Nato vill ha Sverige i elitstyrka

19.09.2015 15:03

Enligt en hemlig promemoria hos regeringen vill Storbritannien att Sverige blir inblandat i en ny spjutspetsstyrka som kan sättas in i händelse av krig i exempelvis Baltikum, skriver Svenska Dagbladet.

Folkpartiet betvivlar regeringens ord om att ingen beredning av frågan pågår.

 

 
 
 
 

I fjol beslutade Nato, för att möta Rysslands allt mer aggressiva militära och politiska beteende, att inrätta spjutspetsstyrka VJTF, som ska användas omedelbart vid kriser eller krigstillstånd. Britterna ska vara ramnation för VJTF under 2017, och det görs i sin tur genom en 10 000 soldater stark styrka som kallas JEF (Joint Expeditionary Force), vars stabs- och kontrollfunktioner nu sätts upp utanför London.

JEF ska enligt dokumentet SvD har agera med "Natos standarder och doktriner" samt vara tillgänglig för Nato, EU och FN "i hela spektrat av operationer, inklusive humanitära insatser, konventionell avskräckning och krigföring".

 

Kollektivt försvar

Promemorian – upprättad i november i fjol av Sveriges försvarsattaché i London, och med rubriken "Orientering om JEF och önskemål om svenskt deltagande" – finns nu hos försvarsminister Peter Hultqvist (S). Attachén uppger för SvD att britterna inte har något emot att Sverige är med men att det är upp till regeringen.

Allan Widman – ordförande i riksdagens försvarsutskott för Folkpartiet, som förespråkar svenskt Natomedlemskap – ser ett närmande till Natos "skarpa verksamhet" och stadgar om kollektivt försvar.

 

”Lek med ord”

Men han säger att regeringen spelar under täcket och inte har diskuterat frågan med utskottet.

Hultqvist skriver till SvD att Sverige "inte mottagit någon formell inbjudan om att bidra till JEF" och att "följaktligen pågår ingen beredning i regeringskansliet".

Men Widman är skeptisk.

– I sådana här sammanhang sker aldrig erbjudandet formellt förrän allting är klart. Det låter som beredning. Det där är en lek med ord, säger han.

TT

 

Ämne: Nato vill ha Sverige i elitstyrka

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar