NATO börjar inringningen av Ryssland

18.06.2016 19:18
Global forskning, 14 juni 2016
 

NATO förbereder en veritabel militära uppbyggnad i Östeuropa: tyska soldater är verksamma i Litauen, brittiska soldater tar över i Estland och amerikanska soldater gå in för att skydda Lettland. Kanadensarna kommer att vara i Polen. I Medelhavet, höjs även stridsförbanden. Ryssland uppfattar aktiviteten som ett hot, men ännu har de inte meddelat några motåtgärder.

Vid NATOS toppmöte under 8-9 juli  i Warszawa, kommer alliansen att anta en massiv militär närvaro längs Rysslands gräns. Ryssland är klassificerad av NATO som ett hot. NATOS generalsekreterare Jens Stoltenberg sa nyligen i Washington att USA och EU har rätt i form av NATO att försvara sina territorier på utländsk mark. Kritiker av denna strategi anser att det är möjligt att denna uppgradering kommer att öka avsevärt risken för en konflikt mellan supermakterna. Under onsdagen i Bryssel, vill försvarsministrarna i den militära alliansen fatta beslut som sedan kommer att beseglas av ledarna i Polen. NATO vill stärka sin militära närvaro på dess östra gränser avsevärt, och att placera utländska stridsoldater i bataljoner i Polen och i de tre baltiska staterna. Tyskland är kärnan i föreningen i Litauen, britterna i Estland och USA väntas bli i LettlandVad fortfarande är oklart,  är vem som kommer att skicka trupper till Polen.

Kanada kommer kanske ta på sig denna uppgift,  rapporterades det senast från polska diplomatiska källor som citeras av Reuters Toppmötet i Warszawa kommer att bli President Obamas sista (NATO-toppmötet) och USA vill att det skall bli en framgång. De kommer att se till att ett fjärde ramlandet finns, möjligen lutar det mot Kanada, säger källan. "Washington kommer att böja sig här." 

Tyskland vill sända minst 600 soldater till Litauen, som kommer att utgöra kärnan i den lokala bataljonen med omkring 1.200 soldater.

Bataljonerna innefattar cirka 1000 man var, och är inte permanent stationerade i de östeuropeiska länderna, men regelbundet. Med hjälp av denna rotation vill den militära alliansen undvika formella brott mot NATO-Ryssland grundande lag från 1997, som förbjuder permanent stationering av ett "väsentligt" antal stridsoldaterna i öst. Vad specifikt "väsentligt" betyder, är dock kontroversiell. [Med andra ord: Obama vill vara mer aggressiv än NATO-Ryssland lagen från år 1997 kan tillåta, han vill bryta mot fördraget på ett sådant sätt att han ska kunna säga att han egentligen inte bryter mot fördraget.]

Polen och de baltiska länderna vill driva NATO till att vara ännu mer aggressivt. De kräver bland annat ökad övervakning från luften av "fighter jet alliance partners" på Östersjön. Polen hade tidigare också vid upprepade tillfällen begärt permanent stationering av NATOs bekämpade trupper [som skulle tydligt bryta mot lagen om NATO-Ryssland]. De baltiska staterna och Polen har kännt sig hotade sedan Rysslands, annektering i  mars 2014 av den ukrainska halvön Krim.

NATOs försvarsministrar kommer också att diskutera ett nytt uppdrag i Medelhavet. Vad exakt som är planerat, är svårt att bedöma. Officiellt anges ökningen av extremistiska ISIS milis och flyktingkrisen som skäl till att utvidgningen av NATO sker. ISIS är finansierade och bland annat stödda av Saudiarabien, den närmast allierade i Mellanöstern. En bra anledning till varför vi har NATO, är att den är den mest kraftfulla stridsstyrkan i alla världens militära avseenden. De har klarat av gruppen av mer eller mindre slumpmässiga legosoldater. Ryssland kämpar på sidan av Syrien mot ISIS och officiellt mot det USA-stödda al-Nusra. [Al Qaeda i Syrien — syriska allierade i gruppen som gjorde 9/11].

NATO-alliansen är ute efter att på nytt bekämpa uppdrag i Medelhavet, såsom den 11 September 2001. NATO utför "aktiv strävan" av patrullering i Medelhavet för att stoppa terrorister, det har faktiskt blivit inaktuellt. Ministrarna vill därför överväga huruvida uppdraget bör omvandlas till en mer allmänt stärkt säkerhet i Medelhavet. Det som också betraktas, är att omvandla beskickningen till ett närmare samarbete med Europeiska unionen, som underhåller sin egen flotta utanför Libyens kust mot människohandlare och räddningsaktionen av flyktingar i nöd under kodnamnet "Sophia". Vid middagen på tisdagen kommer därför också EUs utrikespolitiska chef Federica Mogherini och regeringens företrädare från icke-NATO-länderna såsom Finland och Sverige att också ingå i NATOS högkvarter.

Agendan för onsdagen innehåller också framtiden för NATOs uppdrag i AfghanistanEnligt nuvarande planer vill USA minska antalet trupper i Afghanistan från dess nuvarande 9800 till 5500. Oavsett om Obama kommer att hålla målet trots det dåliga säkerhetsläget i Afghanistan är inte ännu klart.

 

Översatt av Eric Zuesse.

https://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.globalresearch.ca%2Fnato-begins-encirclement-of-russia%2F5530804

Ämne: NATO börjar inringning av Ryssland

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar