Nordiskt förbund populärare än EU-medlemskap i Sverige, Danmark och Finland

05.04.2014 19:23

image

En opinionsundersökning visar att 49% av svenskarna skulle välja ett nordiskt förbund istället för EU-medlemskap som endast skulle stödas av 28%. I Finland och Danmark är opinionsläget liknande, 50% av finländarna och 47% av danskarna stöder ett nordiskt förbund som har ett handelsavtal med EU. EU-medlemskap skulle endast stödas av 31% i Finland och 28% i Danmark. 

Undersökningen ställde samma fråga i de tre länderna:

Anta att det kunde etableras ett nordiskt förbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, med gemensam politik inom en lång rad områden, t.ex. miljöpolitik, rättspolitik och utrikespolitik, samt med handelsavtal med EU och andra länder.

Om du fick möjlighet att välja mellan att Sverige skulle ingå i detta nordiska förbund eller vara medlem i EU. Vad hade du då valt?

• Ett Nordiskt Förbund

• Svenskt medlemskap i EU

• Vet ej/inget

EUD:s samarbetspartners som ställer upp i EU-parlamentsvalet är villiga att diskutera alternativ till och reform av EU som är i de nordiska ländernas och regionernas intresse. Junilistans partiledare Jörgen Appelgren skriver:

Undersökningen visar att det finns brett stöd för ett nordiskt samarbete på en rad områden. Tillsammans med Storbritannien och Nederländerna skulle de nordiska länderna kunna verka för en omförhandling av Lissabonfördraget

Lave K. Broch, næstformand/Vice-ordförande i EUD och kandidat til EU-parlamentet för Folkebevægelsen mod EU i Danmark uttalade: 

Disse meningsmålinger viser, at der er stor folkelig støtte til et tættere nordisk samarbejde, og at EU-medlemskabet kun støttes af et mindretal. Det vil derfor være oplagt, at de nordiske lande sammen med Storbritannien kræver, at magt flyttes tilbage fra EU til medlemsstaterne eller at de nordiske EU-lande og Storbritannien melder sig ud af EU og i stedet indgår en handelsaftale med EU. Det er en kendsgerning, at der i de nordiske lande ikke er folkelig støtte til mere økonomisk og politisk integration i EU. Dette bør Danmark, Finland og Sveriges regeringer klokkeklart meddele til de andre EU-lande

Undersökningen i Sverige och Finland utfördes av TNS/Gallup åt EUD under vecka 12-13. Felmarginalen är 3,1%. Urvalsstorleken var 1051 i Sverige och 1013 i Finland. I Danmark ställdes samma fråga i en Gallup-undersökning publicerad av tankesmedjan Ny Agenda den 27 februari. 

Läs även: Medborgare anser att EU är på fel spårRekordlågt förtroende för EU i ItalienSveriges inflytande i EUEU-valet handlar om ja eller nej till Europas Förenta Stater säger EU-kommissionär

 

Bild: Yggdrasil.fi / Tove Lönnroth

- See more at: https://granskning.eu/post/81572914079/nordiskt-forbund-popularare-an-eu-medlemskap-i-sverige#sthash.zkUCK2zV.dpuf