Nu ska SVT bli ännu mer politiskt korrekt

18.12.2015 21:51

PUBLIC SERVICE-FÖRRUTTNELSEN SVT:s vd Hanna Stjärnes radikalisering av statstelevisionen verkar överträffa alla förväntningar, eller ens värsta mardrömmar – beroende på hur man ser på saken. Utöver den senaste tidens rekryteringar från extremvänsterhåll, ska man nu se till att den redan bedövande och förlamande politiska korrekthetens åsiktskorridor ska bli ännu trängre.


Hanna Stjärne

2015 har blivit det nya 1984 där nyspråket tagit fart på allvar – invandrare är svenskar (i den mån svenskar finns), terrorister är offer och vänsterextremister som spyr ut hat sitter i tv-sofforna och myser med flummiga titlar som “debattör”. Verkligheten överträffar dikten gång på gång.

 

I det närmast parodiska dokumentet “Sverigespegling på SVT Nyheter“, som ger intrycket av att vara författat av en gymnasieelev, ges medarbetare råd om hur de mest effektivt ska kunna dölja konsekvenserna av de senaste decenniernas destruktiva massinvandringspolitik.

“Att vara svensk i dag inkluderar människor med många olika utseenden, erfarenheter och kulturer” har man beslutat och “det är viktigt att vi uttrycker oss inkluderande och inte beskriver någon på ett kränkande sätt” konstateras härnäst.

Vidare uppmanas medarbetare att “alltid ifrågasätta om en människas ursprung är relevant för nyheten och kunna motivera varför”. Man utgår också från att “människor ska få definiera sig själva” och “i de fall där det är relevant ska berörda få frågan hur de vill bli beskrivna”.

Det sistnämnda ska dock inte innebära att privatpersoner ska kunna göra sig till talespersoner för den grupp de tillhör, och exemplet man använder är talande: “t ex en iransk kvinna som säger att för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”.

Generalisera inte kring befolkningsgrupper, områden eller religioner. Undvik det vaga och många gånger fel använda begreppet invandrare och använd det inte som ett prefix, exempelvis ”invandrarfamiljer”, eftersom många som betraktas som invandrare idag, är födda i Sverige.

SVT Nyheter använder begreppet svensk om alla som har svenskt medborgarskap. Vi använder hellre svensk än svensk medborgare för att inte skilja på svenskar. Vill man precisera ytterligare, i exempelvis fall som berör terrorism, kan formuleringar liknande denna användas: ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister”. I lägen där det handlar om en vidare grupp än så kan formuleringar som ”de som bor i Sverige” användas och när det är relevant kan vi nämna att en person har dubbla medborgarskap, som i fallet Dawit Isaak.

Att klassificera människor ska man också akta sig för – då någon upplever sig ha blivit diskriminerad alternativt utsatt för hatbrott går det dock bra.

I SVT Nyheters rapportering ska det tydliggöras att det är gärningsmannens perspektiv som exkluderar svenskar. Om någon menar att hen blivit utsatt för diskriminering eller hatbrott utgår vi från personens egen upplevelse med formuleringar som t ex ”hen upplever att hen utsattes på grund av sin hudfärg”.

Och när det gäller utseende varnar man specifikt för att beskrivningar av hudfärg är “känsliga” och att “begreppen svart och mörkhyad kan väcka kritik”. Vidare förbjuds medarbetare från att använda polisens språkbruk rakt av. För att se till att inte hjälpa polisen alltför mycket i sina efterlysningar pekar man särskilt ut begrepp som “färgad/afrikanskt ursprung/av en annan hudfärg” som olämpliga.

Och som grädde på moset ska invandrartäta områden aldrig kallas “invandrartäta” då även svenskar bor där.

Källa: https://avpixlat.info/2015/12/18/nu-ska-svt-bli-annu-mer-politiskt-korrekt/

Ämne: Nu ska SVT bli ännu mer politiskt korrekt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar