Neutralitets-Försvar samt pengar utan ränta och inflation

18.07.2015 19:47
Postat den 9 juli, 2015 av Ove Svidén
 

Att försvara sin neutralitet med egna vapen, har varit OK under senaste hundra åren.
President Monroe, försvarade USA:s neutralitet i nästan hundra år. Monroe-doktrinen år 1823, hävdade att de befriade kolonierna, som neutrala skulle slippa dras in i Europas alla maktkamper mellan Katoliker och Protestanter, Hattar och Mössor, Höger och Vänster. Men i det fördolda arbetade Bank-Familjen Rothschild på att skapa grunden till de första två av 19-hundratalets världskrig, genom att betala Marx och Engels för att 1848 skriva boken: ‘Det Kommunistiska Manifestet.’  Fult spel bakom kulisserna!

Genom Sänkningen av Lusitania 1915, ett passagerarfartyg med förbjuden last av ammunition, kunde President Wilson senare bryta neutraliteten och gå med i BankKartellens första stora krig med orden: ‘att försvara demokratin i Europa’.

Genom att sen samla sin rostiga flotta av slagskepp på Pearl Harbor, Hawaii, lockade President Franklin D. Roosevelt Japanerna att anfalla, så att USA med full kraft kunde bygga upp sin försvarsindustri, till att bli avgörande för att Dollarn skulle bli Världsvaluta under det väntade Kalla Kriget.

Att köpa effektiva försvarsvapen från Sverige har under de senaste femtio år varit vårt sätt att säga: Vi vill försvara landets frihet från Supermakternas ambition att skapa ett lönsamt Tredje Världskrig med oss indragna i förstörelsen! 
Dessutom genom att köpa försvarsvapen från Sverige och inte från USA eller Sovjet, visade köparen att man inte tog ställning i kampen mellan Kapitalism och Kommunism. 
Landet Lagom stod neutralt i mitten: Sweden the Middle Way!

Ingen sund människa vill kriga med sina grannar. Det är ett påhitt från goda bankir-bröderna i anden: Rothschilds och Rockefellers. Ty det är ju genom att ge lån till uppbyggnaden efter ett krig som gör att räntan kan höjas och Bankirerna trivas i sina marmortorn. Vem som vinner eller förlorar är ointressant för BankKartellen: Det viktiga är att vara i position att få låna ut pengar mot hög ränta efter det krig som man under absolut tystnadsplikt lockat in ländernas ledare till att genomföra.

Motsatsen gäller även: När människor blir rädda för dåliga tider och krig, sparar man sina pengar för ‘säkerhets’ skull. Detta förklarar varför Riksbankschefen tvingas lyda den ‘dolda bankens’ och Tumba Sedeltryckeriets ägare (Rothschild) under senaste året, med en än så liten men dock: negativ ränta!

När Gud Skaparen beskrev för sin medskapare Moses för drygt tre tusen år sedan att: ‘Om du lånar ut pengar till mitt folk, de drabbade vid din sida, så får du inte agera som en ockrare mot honom, Du får inte lägga ränta på lånet’. (2Mos:22:25) Och så förblev Lagen för all tre Abrahamitiska trossystemen. Under Spaniens guldålder för ca tusen år sedan, respekterade judar, kristna och muslimer både varann och förbudet mot ockerräntor. I dag är det bara muslimerna som förbjuder sina banker att ta procentuell ränta för sina tjänster. Avgifter ja, men inte ränta, på ränta, på ränta…. Det håller inte i längden. Det måste ha varit en av de andliga grundlagar som Jehovah hade med sig från skapandet av tidigare civilisationer i Kosmos.

Längtan efter ett Nytt Rent Banksystem utan ränta och inflation, har föreslagits flera gånger under förra århundradena här på vår planet. NESARA är ett av dessa kontroversiella förslag. Klockan 10 den 11 september 2001 skulle det ha presenterats av Federal Reserve System. Men far och son Bush valde med omsorg att ge världens TV-auditorium en alternativ förklaring: Illusionen av att USA hade blivit attackerat av terrorister från Afghanistan …

 

Margrit Kennedy
PENGAR UTAN RÄNTA OCH INFLATION

Detta är en väsentligt utvidgad och omarbetad version av Margrit Kennedys tidigare bok Ekonomi utan ränta och inflation. Sedan den första boken kom ut har Kennedy, bl. a. i samband med föreläsningar i flera länder, fått många både entusiastiska och kritiska reaktioner på sina tankar om en ny ekonomi. Dessa synpunkter har hon tagit till sig och bearbetat för den nya upplagan av boken. Hon beskriver historiska exempel på ekonomier utan tillämpning av ränta och moderna försök som görs runtom i världen med räntefria ekonomiska system, exempelvis det svenska J.A.K.-systemet. Under rubriken Hur hållbara är invändningarna mot en monetär reform? låter Margrit Kennedy också ekonomen Helmut Creutz bemöta några kritiska synpunkter på hennes argument. I bokens avslutande kapitel får läsaren konkreta förslag till hur genomförandet av ett nytt penningsystem kan påskyndas. Margrit Kennedy är professor i ekologisk arkitektur vid universitetet i Hannover.


Översättning: Ulf Modin. Ca 220 sidor. Hft. Ca-pris 190:-

Se mer om Ekonomernas Skuld i videon:
https://www.svtplay.se/video/1340253/del-6-av-8-ekonomernas-skuld

 

Ämne: Neutralitets-Försvar samt pengar utan ränta och inflation

Pengar utan ränta och inflation

Ove Svidén | 19.07.2015

För drygt tiotals år sedan hade jag ett möte på Vetenskapsakemin med sekreteraren för Ekonomipriset i Nobels Anda. Jag föreslog Margrit Kennedy som en framtida Ekonomipris-mottagare. 'Jag sta ta upp idén på nästa möte i styrelsen' sa sekreteraren, innan han gick i väg för att ta del av nästa möte i Ekonomipriskommittén ...

Som fullvärdig medlem i ECBS, Europeiska CentralBanksSystemet, så har Sveriges Riksbank kunnat säga till Sveriges folk att vår Riksbank står fri från Euro-valutan medan vi i vekligheten är en lojal lakej åt Riksbankens dolda skapare: Bankfamiljen Rothschilds!

Ny kommentar