Några rättsliga aspekter relaterat till terroriststbrott och krigsbrott.

21.04.2017 22:05

Finansiella transaktioner till stöd för en stat eller för myndigheter och andra organ som stöder en stat som stöder terrorism eller krigsbrott har rättsliga konsekvenser för den som ingår i dessa transaktioner.  Man måste på egen hand göra de etiska och rättsliga avgöranden, då en stat som begår brott knappast kommer att döma sig själv.  Även finansiering av den propaganda som kallas "Public Service" kan i enlighet med the common law doctrine of 'joint enterprise', Article 25 of the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation, utgöra terroristbrott.  Det är givetvis bättre att bli utmätt av kronofogde, än att riskera att stödja terrorism eller krigsbrott.  Sedan är det naturligtvis även så att sådana kronofogdar därmed själva riskerar att stödja terrorism eller krigsbrott.

Om tvångsindrivning ändå sker är det ett skydd att inför ICC-åklagare redovisa hur man har gjort allt i sin makt för att vägra denna finansiering och vilka de tjänstemän / indrivare är som därför istället ska överta eventuellt straffrättsligt ansvar för krigsbrott eller terroristbrott.

Påminner om att det i snart 12 år nu legat utlagt på Internet en Aftonbladet artikel av 2005-09-29, "Vi anklagar!  Åsa Linderborg och Erik Wijk polis- och JO-anmäler fem vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott - och uppmanar riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet", men att fortfarande ingen av myndigheter har ställts till ansvar för dessa terroristbrott.

Lika illa är det med de svenska krigsbrotten mot Libyen.  Det gjordes av runt sju hundra svenskar ett försök att anmäla ett större antal ministrar, riksdagsledamöter och försvarsanställda för krigsbrott vilket drevs från den 4:e november 2011 till den 26:e mars 2012.  Men åklagarna gjorde allt för att inte ta i det.  Lärdomen av det blev att de som bevisligen begår krigsbrott inte kan åtalas för det om dessa som begår dessa brott är samma män och kvinnor som är lagstiftare.  Krigsbrottsanmälan-ärendet finns beskrivet i boken Demokrati till döds; Sveriges väg in i den globala diktaturen av Kristoffer Hell, sidorna 118-181, och även på https://highcrimes.lege.net/ .

Och nu Jemen.  "I snart 19 månader har Saudiarabien och Förenade Arabemiraten fört ett brutalt krig, med USA:s och Storbritanniens operationella stridsledning, och med vapenleveranser från Sverige, mot det fattigaste landet i Mellanöstern:  Jemen."  (Demonstrationsappell på nedan länk.)

"Saudiarabien, USA och EU:s ledare har framgångsrikt salufört kriget i Jemen som ett krig genom "ombud", ett ställföreträdarkrig mellan Saudiarabien och Iran.  De etablerade västliga medierna distribuerar detta budskap, metodiskt och repetitivt."  (Ur nedan länk.)

Se vidare Protestera mot angreppskriget mot Jemen! Mynttorget 10/11 kl 14-18 | Anders Romelsjö på jinge.sehttps://jinge.se/allmant/stoppa-angreppskriget-mot-jemen.htm


"Tidningen The Intercept har från starten av denna kampanj rapporterat om hur den USA/UK-stödda kampanjen bombat civila urskiljningslöst eller rent utav med avsikt.  Vid enstaka, speciellt vidriga attacker händer det att Vita Huset kommer med ett ytligt, obligatoriskt utlåtande där man uttrycker "bekymmer", för att sedan direkt återgå till att bistå med attackerna. 

Lördagen den åttonde oktober ägde en av de mest avskyvärda massakrerna rum, då krigsflyg upprepade gånger angrep en begravningsceremoni i Sanaa."
 " 

Se vidare Sverige blundar för vårt folkrättsvidriga krig mot Jemen - https://jinge.se/allmant/glenn-greenwald-om-usas-och-storbritanniens-aktiva-deltagande-i-de-saudiska-krigsbrotten-mot-jemens-befolkning.htm

 

LegeNet Holistisk

Ämne: Några rättsliga aspekter relaterat till terroriststbrott och krigsbrott.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar