Misstroendeförklaring, nu!

21.07.2017 21:28

https://www.corren.se/asikter/ledare/misstroendeforklaring-nu-om4746090.aspx

 

LEDARE Transportstyrelsen hotar rikets säkerhet. Det är klart efter de senaste dagarnas nya avslöjanden om skandalen när myndigheten upphandlat ny IT-drift. Transportstyrelsen har medvetet brutit mot lagen genom att utomstående fått ta del av känsliga uppgifter som företagshemligheter, skyddade identiteter, körkortsbilder och uppgifter om bepansrade fordon.

Internt uppmärksammades lagbrott redan 2015 och har sedan dess fortsatt. Myndighetens internrevisor varnade styrelsen och generaldirektörer om att flera lagbrott begått. Detta tystades ner och i stället för att dra i nödbromsen ska flera chefer ha pressat sina anställda att godkänna behörigheter till personer som inte säkerhetskontrollerats. Myndighetens egen chefjurist ska inte ha konsulterats.

 

Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren informerade regeringen om att hon ämnade bryta mot lagen ett år innan regeringen agerade och sparkade henne. Anders Ygeman ska ha känt till att Säpo utredde Ågren redan i januari 2016. Ändå dröjde det till januari 2017 innan hon fick sparken och därefter har det dröjt ytterligare innan styrelsen avsattes. Sverige visar återigen att vi inte tar medborgarnas säkerhet på allvar.

Ågren har fått dagsböter på 70 000 kronor för "vårdslöshet med hemlig uppgift men utan uppsåt” och är misstänkt för att ha ”röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet”. I ett land som tar sin säkerhet på allvar borde hon sitta i fängelse.

 

Att hemliga identiteter läckt oroar Riksorganisationen för kvinnojouren och tjejjourer. "Det är mycket allvarligt. Det kan handla om liv eller död", säger organisationens ordförande Cecilia Heikkinen. Samma oro vittnar polisen "Fredrik" om för SVT. Han har i flera år arbetat mot grov organiserad kriminalitet och lever därför med skyddad identitet. Hans verkliga adress finns hos Transportstyrelsen. Han kan sväva i livsfara.

Ansvar måste utkrävas. Riksdagen är folkets främsta företrädare och har bland annat som uppgift att granska hur statsråden sköter sitt ämbete. Det är fullkomligt uppenbart att infrastrukturminister Anna Johansson (S) inte skött sitt uppdrag. Hon har accepterat att Transportstyrelsen bryter mot svensk lag. Det äventyrar direkt enskilda människors säkerhet. Det äventyrar företagshemligheter och det äventyrar också rikets säkerhet genom att information om bepansrade fordon, om vägar och brofästen med mera kunnat läcka ut till främmande makt.

Oppositionspartierna i riksdagen måste rikta ett misstroende mot infrastrukturminister Anna Johansson (S) snarast. Görs inte det sviker de det demokratiska uppdraget och sin plikt som ledamöter av Sveriges riksdag. Det råder ingen tvekan om att hon måste skiljas från sitt uppdrag. Den stora frågan är om statsminister Stefan Löfven kan sitta kvar.

Ämne: Misstroendeförklaring, nu!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar