Mobilisera Europa mot världskrig!

10.04.2014 02:12

LaRoucherörelsen mobiliserar internationellt för att stoppa det Brittiska imperiets, EU:s och Obamas upptrappning till världskrig. Det är helt klart att det är Europas roll att vara en brygga för dialog och fred på den Eurasiska kontinenten. Detta gäller speciellt neutrala länder som Sverige, Finland och Österrike, men även i Tyskland går opinionen emot medias upptrappning till krig mot Ryssland. Även i Sverige kan man se hur svenskarnas stöd för Nato-medlemskap minskar. Folket har en bättre förståelse om denna grundläggande sak, som minsta barn kan förstå skulle vara en kraftig krigsupptrappning, än besservissrarna på de stora mediernas redaktioner och pratprogram.

Det är dags att dra igång en stor antikrigsmobilisering som den mot Irakkriget 2003. Den mobiliserade till miljondemonstrationer över hela världen och till Sveriges största demonstration någonsin med 100.000 personer i bara Stockholm.  Nu tror många att det inte var lönt besväret, eftersom Irakkriget i alla fall startades och landet fortfarande lider fruktansvärt av dess fortsättning. Men demonstrationerna gjorde att krigshökarna gjordes till krigsförbrytare. De fick inte med sig världen och inte FN. Eftersom Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder tog strid, så klev Frankrike av krigståget. Eftersom dessa Västländer klev av blev det inte ett nytt kallt krig om också Ryssland och Kina klev av. När dessa länder klivit av kunde Tredje världen kliva av och våga gå emot sina gamla kolonialherrar. Resultatet blev att de flesta länder i resten av världen befriade sig från den angloamerikanska globala hegemonin. De bildade samarbetsorganisationer och började stöda varandras utveckling från Asien till Afrika till Sydamerika. I stället för G7-gruppen tvingades USA och Storbritannien samsas på samma nivå med andra stora länder i G20-grupppen som en direkt följd av protesterna. Detta har gjort att massor med länder under de elva gångna åren kunnat lyfta sina länder ur fattigdom och bli den starka Eurasiska alliansen för utveckling. Protesterna mot Irakkriget hade en enorm effekt. Och våra demonstrationer  denna vår i Tyskland och i andra länder börjar också ge effekt.

Nu är situationen mycket farligare än 2003 eftersom det brittiska finanssystemet håller på att krascha och desperationen stiger. LaRouche pekar på att endast ett storkrig kan göra det möjligt för det brittiska imperiets finanssystem att slippa betala sina skulder. De har egentligen redan förlorat eftersom man för länge sedan valde att skrota sin industri och satsa på finansspekulation i stället. Men man vill inte erkänna sig besegrad. Och man har, genom Obama, tillgång till USA:s kärnvapen. Och man hotar med dem just nu för att tvinga världens alla länder att kapitulera. Men Ryssland och Kina har också kärnvapen, så hotet kan bli ett riktigt kärnvapenkrig med världens undergång.

Just genom att det är EU-val på gång finns en enorm chans att få tag i alla europeiska politiker och väljare som kommer ut på gatorna. Det ger möjligheten att bryta loss dem från EU:s krigspolitik, att öppna för samarbete längs med de Nya Sidenvägarna genom Ryssland ända bort till Kina och Indien, att sanera finanssystemet med bankdelning för att krossa EU:s bankdiktatur och Londons finansiella makt.