

Enligt Shamir, måste varje jude komma tillrätta med sig själv både moraliskt och metafysiskt, och avvisa kriget mot den moraliska och politiska ordningen "genom att upptäcka Guds närvaro i världen genom Kristus". Detta är en handling "för att bli fri - inte genom att DNA-molekyler förespråkas av ett antal författare och aktivister. Shamir menar att judarna måste "ge upp sitt hat" och "acceptera den kärlek som är Kristus. Kristen tro är inte kompatibel med den judiska tron och han fortsätter såhär: 

"Sannerligen, den Allsmäktiges planer inkluderar även judarna, men vissa kommer att spela rollen som Frodo, medan andra kommer att visa sitt stöd för Antikrist, och den resterande delen kommer att tro på Kristus.

Shamir slog verkligen med hammaren på spiken. Det måste understrykas att varje människa kan fritt välja en sida i denna kosmiska och ideologiska konflikt. Om din trohet är sanningen och det praktiska förnuftet, om du upprätthåller den moraliska och politiska ordningen, då är du på rätt sida. Du är ett ljus i en värld med mörker och kaos. Fortsätt att slåss. Handla inte med den moraliska ordningen för att uppnå finansiell och politisk vinning, och visa dina fiender än en gång att du inte är till salu.

Källa: https://www.veteranstoday.com/2015/09/11/nwo-agents-and-satan-worshipers-plotted-to-destroy-europe-through-massive-refugees/

Fotnot:

[1] For recent reports, see “Migration crisis: Germany presses Europe into sharing refugees,” Guardian, September 10, 2015 3, 2015; “Syrian crisis: NZ to take in hundreds more refugees,” New Zealand Herald, September 7, 2015; Melissa Eddy, “Migrant Tide Bringing Out Europe’s Best and Worst,” NY Times, September 9, 2015; Michael R. Gordon, “Kerry Favors an American Commitment to Bringing in More Refugees,” NY Times, September 9, 2015; Austin Ramzy, “Tony Abbott Says Australia Will Accept 12,000 More Refugees,” NY Times, September 9, 2015; Kimiko de Freytas-Tamura, “Britain Tries to Deter Migrants, Even as It Lets More In,” NY Times, September 8, 2015; Anemona Hartocollis, “Traveling in Europe’s River of Migrants,” NY Times, September 9, 2015; “Traveling in Europe’s River of Migrants,” NY Times, September 8, 2015; Palko Karasz and Dan Bilefsky, “Migrants Meet Rain, Resistance and Confusion at Border Crossings,” NY Times, September 10, 2015.

[2] Somini Sengupta, “Europeans Seek to Use Force Against Smugglers at Sea,” NY Times, September 10, 2015; Griff Witte and Anthony Faiola, “At choke points on the way to Western Europe, chaos and growing frustration,” Washington Post, September 8, 2015; James Kanter, “European Official Calls for Continent to Take In 160,000 Migrants,” NY Times, September 9, 2015; Rick Lyman, Steven Erlanger, and Aurelien Breeden, “A Steady Flow Staggers Into Europe, Outpacing Pledges of Shelter,” NY Times, September 7, 2015; Raziye Akkoc, “Migration crisis: Desperate refugees escape camps and start a 110-mile trek to Austria,” The Telegraph, September 4, 2015. For similar sources in the past, see Suzanne Daley, “Swedes Begin to Question Liberal Migration Tenets,” NY Times, February 26, 2011; Colin Freeman, “Stockholm Riots Leave Sweden’s Dreams of Perfect Society Up in Smoke,” The Telegraph, May 25, 2013; Jennifer Collins, Jabeen Bhatti, and Carolina Jemsby, “Sweden Shaken as Riots Continue in Immigrants Suburbs,” USA Today, May 25, 2013.

[3]“Which Countries Are Under the Most Strain in the European Migration Crisis?,” NY Times, September 3, 2015.

[4] Gardiner Harris, David E. Sanger, and David M. Herszenhorn, “Obama Increases Number of Syrian Refugees for U.S. Resettlement to 10,000,” NY Times, September 10, 2015; Tom McCarthy, Obama calls on US to resettle ‘at least 10,000’ Syrian refugees in 2016 fiscal year,” Guardian, September 10, 2015.

[5] Daniel Hurst and Shalailah Medhora, “Australia to accept an extra 12,000 Syrian refugees and will join US-led airstrikes,” Guardian, September 9, 2015.

[6] “Syria’s civil war is killing refugees,” Toronto Sun, September 3, 2015.

[7] Patrick Cockburn, “Refugee crisis: Where are all these people coming from and why?,” The Independent, September 8, 2015.

[8] James Kanter, “European Official Calls for Continent to Take In 160,000 Migrants,” NY Times, September 9, 2015.

[9] Ibid.

[10] Quoted in Lindsay Kimble, “Angelina Jolie Pitt Writes Emotional Op-Ed About the Syrian Refugee Crisis: Every Country ‘Must Be Part of the Solution,’” People Magazine, September 9, 2015.

[11] Britain is RACIST for not taking in more refugees, claims Hollywood star Emma Thompson,” Daily Mail, September 3, 2015.

[12] “AJC Congratulates Jean-Claude Junker,” American Jewish Congress, July 16, 2014.

[13] Kim Hjelmgaard, “European Union calls for mandatory refugee quotas,” USA Today, September 9, 2015; see also Andrew Marszal, “Juncker calls for ‘compulsory’ redistribution of 160,000 migrants,” The Telegraph, September 9, 2015.

[14] Matt Chorley, “Give refugees to the right to work from day one, says Juncker as he reveals power-grab for EU-wide migration policy,” Daily Mail, September 9, 2015.

[15] Matt Chorley, “Give refugees to the right to work from day one, says Juncker as he reveals power-grab for EU-wide migration policy,” Daily Mail, September 9, 2015.

[16] Nicole Hasham, “Syrian refugees told to read this government book before being resettled in Australia, Sydney Morning Herald, September 10, 2015.

[17] Mikkel Thorup, An Intellectual History of Terror (New York: Routledge, 2010), 196-197.

[18] Jonah Goldberg, “Baghdad Delenda Est, Part II: Get On With It,” National Review, April 23, 2002.

[19] “Iraq: What Lies Ahead,” American Enterprise Institute, March 25, 2003.

[20] Joshua Micah Marshall, Laura Rosen, and Paul Grastris, “Iran-Contra II?,” Washington Monthly, September 2004.

[21] Philip Giraldi, “Forging the Case for War,” American Conservative, November 21, 2005.

[22] Michael Leeden, “The Troika: Putin, Khamenei and Assad,” Huffington Post, September 11, 2013.

[23] Peter Hitchens, “We won’t save refugees by destroying our own country,” Daily Mail, September 5, 2015.

[24] Thomas Sowell, “The Past and Future of Refugee Crisis,” Jewish World Review, September 9, 2015 8, 2015.

[25] Gary Wood, “Jew Suis un Superstar,” Guardian, June 15, 2003.

[26] Ibid.

[27] Attila Somfalvi, “Bernard-Henri Levy: Israel Secular Miracle,” Y-Net News, May 31, 2010.

[28] Henry-Bernard Levy, “Stop Assad’s Slaughter in Syria!,” Newsweek, August 20, 2012; Bernard-Henry Levy, “The Syria Deal Has a Hint of Munich,” Wall Street Journal, September 18, 2013; Bernard-Henry Levy, “Bernard-Henri Lévy on Obama, Syria, Putin, the G20, and a Week’s Wait,” Daily Beast, September 2, 2013.

[29] Thomas Sowell, “Serious About Syria?,” National Review, September 4, 2013.

[30] Thomas Sowell, “Syria and Obama,” Townhall.com, September 10, 2013.

[31] Nathan Guttman, “Jewish Groups Lead Push To Crack Open Doors to Syria Refugees,” Forward, June 25, 2015.

[32] Ibid.

[33] Ibid; see also Batsheva Sobelman, “One country that won’t be taking Syrian refugees: Israel,” LA Times, September 6, 2015.

[34] Shahar Shoham, “What Syrian Refugees Have To Say About Coexistence With Israel,” Forward, September 8, 2015 6, 2015; “Netanyahu says Israel not indifferent, but too small to host refugees,” Russia Today, September 6, 2015.

[35] Ben Winsor, “Here’s Which Countries Are Helping Syria’s Refugee Crisis — And Which Ones Are Refusing,”Business Insider, September 11, 2014.

[36] “Germany’s Merkel says record refugee influx ‘will change’ nation,” AFP, September 7, 2015.

[37] Laura King and Henry Chu, “After standoff in Hungary, thousands of Syrians arrive in Austria,” LA Times, September 5, 2015; Laura King, “Inside the train to Germany: Wonder, fatigue and, for a moment, fear,” LA Times, September 6, 2015.

[38] “Candidates Address the Growing Refugee Crisis,” NY Times, September 9, 2015.

[39] Batsheva Sobelman, “One country that won’t be taking Syrian refugees: Israel,” LA Times, September 6, 2015.

[40] “Italy’s Jewish Leadership Calls for Aid for Refugees,” Forward, September 6, 2015.

[41] Noemi Szecsi, “How Europe’s Other Half Lives,” NY Times, September 9, 2015.

[42] Quoted in Michelle Malka Grossman, “Holocaust refugee: We owe it to mankind to allow Syrian refugees into Europe,” Jerusalem Post, September 7, 2015.

[43] Nicholas Kristof, “Compassion for Refugees Isn’t Enough,” NY Times, September 10, 2015.

[44] Nicholas Kristof, “Refugees Who Could Be Us,” NY Times, September 4, 2015.

[45] Grossman, “Holocaust refugee: We owe it to mankind to allow Syrian refugees into Europe,” Jerusalem Post, September 7, 2015

[46] Ibid.

[47] Ibid.

[48] Jay Akbar, “Revealed: How the five wealthiest Gulf Nations have so far refused to take a single Syrian refugee,”Daily Mail, September 4, 2015; see also Ben Hubbard, “Wealthy Gulf Nations Are Criticized for Tepid Response to Syrian Refugee Crisis,” NY Times, September 5, 2015.

[49] For a short but reasonable introduction on this, see E. Michael Jones, Benedict’s Rule: The Rise of Ethnicity and the Fall of Rome (South Bend: Fidelity Press, 2012); for other sources, see for example Thomas E. Woods, How the Catholic Church Built Western Civilization (Washington: Regenery Publishing, 2005); Diane Moczar, Seven Lies About Catholic History: Infamous Myths About the Church’s Past and How to Answer Them (Charlotte, NC: TAN Books, 2010).

[50] See for example E. Michael Jones, The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History (South Bend: 

Fidelity Press, 2008).

[51] Albert S. Lindemann, Esau’s Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 331.

[52] Ibid.

[53] Quoted in E. Michael Jones, The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History (South Bend: Fidelity Press, 2008), 1066.

[54] Molyneux actually believes that morality “cannot be subjected to a rigorous rational or empirical analysis,” but he is imposing an indirect morality on the Syrian refugees! He needs to thank goodness that he never met Emmanuel Kant. Stefan Molyneux, Universally Preferable Behaviour: A Rational Proof of Secular Ethics (Amazon Digital Service, Inc., 2013), kindle edition.

[55] See E. Michael Jones, Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Usury (South Bend: Fidelity Press, 2014), 1175-1177.

[56] Seumas Milne, “Now the truth emerges: how the US fuelled the rise of Isis in Syria and Iraq,” Guardian, June 3, 2015.

[57] Ibid.

[58] Adam Withnall and Dina Rickman, “Three-year-old ultra-Orthodox Jewish children told ‘the non-Jews’ are ‘evil’ in worksheet produced by London school,” The Independent, September 2, 2015.

[59] Ibid.

[60] Israel Shamir, Cabbala of Power (Charleston: BookSurge, 2008), 310.

[61] Ibid.

[62] Ibid., 311.

[63] Ibid.

[64] Ibid., 312.

Ämne: NWO agenter och satansdyrkare är till stor del ansvariga för flyktingkrisen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar