Migrationsverket satsar på egen propagandatidning

26.10.2014 17:08

Migrationsverket hade idag premiär för sin egen tidning "Migration" – en propagandatidning riktad till Sveriges offentliganställda och som syftar till att få fler att förhålla sig positivt till miljardsatsningarna på att öka invandringen till Sverige.

 

"Mycket talar för att vi står inför den kanske största utmaningen någonsin inom flyktingområdet", skriver myndighetens generaldirektör Anders Danielsson i en "ledare" i tidningen.

"Det kräver nya lösningar och ett ökat engagemang i samhällsplaneringen. Vi måste tillsammans höja vår förmåga i hela kedjan från mottagande till etablering i samhället", fortsätter han i en uppmaning till läsarna att jobba mer och hårdare för att möta "utmaningarna" som väntar.

 

I tidningen blandas intervjuer med olika människor som arbetar inom den svenska asylindustrin med faktoider som framförs av olika politiker och tjänstemän.

– Ofta uppmärksammas bara de höga flyktingtalen och initiala kostnader. Men vårt land behöver fler medborgare, inte minst för att klara behovet av arbetskraft och kompetens, säger Anneli Wirtén, länsråd vid länsstyrelsen i Jönköping, i tidningen.

Budskapet om att Sverige behöver fler och fler invånare och att invandring är nödvändigt för att det råder arbetskraftsbrist är en klassisk faktoid som ofta framförs i invandringsdebatten.

 

En annan person som får komma till tals i tidningen är Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg.

– Ibland har vi kanske visat en ovilja att erkänna problemen och diskutera åtgärder. Varför lever till exempel så många på bidrag utan att få ett arbete? Varför präglas så många skolor av segregation? Varför uppger så många att de inte litar på polisen? säger han och fortsätter:

– Svaren går ju inte att finna i de främlingsfientliga krafternas enkla lösningar och därför kan vi andra inte fortsätta att tiga ihjäl frågorna.

 

I tidningen säger han även att:

– Invandring är avgörande för ett samhälles utveckling. Med invandring kommer kunskap, kompetens, innovation och ambition.

Första numret av tidningen "Migration" delades idag ut som en bilaga till tidningen Dagens samhälle.
Det är ännu oklart om det framöver blir några fler utgåvor av tidningen. 

Källa: https://www.friatider.se/migrationsverket-satsar-p-egen-propagandatidning
Publicerad 24 oktober 2014