MÖRKLÄGGNINGSSKANDALEN OCH REGERINGENS BRISTANDE ORGANISATION !

27.07.2017 14:35

Från Facebook


Sven-Erik Alhem, rättsexpert.

Vad som det handlat de senaste dagarna är inte det lagbrott en Generaldirektör gjort. Hon är bortkopplad och kan inte dömas !

Det handlar om den "tystnadskultur" och bristande organisation som kännetecknar den sittande Regeringen och försöket till MÖRKLÄGGNING av Säkerhetsskandalen!

Inte själva IT-skandalen utan om vad som hände efteråt uppe i Regeringen !

Löfvens organisation, där de olika departementen och myndigheterna arbetar oberoende av varandra och inte lämnar information till varandra, gör att Sverige i realiteten har flera av varandra oberoende "regeringar" som sköter var sin del av Svensk politik !

INGEN uppe i Regeringen verkar veta vad en bredspektra, djupgående, långsiktig KONSEKVENSANALYS innebär !

De har inte heller lärt sig att göra en "INVENTERING" av befintliga resurser innebär!

Varje del av den politiska organisationen är "självgående" och fattar sina egna beslut.

Även Löfven kallade det för en "stuprörsorganisation", vilket innebär att informationen bara fick gå "nerifrån och upp" eller "uppifrån och ner".

Enligt den organisation som finns i regeringen, är det statssekreterarna som är politiskt valda av respektive Minister som ska vara den som beslutar vad var och en av Ministrarna ska få veta om vad sin händer i Sverige!

Även om en statssekreterare eller en Minister får information som berör ett annat departement får de inte vidarebefordra denna information till berört departement, utan det ska gå "genom de rätta kanalerna".

Även om det handlar om Rikets Säkerhet!

Ingen uppe i regeringen får "lägga sig i de andra departementens arbeten" oavsett vad det gäller.

Visst, det finns olika möten där antingen statssekreterarna och/eller ministrarna träffas en gång i veckan. Men då handlar det om information "uppifrån" beslutande organ, inte om tvärpolitisk information som rör enbart två eller flera departementen.

Risken finns ju att andra icke berörda departement får information som inte handlar om deras ansvarsområden.

"Någon" kan ju av misstag "läcka till pressen" eller till "oppositionen" under de olika utskottens sammanträden.

Hemlighetsmakeriet INOM Regeringen är utbrett och den ena ministern vet oftast inte vad den andra sysslar med före det tas upp i Riksdagen eller går ut i pressen.

Borttagandet av RIKSRÄTT och ÄMBETSMANNAANSVAR har gjort att politiker och politiskt tillsatta tjänstemän har kunnat göra lite som de vill efter sin egen agenda och ideologi, utan att behöva snegla på gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Det värsta som kan hända politikerna och tjänstemännen är att de hamnar på "elefantkyrkogården" och inte längre får fatta några beslut.

Antigen blir de sysslolösa, eller satta att göra olika utredningar. Vissa hamnar efter ett tag i en underordnad position främst utomlands, medan partiet väntar på att allmänheten glömmer deras skandaler eller misstag.

Där är Lars Danielsson som fick gå efter Tsunamikatastrofen ett lysande exempel. Han är nu tillbaka i politiken som EU-ambassadör

 

(Decenniets största politiska skandaler)
https://www.tv4.se/…/decenniets-st%C3%B6rsta-politiska-skand…

(Lars Danielsson är ny chef för EU-representationen)
https://www.regeringen.se/…/lars-danielsson-ar-ny-chef-for-…/

 

SAMTLIGA som blivit inblandade i POLITISKA SKANDALER har fått behålla sin lön hela deras "förordnande" enligt det regelverk som tidigare politiker beslutat om.

Allt är bara "ett spel för galleriet" och ibland har det handlat om att en underordnad fått ta skulden för vad en högt uppsatt politiker beslutat om. Bara för att den regeringen inte vill bli av med en medarbetare. Den underordnade tjänstemannan blir rikt ersatt för att han/hon offrar sig för partiet.

En av bristerna i den nuvarande Regeringens organisation är att det inte längre finns någon "krisgrupp" som alla kan vända sig till vid bland annat en pågående säkerhetskris inom Svenska Myndigheter.

Ingen som kan direkt samordna de olika åtgärder som måste till för att täppa till luckorna och informera både berörda departement och Riksdagen !

Inga riktlinjer om vad var och en ska göra och vilka som är ansvariga för de olika åtgärderna!

En av det första som Löfven gjorde då han tillträdde var att avveckla den "krisgrupp" som dåvarande regering tillsatte 2005 efter Tsunami katastrofen. En katastrof som dåvarande regering misskötte totalt.

 

En krisgrupp som sedan dess haft statsministrarna som högsta ansvarig för.

https://www.riksdagen.se/…/regeringens-krisberedskap-o…/html

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

https://www.dn.se/…/sv…/regeringens-krisgrupp-doms-ut-direkt/

 

Efter 2014 har Sverige ingen sammankallande myndighet om det skulle hända en katastrof, här i Sverige eller i utlandet!

Var också efter Tsunamikatastrofen som dåvarande Regering beslutade att Svenskar som råkade ut för en katastrof i utlandet fick klara sig själva ! Regeringen ansåg det vara för dyrt att hjälpa Svenskar som befann sig utomlands och inte kunde ta sig hem.

 

Ämne: MÖRKLÄGGNINGSSKANDALEN OCH REGERINGENS BRISTANDE ORGANISATION !

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar