MÖRDADE ISRAEL KENNEDY?

04.11.2017 17:58

26 oktober 2017

En politiskt inkorrekt artikel, översatt av :

Traducteur Sans Frontiéres

(De tre personer som är mest ansvariga för mordet finns på omslaget: maffiabossen Meyer Lansky, Israels premiärminister David Ben Gurion och CIA:s James Angleton)

https://www.henrymakow.com/2017/10/final-judgment.html

Final-Judgment1.jpg

 

Donald Trump släpper idag CIA-dokument över JFK-mordet, vilket 1992 krävdes i en kongressresolution.

 

Det är tveksamt om den nya informationen kommer att rikta misstanke mot de verkliga förövarna. Men detta är är ett bra tillfälle att återvända till Michael Collins Piper’s (1960-2015) [bok] "Final Judgment" (2004), som anser att Israel låg bakom mordet på JFK eftersom han motsatte sig att de skulle få skaffa sig nukleära vapen.

 

Om detta stämmer, är den israeliska regeringen ansvarig för två av de mest omdanande politiska händelserna under min livstid, mordet på JFK och 11 september. Självklart fanns många medbrottslingar till mordet och des mörkläggning – LBJ [Lyndon Jonson], CIA, FBI, Maffian, anti-Castro-kubaner och USA:s hela politiska etablissemang.

 

Jag länkar till utdrag från Amazon recensioner.

 

 

"USA:s underättelsetjänst hade aldrig modet att på egen hand döda Kennedy."

 

Senaste [nyheter]! CIA ingriper?

--------- [Dokumenten] släppta men Trump håller tillbaka några (Se nedan)

--------- Ugivning av CIA-filer försenad

------------------ Mer tid behövs för censurering

 

Relaterat - Michael Collins Piper - Föreläsning om [sin bok] "Final Judgment

---------------- [Boken] "Final Judgment" som PDF-dokument.

 

 

 

Edward Hendrie - "Piper tar bort [vår] ögonbindel och sätter pricken över i.

BenGurion Angleton.jpg

Michael Collins Piper lägger i sin bok “Final Judgment” fram övertygande fakta om att zionister i allmänhet och Israels [underrättelsetjänst] Mossad i synnerhet, spelade en huvudroll i mordet på president John F. Kennedy och den efterföljande mörkläggningen. Hans bok är full av källor och bevis som stödjer hans hypotes. Han lämnar riklig stöd [för detta] i sin bok med över 1.000 hänvisningar och 10 bilagor.

 

Andra böcker har avslöjat separat inblandning av Lyndon Johnson, Dallas-polisen, CIA, FBI, anti-Castro-kubaner, fransk underrättelsetjänst och organiserad brottslighet i mordet på president Kennedy. Den orädde Michael Collins Piper förklarar metodiskt hur alla dessa personer och organisationer knyts samman i en konspiration med Israels Mossad I dess center.

LanskyFeature.jpg

En av de viktigaste aktörerna i konspirationen för att mörda Kennedy var [maffiabossen] Meyer Lansky, som Piper avslöjar som de facto chef för USA:s organiserad brottslighet. Piper förklarar hur Lansky hade djupa och löpande arbetsrelationer med både CIA och israeliska Mossad.

 

(vänster, CIA:s James Angleton är den mest ansvarige för att ha planerat lönnmordet. Här med sin hanterare, David Ben-Gurion.)

 

 

Även om Pipers bok handlar om mordet på president Kennedy, som hände för över 40 år sedan, är de lärdomar han tillför viktiga och aktuella idag för alla amerikanska medborgare som värnar sin frihet. Den här boken utgör en obduktion som dissekerar den skämda kroppen av en världskonspiration som är så genomgripande, så påträngande, så kraftfull att den kan avrätta presidenten för världens mäktigaste land och sedan dölja sin inblandning i brottet genom att kontrollera massmedia och till och med själva organen i detta lands regering.

Clay-Shaw-acquitted.jpg

Piper tar bort [vår] ögonbindel och sätter pricken över i. Titelen på hans bok är träffande; Det handlar verkligen om den slutgilig domen över mordet på vår älskade president John F. Kennedy, som tappert och osjälviskt försökte bekämpa en zionistisk kabals kontroll över den amerikanska regeringen. Efter att ha mördat president Kennedy återupptog kabalen kontrollen över [USA:s] regering, som de än i dag behåller.

 

 

------

Albert Doyle - USA:s organiserade brottslighet styrs av zionistiska judar. "USA:s underrättelsetjänst hade aldrig modet att döda Kennedy på egen hand ." ---

 

Boken är avgörande för att exponera hur Israels statliga säkerhetstjänst Mossad skapades av de personer som grundade CIA, och hur detta samband, förankrat under andra världskriget, fortsatte fram till Kennedys presidentskap. Så snart Piper upplyst dig om detta förstår du Clay Shaw’s medverkan och position i lönnmordet. Shaw hade en bakgrund i USA-militärens underrättelsetjänst OSS och arbetade direkt med denna OSS/Mossad-kärna. Anledningen till att han ingick i mordkomplotten är att han var styrelseledamot i CIA:s italienska fasadbolag Permindex, som var en skalfasad för tvätt av smutsiga pengar i ett nätverk mellan CIA, maffian och Tibor Rosenbaum - som var Israels främsta medhjälpare för [tillgång till]dessa olagliga medel.

 

När du förstår Shaw’s verkliga ställning i mordet förstår du [också] att New Orleans distriktåklagare Jim Garrison hade en mycket farlig spelare i hans händer och varför det var nödvändigt för CIA att ingripa för att hindra honom från att bli utpekad. Shaw var en kritisk nyckelperson eftersom han hade kopplingar till CIA, Mossad, exilkubaner och maffian. Något CIA desperat försökte hindra att komma ut till folks kännedom.

 

Kennedy var ingen dumbom och insåg existensen av den här oheliga alliansen, som Eisenhower förskönande namngett som “det militärindustriella komplexet", och vidtog åtgärder för att kontrollera den. Vad Piper gör är att visa detta oheliga triumvirat kände sig hotat av Kennedy och [därför] hade det största motivet att undanröja honom honom.

 

 

Okänt för de flesta amerikaner är det faktum att USA:s organiserade brottssyndikat generellt sett övervakades av sina kassörer, vilka alla [av någon outgrundlig anledning, bara] råkade vara judar. På grund av detta råkade [också] de mäktigaste männen inom maffian, som kulminerade i Meyer Lansky, vara entusiastiska sionister. Detta ledde till en uppgörelse under bordet mellan CIA och mobben, för att ge de senare fria händer i Karibien mot att de i gengäld förhindrade tilkomst av yttterligare en Castro, och att skulle bluda avseende maffians aktiviteter. CIA:s del I det hela var att erhålla en rejäl del av maffians intäkter, genom penningtvätt i ett nätverk av banker som listas av Piper. Dessa banker [medel] kanaliserades I slutänden till Tibor Rosenbaums schweiziska Banque De Credit Internacional, som i grunden var en mafia-penningtvättsverksamhet som nyttjades för att finansiera bildandet av Israel.

 

Så medan Rosenbaum hyllas som en nationalhjälte i Israel, sker detta för att han i slutänden finansierat Israel genom prostitution, spel, utpressning, mord och heroinpengar. Vad Piper gör är skickligt följa spåren efter pengarna och det som är fantastiskt chockerande är hur öppen och skamlös den här smutsiga underjordiska CIA/Mossad/maffia-regeringen och dess oseriösa finansieringsstruktur verkligen var. Kennedy utgjorde ett direkt hot mot detta upplägg, och Pipers skickliga exponering av scenen och dess rollbesättare ger inget utrymme för tvekan om utgången av mordkomplotten ....

 

... Men när du läst om det kommer du att förstå de tidigare okända bindande motiven och lojaliteterna som utgjorde den tändande gnistan bakom mordet på Kennedy. Det var inte av en slump att ordern att döda Kennedy kom ifrån omgivningarna av den här specifika samtida kabalen. Inte heller var det en slump att Ruby (Jack Rubenstein) inspirerades av dubbla lojaliteter i hans självmordsattack på Oswald. När du läser "Final Judgment" ser du bindande omständigheter som förklarar saker som tidigare aldrig helt förståtts i bevisen för konspirationen. USA:s underättelsetlänst hade aldrig modet att mörda Kennedy på egen hand. ---

 

----

Mark Braver - " Boken säger inte att "judarna dödade JFK."

 

Den som har intresse av att ta reda på den verkliga anledningen till att president Kennedy mördades måste läsa "Final Judgment".

 

Piper exponerar en hemlighet som är okänd för de flesta amerikaner, att Israels premiärminister David Ben Gurion var i desperat kamp med Kennedy över Israels förvärv av kärnvapen. Kennedy var helt emot detta eftersom han visste att den nuvarande obalansen mellan Israel och araberna skulle bli resultatet, och också att araberna skulle tvingas alliera sig med sovjeterna för att försvara sig. Få amerikaner känner till att Ben Gurion drevs till ett sådant tillstånd av mental instabilitet över detta att han tvingades avgå på grund av det, och än idag är breven mellan JFK och Ben Gurion hemligstämplade.

 

Det verkar finnas en hel del missuppfattningar om vad “Final Judgement” säger eller inte säger om JFK-mordet. Boken säger inte att "judarna dödade JFK." Det är skitsnack.

 

 

Vad boken säger är att när distriktsåklagaren I New Orleans, Jim Garrison, anklagade affärsmannen Clay Shaw med medverkan i mordkonspiration på JFK, så råkade han på den israeliska Mossad-kopplingen till mordet på president Kennedy. Shaw satt i styrelsen för ett ljusskyggt bolag under namn Permindex. En av huvudägarna i Permindex var Banque De Credit International i Genève, grundad av Tibor Rosenbaum, en vapenhandlare och finansiär av Mossad.

 

Dessutom utgjorde den Mossad-sponsrade schweiziska banken den främsta 'penningtvätten' för Meyer Lansky, det internationella brottssyndikatets huvudman och en israelisk lojalist vars verksamhet på många fronter nära sammanföll med amerikanska CIA.

 

Ordföranden i Permindex var Louis M. Bloomfield från Montreal, en nyckelfigur i den israeliska lobbyn och operatör för Bronfman-familjen i Kanada, som var långtida medarbetare till Lansky och bland Israels främsta internationella gynnare.

 

23_24_Piper.jpg

(vänster, Michael Collins Piper)

 

I boken "Final Judgments" sidor utforskas den israeliska kopplingen till JFK-mordet i skrämmande -- och fullständigt dokumenterade -- detaljer. Visste du till exempel:

 

* Att JFK var engagerad i en hemlig bitter konflikt med Israel över USA:s Mellanöstern-politik och att Israels premiärminister avgick i motvilja, uttalande att JFK:s hållning hotade Israels själva existens?

* Att JFK:s efterträdare, Lyndon Johnson, omgående skiftade Amerikas politik till [fördel för] Israel?

* Att de toppmaffiafigurer som ofta hävdats ligga bakom JFK-mordet, bara var frontmän för Meyer Lansky?

* Att CIA:s kontaktman till Mossad, James Angleton, var en viktig drivkraft bakom mörkläggningen av JFK-mordet?

 

Varför nämnde inte Oliver Stone något av detta i sin berömda film "JFK"? [Svaret:] Det visar sig att den främsta finansiären av Stone's film var den långvariga Mossad-figuren Arnon Milchan, Israels största vapenhandlare.

220px-James_Jesus_Angleton.jpg

Det faktum att den israeliska lobbyn har gått så långt i sina försök att smutskasta Michael Collins Piper och in att diskreditera “Final Judgment” ger boken stor trovärdighet. Om boken verkligen var så enfaldig eller så oövertygande, verkar det inte troligt att grupper som 'Anti-Defamation League' skulle gå så långt i sina försöka att motarbeta boken som de har. Faktum är att Piper visar att Israel verkligen hade ett mycket starkt motiv för att vilja röja undan JFK, och att en mängd individer som kopplats till JFK-konspirationen i andra skrifter, också (som Piper dokumenterar) stått inom sfären för israeliska Mossads inflytande. Inte bara Clay Shaw i New Orleans, utan också James Angleton vid CIA, som [inte bara] var Israels starkaste förespråkare inom organisationen utan även [utgjorde] CIA:s kontaktperson med Mossad. Den israeliska kopplingen utgör verkligen den saknade länken ('the missing link') i konspirationen för att lönnmörda JFK.

 

... Dessutom är boken inte -- jag upprepar -- inte "antisemitisk"* och boken har absolut ingenting att göra med förintelsen om förintelsen.

* Ordet “antisemit” är en synonym för judehat och samtidigt en judisk försåtlig propagandaterm som nyttjas I syfte att eliminera all form av kritik mot Judaism (enl. Makow detsamma som Satanism) Israel, sionismen, judar e.t.c. Termen är extra bedräglig och farlig eftersom den falskt kopplar vår tids judar etniskt till folkgruppen semiter (mellanösterns folk inkl. judar), medan de i själva verket härstammar från en asiatisk invandrande folkgrupp (khazarer), som på svensk vikingatid var bosatta mellan Kaspiska havet och Svarta havet (Khazarien). För mer detaljerad information, se David Icke's “Vad handlar det här blodbadet om?” och Arthur Koestler's “Den Trettonde Stammen”.

 

 

Faktum är att alla som är bekant med någon av standardskrifterna om lönnmordet på JFK, kommer att känna igen namnen på några av nyckelaktörerna i det scenario Piper dokumenterar: [som] Clay Shaw, David Ferrie, Guy Banister och CIA:s James J. Angleton, [till] vänster -- och ingen av dem var judar. Så när granskare [av boken] säger att Piper finner "en jude under varje sten" övergår mitt förstånd.

 

Jag har bokstavligen läst hundratals böcker, tidningsartiklar och annat material om JFK-mordet. Inte i en enda av dem -- med undantag för 'Final Judgement' – kunde jag någonsin läsa att president John F. Kennedy försökte stoppa Israel från att bygga atombomben, och att detta bokstavligen dragit igång ett 'hemligt krig' bakom kulisserna mellan JFK och Israels premiärminister, David Ben-Gurion, som (bland andra anledningar) avgick i sin avsky för JFK:s politik gentemot Israel. Faktum är att den israeliska historikern Avner Cohen i sin bok, “Israel och Bomben”, dokumenterar detta ganska djupgående.

 

 

Relaterat - LBJ samarbetade med Israel för att döda Kennedy

----------------- Aangirfan: OSWALD'S MOSSAD KOMPIS

 

Kommentarer för "Did Israel Kill Kennedy?"

Tony B sa (26 oktober 2017):

Som studerande i konspirationer och personlig vän till Mike Piper (vi delade även kontor på American Free Press) kan jag intyga, inte bara hans forskningskapacitet utan också hans förmåga att logiskt följa ett spår. Dessutom hade han ett minne jag alltid kommer att avundas.

Mike läste 'religiöst' de skrifter som är 'av intet intresse för goyim'* och lärde sig alla 'kodord' i vanligt media, menade endast för insiders. * Icke judar.

Jag är inte övertygad om att hans död var naturlig. Det fanns något yttre inflytande över honom under hans sista år, som till stor del ledde honom vilse avseende de falskflaggade attentaten i Sandy Hook och Boston. Det kan finnas en koppling. Bara ett par dagar innan hans död skickade en entusiastisk Mike mig e-post om ett nytt projekt som han skulle påbörja, som verkligen skulle röra om i grytan. Tyvärr - eller kanske lyckligtvis för mig - gick han inte in på vad han skulle exponera. Jag blev lovad förhandsinsyn i hans första grävande, som naturligtvis aldrig kom fram.


 

Henry Makow fick sin Ph.D. i engelsk litteratur från University of Toronto 1982. Han välkomnar dina kommentarer på henry@henrymakow.com

 

Ämne: MÖRDADE ISRAEL KENNEDY?

Info om senaste incident NYC o övrigt

En8 | 04.11.2017

VIDEO OF NYC TERRORIST INSTANTLY RELEASED—STILL NO VIDEO OF VEGAS SHOOTER DESPITE 1000S OF CAMERAS https://www.blacklistednews.com/Video_of_NYC_Terrorist_Instantly_Released%E2%80%94Still_No_Video_of_Vegas_Shooter_Despite_1000s_of_Cameras/61503/0/38/38/Y/M.html
CIA, FBI väljer fattiga naiva kandidater i svåra omständigheter- lovar massor och gör från de zombies med hjälp av droger och andra medel. Psykofarmaka gör det omöjliga effekten:
https://www.blacklistednews.com/FBI_Interviewed_NYC_Terrorist_About_His_Ties_to_Terrorism_BEFORE_the_Attack/61502/0/38/38/Y/M.html\

Roger Stone: Jeb Bush "Trump WIll Be GONE By December"
https://www.youtube.com/watch?v=kc2N7OnczYE

How can Antifa afford a full page ad in the NYTimes? https://investmentwatchblog.com/how-can-antifa-afford-a-full-page-ad-in-the-nytimes/

Trump Appoints Zionist Zealot to Top Civil Rights Postby Stephen Lendman (stephenlendman.org – Home – Stephen Lendman)Kenneth Marcus will.Formerly, he was staff director at the US Commission on Civil Rights under GW Bush. He founded and heads the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, a Washington-based NGO, seeking “to advance the civil and human rights of the Jewish people and to promote justice for all,” it claims. https://stephenlendman.org/2017/11/trump-appoints-zionist-zealot-top-civil-rights-post/

https://sputniknews.com/middleeast/201711021058767118-syria-israel-attack-factory/

:))
"US Bolsters Nuclear Stockpile, Claims ‘Force for World Pehttps://govtslaves.info/2017/10/us-bolsters-nuclear-stockpile-claims-force-for-world-peace/

-Covert biowar?
Experts have said this most recent outbreak however is particularly worrying as there is “something different” about the disease that they have not seen before. The rate of its contagion across the continent is also of concern. Black Death Plague: Strain is worryingly 'different and can't be explained' - scientists. Covert biowar? https://www.express.co.uk/news/world/874151/Black-Death-Plague-latest-news-spread-countries-scientists-strain-WHO

Ny kommentar