Merit Wager: Ett annat land, en annan polismakt

30.10.2016 17:42

När jag för någon månad sedan frågade Centralkriminalpolisen i Finland om huruvida det förekommer den typ av bilbränningar som i Sverige i vad som här kallas ”utanförskapsområden” blev svaret kort och koncist: ”Ei tällaista ilmiöta Suomessa”. ”Detta fenomen existerar inte i Finland”. Inte heller existerar segregerade områden som här.

En överväldigande majoritet av finska folket, 96 procent, har stort eller mycket stort förtroende för polisen. I Sverige är motsvarande siffra 61 procent enligt en mätning som gjorts av TNS Sifo för Medieakademins förtroendebarometer.

Finländarna upplever att polisens och andra myndigheternas förmåga att bekämpa brott och förbättra säkerheten har ökat. Cirka 90 procent anser att polisen – helt eller till största delen – klarar att garantera den allmänna ordningen och säkerheten i landet. 83 procent av befolkningen anser att brottslighet inte är ett särskilt allvarligt problem, men de brottstyper som bekymrar finländarna mest är rattfylleri, brott med skjutvapen, bruk och försäljning av narkotika samt sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Undersökningen gjordes av Polisbarometern på uppdrag av Inrikesministeriet och presenterades den 5 oktober. Resultaten är mer positiva än någonsin under den tid då enkäterna gjorts.

Vid en studieresa i Helsingfors i slutet av september där bland annat ett besök hos polisen ingick, stod det också klart att några ”segregerade områden” inte finns på det sätt som i Sverige och att Polisen är ute på asylmottagningarna i ett mycket tidigt skede och informerar asylsökande i skarpa och tydliga ordalag om vad som gäller i det land de kommit till. Inte som ”dialogpoliser” utan som de myndighetspersoner de är, med ansvar för att lag och ordning upprätthålls i landet.

 Överkonstapeln meddelar att utan kvinnorna på plats säger hon inget alls, hon väntar tills männen har hämtat dem.

Överkonstapeln vi träffade berättade att det första hon kräver när hon blickar ut över en oftast kompakt manlig publik, är att de hämtar kvinnorna. Förvåning och oro utbryter, männen undrar varför. Överkonstapeln meddelar att utan kvinnorna på plats säger hon inget alls, hon väntar tills männen har hämtat dem. Det händer då att männen inte lyder order utan sitter tysta och stirrar på henne. Då säger hon med myndig röst att ”jag är bra på att stirra! Vi kan sitta här och stirra på varandra hur länge som helst. Jag har tid”.

Så småningom – det kan ta lite tid – lommar männen iväg och hämtar sina fruar, systrar och mödrar, men det händer också att de inte gör det. Då säger polisen: ”Är det så ni vill ha det så kommer jag tillbaka i morgon, då ska ni vara på plats och så kan vi fortsätta att stirra på varandra. Tills kvinnorna är här.”

När hon har en åhörarskara bestående av både män och kvinnor berättar hon på ett mycket direkt sätt att alla kvinnor i Finland har rätt att göra som de själva vill, att de inte behöver lyda någon man, att det är i lag förbjudet att slå kvinnor och att misshandel ska polisanmälas.

Hon talar mycket om kvinnors och barns rättigheter, att man inte heller få slå barn och att barnen kan tas ifrån en om man gör det. Hon använder ett direkt språk när hon förklarar för männen att det i Finland är ett mycket grovt brott att sexuellt trakassera en kvinna, att ett nej är ett nej och att våldtäkt är belagt med ett långt fängelsestraff och utvisning.

På område efter område – skola, asylhantering, polisen och försvaret – har det funnits skäl för svenska myndighetspersoner, journalister och politiker att göra studieresor till det nära grannland som så många svenskar tror liknar Sverige. Det finns många lärdomar att dra.

MERIT WAGER är förläggare och fri skribent.

merit.wager@comhem.se

https://www.svd.se/merit-wager-ett-annat-land-en-annan-polismakt

Ämne: Merit Wager: Ett annat land, en annan polismakt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar