MYGEL – MUTOR – ANTISEMITISM - RÖSTBYTE FÖR EN PLATS I FN:S SÄKERHETSRÅD

17.12.2017 18:40

900 sidor med information om regeringens och UD:s kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd gömdes för media och allmänheten. I över ett år använde UD och Sveriges representation i New York ett parallellt datasystem.

I ett skriftligt uttalande till Dagens Nyheter säger utrikesminister Margot Wallström nu att:

"Påståenden att UD skulle ha undanhållit information är felaktiga. Bristande diarieföring beror inte på avsikt, utan på att rutiner inte har följts. Offentlighetsprincipen gäller."

 

För att nå platsen i säkerhetsrådet har Margot Wallström och den nuvarande regeringen (S/MP) visat hela upp registret när det gäller svek, flathet, röstbyte, ekonomiskt stöd, historieförfalskning mm. Antisemitismen har drivits på och förstärks av Margot Wallström och S/MP för att ”köpa” de muslimska länderna röster inför omröstningen den 28 juni 2016 till platsen i FN:s säkerhetsråd fr o m den 1 januari 2017.

Befolkningen i Västsahara, självständighetsrörelsen Polisario, kvinnorna, oliktänkande och homosexuella i Saudiarabien, Kurderna, journalister, advokater, poliser, politiker och statligt anställda i Turkiet m fl har påverkats av ”röstfisket” och hyckleriet. Det judiska folket och Israel har fått se flera exempel på en väl utvecklad antisemitism.

 

För judar, kristna och muslimer är Tempelberget i Jerusalem viktig och central i deras religioner. FN-organet UNESCO godkände i oktober 2016 en resolution som lades fram av en grupp muslimska stater. Bakom resolutionen ligger en långsiktig strategi som går ut på att skapa tvivel om judarnas historiska hemvist och koppling till Jerusalem och därmed göra judarna till främmande inkräktare. I slutdokumentet från UNESCO används endast det arabiska namnet, al-Haram al Sharif. Även klagomuren som är central för judarna omnämns med sitt arabiska namn, Al-Buraq Plaza. Flera muslimska stater vill på samma sätt som bl a den terrorstämplade organisationen Hamas utplåna Israel och judarnas historiska band till Jerusalem.

 

Historieförfalskning med syftet att utplåna judarna och staten Israel är att likställa förintelseförnekelse. Sveriges avstod från att rösta och samtycker direkt och indirekt därmed till historieförfalskning.
Den kände förintelseförnekaren, Litteraturprofessor Robert Faurissons, specialitet och strategi är att felläsa, feltolka och manipulera historiska dokument, för att stryka det som passar och tvätta bort det som inte passar. Margot Wallström ”vän” Mahmoud Abbas är en annan historieförnekare och doktorerade 1982 vid Institutet för orientaliska studier i Moskva på en avhandling med titeln ”Den hemliga kopplingen mellan nazisterna och ledarna för den sionistiska rörelsen”. Mahmoud Abbas har också ifrågasatt dödandet av 6 miljoner judar under 2:a världskriget.

 

Efter det att FN säkerhetsråd antagit resolution 2334 den 23 december 2016 angående Israel och Palestina beträffande en tvåstatslösning uttalar utrikesminister Margot Wallström:

”Det är mycket positivt att rådet för första gången på åtta år har enats om en resolution om fredsprocessen. Resolutionen innebär ett viktigt folkrättsligt klargörande av världssamfundets syn på bosättningarna, utgör en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet, och kan bidra till att skapa hopp hos unga i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.”

 

Tre veckor efter FN säkerhetsråds resolution 2334 inleddes den så kallade ”fredskonferensen” i Paris söndagen den 15 januari 2017 för att ta fram en ny resolution. Mötet blev ett totalt misslyckande och slutade i kaos och fiasko när flera länder började syna korten i Margot Wallström ”korthus”. Bidragande orsak till ”fiaskot” var att Sverige valt sin egen väg genom att erkänna Palestina som en egen stat och utan EU:s godkännande.

Margot Wallström och S/MP hade m a o hoppats att, tillsammans med ytterligare några stater inom bl a EU, kunna utropa en Palestinsk stat innan Donald Trump tog över. Men kampanjen misslyckades. Sverige och Margot Wallström förhoppningar om att få vara med och lansera en ny resolution i säkerhetsrådet bidde ingen tumme det bidde ingenting.

 

USA:s tillträdande FN-ambassadör, Nikki Haley, förklarade inför senatens utrikesutskott utfrågning inför hennes tillträde den 25 januari 2017:

"Ingenstans har FN: s misslyckande varit mer konsekvent och mer upprörande än i dess fördomar mot vårt nära allierade Israel. Varje ärlig bedömning finner också en institution som ofta agerar i strid med amerikanska nationella och amerikanska skattebetalarnas intressen."

Statsminister Stefan Löfven (S) försäkrade i maj 2017, inför riksdagens konstitutionsutskott, att kandidaturarbetet till FN:s säkerhetsråd bedrivits på ett bra och mycket effektivt sätt. Stefan Löfven försäkrade också att det inte fanns några korrumperande inslag i Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd.

 

Många frågor inför i konstitutionsutskott i maj 2017 handlade om huruvida biståndspengar finansierat kampanjen. Våren 2016 bjöds 27 ambassadörer från önationer och fattiga länder till ett seminarium i Stockholm om bland annat klimatet. Där ingick till exempel en middag med statsministern.

Stefan Löfven försäkrade att man följt de regler som gäller för hur biståndsmedel får användas.

 

Statsministern pressades också på huruvida regeringen gjort några ekonomiska utfästelser i utbyte mot länders stöd för den svenska kandidaturen. Det har utrikesminister Margot Wallström (S) förnekat i KU och det gjorde även Stefan Löfven. Däremot uppgav han att det är vedertaget att länder ger varandra förhandsbesked om hur de tänker rösta i olika omröstningar, liksom att byta röster.

Så görs av alla länder så också av Sverige, sade Stefan Löfven.

 

Tuve Skånberg (KD) ville veta om eventuella röstbyten omfattade omröstningen nyligen då Saudiarabien valdes in i FN:s kvinnokommission. Tuve Skånberg nämnde också omröstningen om en resolution i FN-organet UNESCO, som uttalade att israeliska arkeologiska utgrävningar i östra Jerusalem är brott mot internationell lag.

Stefan Löfven kallade frågan för "oerhört insinuant".

 

Den antisemitism, flathet och historieförfalskning som Margot Wallström visat prov på sedan sitt tillträde som utrikesminister slår nu tillbaka och har försvårat Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd men har även dragit ett löjes skimmer över både FN och UNESCO.

Historien kommer att döma Sverige, ett antal diktaturer och skurkstater inom FN och UNESCO som ansvarig för de oroligheter som vi nu ser början till beroende på svikna förhoppningar bland invånarna i Judeén, Samarien och på Gazaremsan.

Innehållet i de 900 sidorna som visar myglet, mutorna, sveken mm kommer fram och det är inte frågan om utan när.

 

DELA GÄRNA

Mikael Heinigs foto.

 

Ämne: MYGEL – MUTOR – ANTISEMITISM - RÖSTBYTE FÖR EN PLATS I FN:S SÄKERHETSRÅD

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar