Nu har det hänt – första GMO-försöket på människa

07.05.2016 17:28

Posted by  on lördag, april 25, 2015 

https://2op.se/2015/04/25/nu-har-det-hant-forsta-gmo-forsoket-pa-manniska/

 

 

gmo manniska forsok

Nu har det hänt, det som flera forskare kritiserade i en artikel i Nature i mars 2015, redan innan någon forskning hade presenterats. Man har genmodifierat ett mänskligt embryo.

Det är ett forskarlag i Kina som presenterar ett försök där man genmodifierat arvsmassa. Motivet var att försöka byta ut en gen som skapar en blodsjukdom och på så sätt använda GMO-tekniken för att bota sjukdomen. Försöket lyckades dock inte. Fel gener förändrades än de som man tänkt, och den genmodifierade genen hamnade på fel plats.
Trots det misslyckade försöket, väljer man att presentera det. Kanske för att skapa sensation om att vara först ut med skapandet av en GMO-människa. Försöket har skapat rubriker och många reaktioner, inte minst gällande den etiska diskussionen. Med detta försöket har man flyttat den etiska gränsen när det gäller att laborera med det mänskliga livet, menar olika forskare.

Det finns en utbredd tyst överenskommelse bland forskare att inte modifiera mänskliga embryon, det anses av de flesta vara över gränsen för vad vetenskapen bör syssla med. Det är förbjudet att göra dessa försök i Sverige, men t ex i Kina och USA finns inte lika tydliga regler.

 

Läs mer:

Sveriges Radio rapporterar:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/533693?programid=412

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6150308


Studien:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13238-015-0153-5


Forskare kritiska till genmodifiering av människan:
https://www.nature.com/news/don-t-edit-the-human-germ-line-1.17111

 

Läs också:
https://2op.se/2015/03/21/nu-kan-vi-skapa-en-gmo-manniska/

gmo manniska forsok

Nu har det hänt, det som flera forskare kritiserade i en artikel i Nature i mars 2015, redan innan någon forskning hade presenterats. Man har genmodifierat ett mänskligt embryo.

Det är ett forskarlag i Kina som presenterar ett försök där man genmodifierat arvsmassa. Motivet var att försöka byta ut en gen som skapar en blodsjukdom och på så sätt använda GMO-tekniken för att bota sjukdomen. Försöket lyckades dock inte. Fel gener förändrades än de som man tänkt, och den genmodifierade genen hamnade på fel plats.
Trots det misslyckade försöket, väljer man att presentera det. Kanske för att skapa sensation om att vara först ut med skapandet av en GMO-människa. Försöket har skapat rubriker och många reaktioner, inte minst gällande den etiska diskussionen. Med detta försöket har man flyttat den etiska gränsen när det gäller att laborera med det mänskliga livet, menar olika forskare.

Det finns en utbredd tyst överenskommelse bland forskare att inte modifiera mänskliga embryon, det anses av de flesta vara över gränsen för vad vetenskapen bör syssla med. Det är förbjudet att göra dessa försök i Sverige, men t ex i Kina och USA finns inte lika tydliga regler.

Läs mer:

Sveriges Radio rapporterar:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/533693?programid=412

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6150308
Studien:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13238-015-0153-5
Forskare kritiska till genmodifiering av människan:
https://www.nature.com/news/don-t-edit-the-human-germ-line-1.17111

Läs också:
https://2op.se/2015/03/21/nu-kan-vi-skapa-en-gmo-manniska/

Ämne: Nu har det hänt – första GMO-försöket på människa

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar