ISRAELS KÄRNVAPENMONOPOL I MELLANÖSTERN

03.04.2015 18:16

Hela världen vet att Israel har hundratals kärnvapen. Alla i väst håller tyst. 

Hela världen vet att Iran saknar kärnvapen. Alla i väst skriker sig hesa och varnar för att landet möjligen kan skaffa sig kärnvapen i framtiden.

Israel vill till varje pris förbli den enda kärnvapenmakten i Mellanöstern. Netanjahu åker till Washington - utan att vara inbjuden av Vita Huset - för att vinna gehör för sitt monopol på kärnvapen. Något liknande har aldrig inträffat i amerikansk historia. Obamaregeringen agerar försiktigt - men under ytan kokar det.

 

Förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram i Schweiz ser ut att bli en historisk vändpunkt. Israel rasar över Obamaregeringens agerande. Bland alla kommentarer finns en som är av mycket stort intresse - Hans Blix:s åsikter om förhandlingarna. Han har vid upprepade tillfällen yttrat sig i frågan.  Hans Blix: "Hur ska omvärlden kunna övertyga Nordkorea och Iran om att de inte behöver kärnvapen? Ett är säkert: argumenten skulle få större tyngd om USA och Israel själva minskade sina arsenaler".

 

Blix lättad över Iranförhandlingarna

 

 

Citat Aftonbladet: "Beskedet om att en uppgörelse om Irans kärnenergiprogram kan vara nära togs emot av lättnad på många håll runt om i världen. Inte minst av Hans Blix, tidigare chef för atomenergiorganet IAEA.

– Jag har varit orolig för att det skulle gå snett, säger han till TT. Blix pekar på att grunden till den oro som funnits och fortfarande finns på sina håll är att Iran byggt upp ett kärnenergiprogram som är av störredimension än vad landet anses behöva för elproduktionen. – Med det här avtalet har man försökt definiera att så här långt får de inte gå. Man får inte ha så många anrikningsanläggningar, långt mer än vad man behöver för ett fredligt program.

Ett annat viktigt steg är de långtgående inspektionerna. – Här finns betydande restriktioner lagda på deras kärnenergiprogram för att därmed skapa ett lugn i världen om att de inte är på väg mot ett vapen. Samtidigt gäller det att inte kräva så hårda nedskärningar att Iran känner sig djupt förödmjukat. Även om tongångarna är positiva nu påpekar Hans Blix att det är en bit kvar innan en slutlig överenskommelse är på plats. – Det kan hända mycket på bara några månader".

 

Israel riktar svidande kritik kärnenergiavtalet mellan Iran och stormakterna.

– Det är ett mycket dåligt avtal, vi måste göra allt för att påverka parterna att skärpa kraven innan det definitiva avtalet signeras i sommar, sade socialdemokraternas strategiske talesman Omer Barlev. Ministern för säkerhetsfrågor, Yuval Steinitz, förkastade avtalet i mycket skarpa ordalag: – Det är sanslöst att ge Iran belöningar samtidigt som det härjar vilt i Mellanöstern, underminerar regimer och finansierar terror i en rad länder.

Israel och Saudiarabien hade hoppats att USA skulle påtvinga Iran begränsningar i dess missilprogram. Iran har vägrat, men president Barack Obama meddelade i sitt tal på torsdagskvällen att vissa sanktioner mot Iran kommer att fortsätta så länge missilprogrammet och stödet åt terrorrörelser fortsätter. Obama vände sig speciellt till sina svåraste kritiker, premiärminister Benjamin Netanyahu och den saudiske kungen Salman, och lovade dem att detta avtal kommer att bidra till deras säkerhet mer än något alternativ.

EN HÅRRESANDE SANNING - ISRAEL ÄR VÄRLDENS MEST KÄRNVAPEN-TÄTA LAND

1986 avslöjdes Israels kärnvapen

Israels kärnvapeninnehav avslöjades 1986 av den israeliska kärnfysikern Mordechai Vanunu. Straffet för att avslöja sanningen blev grymt. Efter avslöjandet fängslades han av Israel. Vanunu tillbringade 18 år i fängelse, varav 11 år i isoleringscell. Israels kärnvapeninnehav har många gånger bekräftats av andra experter.

Från Wikipedia, den fria encyklopedin: Hoppa till: Israel varken bekräftar eller förnekar att de besitter kärnvapen. Även om ingen officiell statistik finns, har man beräknat att Israel har från 75 till så många som 400 kärnvapen, som rapporteras inkluderar termonukleära vapen i megaton området.(Hans Blix har nämnt liknande siffror.) Snacka om en obehaglig sanning. Flera hundra kärnvapen på en så liten yta gör Israel till världens kärnvapentätaste land! 

Även den vita apartheitregimen i Sydafrika hade utrustats med amerikanska kärnvapen!

När den vita rasistregimen föll meddelades officiellt att landets sex kärnvapen hade monterats ned av landet självt - av det vita Sydafrika. Alla experter vet att det var amerikanska kärnvapen som hade installerats i Sydafrika. Israels kärnvapen är naturligtvis också amerikanska. Ingen expert ifrågasätter detta självklara faktum. Det var USA som hämtade hem sina kärnvapen från Sydafrika när den terrorstämplade Nelson Mandela tog över makten i landet. De sex kärnvapnen "förstördes" inte av Sydafrika vilket den vita regimen påstod. 

LÖGNERNAS NEDTYSTADE VÄSTVÄRLD

Massmedia i hela västvärlden döljer sanningen - det är Israel som är en kärnvapenmakt. Det kan finnas några hundra amerikanska kärnvapen utplacerade i Israel. De mest trovärdiga uppskattningarna handlar om ett hundra kärnvapen. Hans Blix har flera gånger nämnt den osäkra siffran - "några hundra". Få känner till det exakta antalet. 

We have a big problem - ett mycket stort problem!
När Sovjetunionen kollapsade för cirka 25 år sedan tog Ryssland tillbaka sina kärnvapen från bl a Ukraina. De amerikanska kärnvapen som utplacerats i Israel hinner USA inte ta tillbaka. Det finansiella stupet är nära förestående i USA. Ett fasansfullt inbördeskrig i USA är oundvikligt. Inbördeskriget i USA bryter ut så snabbt och våldsamt att ingen statlig verksamhet kommer att fungera. Det blir FN som får uppdraget att skapa "ett kärnvapenfritt Mellanöstern" (i praktiken att nedmontera Israels kärnvapen). 
 
Brage Norin - Skogså Tankesmedja

 

Ämne: ISRAELS KÄRNVAPENMONOPOL I MELLANÖSTERN

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar