Mörkläggning i Sveriges Radios rapportering om terrorattentatet i Nice

15.07.2016 23:26

När förment opartiska och sakliga Sveriges Radio rapporterade om torsdagskvällens terrordåd i Nice, förvanskade man medvetet den franske presidentens citat och utelämnade alla fakta som visade att attentatet hade muslimska motiv.

Gruppen “I allmänhetens tjänst” som granskar svensk Public Service har jämfört SR Ekots rapportering med de källor som det refereras till och upptäckt anmärkningsvärda diskrepanser. SR skriver bland annat i såväl rubrik som brödtext att att president Hollande beskrivit attacken i Nice som ett “terrorliknande dåd”. Senare i samma text skriver SR att “Den misstänkte attentatsmannen är en 31-årig fransk man hemmahörande i Nice, rapporterar tidningen Nice-Matin.” I båda fallen rör det sig om grova förvanskningar av vad Hollande sagt respektive Nice-Martin skrivit.

 

I allmänhetens tjänst återger ordagrant på franska vad president Hollande faktiskt sa, vilket var: “Cette attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié”, vilket i svensk översättning blir: “Attackens terrorkaraktär kan inte förnekas”. I samma uttalande sa Hollande vidare: “C’est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste”, dvs “Det är hela Frankrike som är under det islamistiska terrorhotet”. Den franske presidenten är alltså tydlig med att det är ett terrorattentat och att det är ett muslimskt sådant.

Beträffande SR:s återrapportering av vad tidningen Nice-Matin skrivit, är citatförfalskningen än grövre. Vad tidningen skrev var: “Selon ces papiers, l’homme, d’origine tunisienne, est né en 1985. Des perquisitions sont en cours à son domicile niçois dans le quartier des abattoirs, ainsi que dans son entourage.”, vilket på svenska blir “Enligt hans dokument är mannen av tunisiskt ursprung, född 1985. Undersökningar pågår i hans bostad i slakthuskvarteren i Nice och i hans omgivning.”

Nice-Martin skriver i samma artikel även: “Cet homme est bien le propriétaire des papiers d’identité au nom d’un Franco-Tunisien de 31 ans domicilié à Nice, retrouvés dans le camion par les enquêteurs”, på svenska: “Denne man är verkligen innehavare av identitetspapper i en 31-årig fransk-tunisiers namn med bostad i Nice, som återfunnits i lastbilen av utredarna”.

Detta ger en väsensskild bild av förövaren jämfört med SR:s “en 31-årig fransk man hemmahörande i Nice”. I syfte att inte förstöra den falska bild av en fransk attentatsman som SR velat förmedla, underlät man också att rapportera attentatsmannens namn, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, när internationella medier gick ut med detta.

Sammantaget kan detta inte avfärdas som slarv eller slump. Det är uppenbart att SR, i stället för att rapportera sakligt och opartiskt i enlighet med Public Service-direktivet, medvetet ägnat sig åt politiserad agendajournalistik. En kvalificerad gissning är att rapporteringen varit betydligt mer fullödig på information om det rört sig om ett högerextremt terrordåd.

Mats Dagerlind

https://avpixlat.info/2016/07/15/morklaggning-i-sveriges-radios-rapportering-om-terrorattentatet-i-nice/

Ämne: Mörkläggning i Sveriges Radios rapportering om terrorattentatet i Nice

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar