Mona Sahlin spred lögner om Avpixlat i SVT Aktuellt

30.10.2015 22:45

 

Återigen tvingas vi konstatera att SVT:s nyhetsredaktion kommer till korta beträffande kraven på saklighet och opartiskhet i sitt public service-uppdrag och så grundläggande journalistiska principer som att låta en anklagad part komma till tals, kontrollera fakta osv. I torsdagens SVT Aktuellt tilläts regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism tillika f.d. socialdemokratiska partiordföranden och ministern, Mona Sahlin, rikta allvarliga och grundlösa brottsanklagelser mot Avpixlat, däribland anstiftan till mordbrand.

Mona Sahlin hade inbjudits till SVT Aktuellt-studion för att med Sverigedemokraternas riksdagsledamot Linus Bylund debattera huruvida SD har något ansvar för att ett antal asylboenden har eldhärjats den senaste tiden. Inbjudan till Sahlin gjordes efter att hon drivit den tesen i pappersmedia, bl.a. Dagens Nyheter. Sahlin tycks i sin tur i ett slags korsbefruktning ha inspirerats till detta av SVT som i SVT Debatt för en vecka hade samma fråga som rubrik för ett diskussionsinslag.

I pappersmedia har Mona Sahlin emellertid ägnat merparten av sitt retoriska krut åt att sprida lögner om Avpixlat, vid sidan av de sedvanliga svepande påståendena om att vi sprider hat också mer specifikt att vi skulle ägna oss åt anstiftan till mordbrand på asylboenden. Även här tycks Sahlin ha inspirerats av SVT Debatt i förra veckan – närmare bestämt av en av sina chefsideologer, Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg – som i programmet riktade samma typ av anklagelser mot Avpixlat. Inte heller den gången var Avpixlat inbjudna för att bemöta de grova brottsanklagelserna.

SVT Debatt-redaktionen försvarade sig med att kritiken var riktad mot Sverigedemokraterna och att man därför inte behöver ge Avpixlat utrymme för genmäle. Med den logiken skulle SVT och andra medieaktörer alltid kunna slippa undan grundläggande journalistiska och pressetiska regler bara genom att sätta en missvisande rubrik på ett inslag. Det håller naturligtvis inte. Om en debattör inte håller sig till ämnet och far ut i anklagelser om någon som inte är närvarande, då är det programledaren/moderatorns uppgift att återföra debattören till ämnet och att påtala att den anklagade parten inte är närvarande och kan svara på anklagelserna.

Om man på förhand vet eller har stark anledning att misstänka att en inbjuden debattör kommer att ägna sig åt något annat under debatten än vad debatten är avsedd att handla om, då är det debattanordnarens ansvar att antingen ge debattören ifråga förhållningsorder inför debatten, alternativt ändra debattämnet och i debattpanelens laguppställning. I det här fallet visste SVT Aktuellt-redaktionen att Mona Sahlin riktat de allvarligaste anklagelserna mot Avpixlat, inte mot SD. Detta framgick av att SVT Aktuellts programledare citerade direkt ur de artiklar i pappersmedia där Mona Sahlin nyligen uttalat sig just på det sättet.

Mycket riktigt kom också Mona Sahlin under debatten med Linus Bylund i SVT Aktuellt på torsdagskvällen att, på samma sätt som i pappersmedia strax innan, använda den mesta tiden åt att rikta allvarliga brottsanklagelser mot Avpixlat. Detta tilläts hon göra utan att programledaren ingrep. I stället var det Linus Bylund som fick axla SVT:s ansvar och säga att man kanske skulle ha bjudit in någon från Avpixlat i stället om det var den mediesajten Mona Sahlin ville diskutera.

SVT Aktuellt har även tidigare gjort sig skyldig till samma sak. För ett antal månader sedan bjöd man in nyss nämnda Anders Lindberg från Aftonbladet för att debattera liknande frågor, då med Sverigedemokraternas riksdagsledamot Paula Bieler som motdebattör. Lindberg, som är närmast patologiskt besatt av hat mot Avpixlat, ägnade sin vana trogen nästan hela sin debattid åt att rikta osubstantierade och allvarliga anklagelser mot Avpixlat. Paula Bieler hade den gången, lika lite som Linus Bylund på torsdagskvällen, varken kunskaper eller anledning att uttala sig för Avpixlats räkning. Även vid det tillfället nekades Avpixlat replik i efterhand med hänvisning till att debatten skulle ha handlat om Sverigedemokraterna, vilket den alltså till övervägande del inte gjorde.

Avpixlat ringde efter torsdagens sändning upp SVT:s nyhetsredaktion, påtalade ovanstående och krävde att någon kväll framöver få komma till Aktuellt-studion för att få bemöta de allvarliga anklagelser och den desinformation som nu vid upprepade tillfället släppts fram i SVT:s olika fora. Ansvarig producent kom emellertid med samma invändningar som tidigare – debatten påstods handla om SD, inte om Avpixlat, något som var och en som såg den kan konstatera inte stämmer. Avpixlat nämndes dessutom specifikt i vinjetten till nyhetssammanfattningen 21:55. Avpixlats krav på replik skulle dock vidarebefordras till högre ansvarig. Återstår att se vad det resulterar i.

Ett ohederligt grepp från SVT var också att låta ett stort antal kommentarer från olika sajters kommentarsfält rulla i bakgrunden medan Mona Sahlin upprepade Avpixlats namn. Såvitt vi kunde se härrörde inte en enda av dessa kommentarer från Avpixlat utan från helt andra platser på webben.

För en vecka sedan publicerade Avpixlat ett klargörande med anledning av de anklagelser om anstiftan till mordbrand som Anders Lindberg på Aftonbladet då riktat mot Avpixlat i SVT Debatt. Det klargörandet låg klistrat högst upp på förstasidan i flera dygn och med en länk i featured-området ytterligare flera dagar. Om SVT Nyheter vinnlagt sig det allra minsta om att göra research inför det aktuella programinslaget hade man vetat att Avpixlat kraftfullt tar avstånd från alla former av politiskt motiverad brottslighet och inte välkomnar läsare i kommentarsfältet som inte gör detsamma.

Även av Mona Sahlin kan man, i beaktande av det regeringsuppdrag hon har, begära att hon vet vad hon talar om. Om Sahlin inte ens förmår skilja Avpixlats demokratiska nyhetsförmedling och opinionsbildning från våldsbejakande extremisters uppmaningar till brott, då är hon fel person på den post hon innehar. Än värre är det förstås om Sahlin är informerad men medvetet ändå väljer att sprida desinformation och falska anklagelser. Det är tyvärr svårt att värja sig från sådana misstankar både vad gäller SVT och Sahlin. Att de skulle sväva i sådan okunnighet bär inte riktigt trovärdighetens prägel. Att de sätter en agenda framför att hederligt redovisa fakta är mer troligt.

För den eventualitet att Mona Sahlin och/eller SVT Nyheter-redaktionen faktiskt inte har en aning om vad de pratar om, vill vi inför framtida diskussioner som berör oss här upprepa valda delar av det vi skrev för en vecka sedan i vårt klargörande:

Avpixlats redaktion vill återigen klargöra att vi bestämt tar avstånd från varje form av politisk vålds- eller brottshandling. […]

Avpixlats redaktion vill också passa på att rikta några ord till läsekretsen. Den helt övervägande delen av våra läsare vet att Avpixlat är en medieaktör som tar avstånd från antidemokratiska metoder i allmänhet och politiska vålds- och brottshandlingar i synnerhet. Om någon till äventyrs hittat till vår sajt via uttalanden i annan media av det slag som Anders Lindberg ägnat sig åt och i tron att detta är en plats för sanktionering av eller uppmaning till grova brott, exempelvis mordbrand, då vill vi omedelbart ta vederbörande ur den villfarelsen.

Varje kommentar under våra redaktionella texter som visar att man inte på samma sätt som redaktionen själv är glasklar i sitt avståndstagande till våldsam politisk aktivism kommer obönhörligen att raderas och kommentarsförfattaren varnas alternativt direkt stängas av från vidare kommenterande.

Vi kommer också att skicka ovanstående nedkortade version av vårt klargörande till Mona Sahlin och SVT Nyheter-redaktionen och be om att få en bekräftelse på att de mottagit, läst och förstått budskapet. Vi kommer också att bifoga kontaktinformation för såvida något ändå till äventyrs är oklart, så att vederbörande kan kontakta Avpixlat och reda ut oklarheterna.

Vi kan inte skicka ut samma meddelande till hela svenska folket och trots stor räckvidd – i skrivande stund 415.000 unika besökare och 4,8 miljoner sidvisningar i veckan – måste vi räkna med att en stor del av SVT Aktuellts tittare från i torsdags inte nås av den här texten på vår webbplats utan svävar i villfarelsen att Avpixlat är en sajt som anstiftar till mordbrand. Därför insisterar vi på att få komma till SVT Aktuellt-studion och dementera de felaktiga anklagelserna. I annat fall tvingas vi anmäla SVT Aktuellt till Granskningsnämnden för Radio och TV. Pressens Opinionsnämnd samt Journalistförbundets Yrkesetiska Nämnd.

Avpixlatredaktionen

Ämne: Mona Sahlin spred lögner om Avpixlat i SVT Aktuellt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar