Mejl till Gustaf Fridolin o Isabella Lövin

15.07.2017 14:38

Efter att ha lyssnat på Miljöpartiets, Gustaf Fridolins tal i Almedalen om skatter på koldioxid och annat,
måste jag ställa mig några frågor till honom och skrev detta mejl. I semestertider fick jag inte ett 
personligt svar utan från nån som sitter på Miljöpartiets kansli. Läs dessa!

 

 

 

Till Gustaf Fridolin och Isabella Lövin!

 

Ni talar om en höjning av koldioxidskatten. Ni ljuger om att koldioxid är farligt för oss människor och miljö.

Redan i skolan fick vi lära oss att växterna behöver koldioxid för att växa och må bra, samtidigt som de avger syre till oss människor. Har ni glömt det redan? Det enda ni vill är att öka skattetrycket för oss vanliga människor UTAN att det har en inverkan på miljön.

Tänk om ni istället talade om för oss svenskar och väljare vad de vita strecken på himlen är för något. Att de kallas chemtrail och att de innehåller barium, strontium och aluminium som förstör vår natur och hälsan hos oss människor. Men det håller ni tyst om!

Tala om att med elektromagnetiska vågor från HAARP kan man manipulera vår atmosfär och förorsaka torka eller störtfloder där man så önskar. Men också det håller ni tyst om!

Ta istället en fajt mot GMO som hotar att slå ut våra jordar och grödor och som är direkt hälsovådliga för oss som ska äta dem. Men också här är ni tysta!

När ska ni börja stå upp för det som Miljöpartiet EGENTLIGEN borde ha på sin agenda för att värna om oss människor, djur och växter som ska samsas på den här planeten?

Jag skulle gärna vilja ha era personliga svar i frågorna.

Mvh

Yrsa Häggström

 

 
 
Hej Yrsa, tack för ditt mejl!
 
Vi baserar vår politik på forskning från världens samlade klimatforskning. FN:s klimatpanel IPCC framställer utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar inducerade av människan. Rapporterna är baserade på kvalitetsgranskade underlag som genomgått kollegial utvärdering och publicerats i internationella, vetenskapliga tidskrifter. Baserat på dessa anser IPCC det fastställt att den pågående globala uppvärmningen till största delen är antropogen, det vill säga härrörande från mänsklig verksamhet, främst sådan som innebär ökning av atmosfärens halt av koldioxid.
 
Det råder stor enighet inom forskarsamhället kring att den globala uppvärmningen orsakas av människan. Precis som i all annan forskning finns osäkerheter men de är välkända och påverkar inte de grundläggande slutsatserna om vår tids globala uppvärmning. Detsamma gäller beräkningar av jordens medeltemperatur. Det råder närmast total enighet om klimatforskningens slutsatser bland forskare. Ytterst få vetenskapliga artiklar produceras som går på tvärs med klimatforskningens slutsats om mänskligt orsakad global uppvärmning. 97 % av världens forskare hävdar att klimatet har påverkats just på grund av människans utsläpp. Du kan läsa mer här: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206 eller genom IPCC direkt: https://www.ipcc.ch/ Även NASA har mycket läsning: https://climate.nasa.gov/

Trevlig sommar!


Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna
 
 

15.7.2017

Hej igen!

Jag kan inte låta bli att besvara ert mejl med följande uppgifter:

https://forbiddenknowledgetv.net/broadcast-meteorologist-of-the-year-there-is-no-global-warming/

John Coleman is an award-winning meteorologist, Founder of the Weather Channel nearing his 80s who has come forward to thoughtfully debunk what he sees as the fraud of Global Warming, the bad science being funded to the tune of over $4.2 billion in US Tax Dollars per year, carbon trading (“cap and trade”), etc.

He says, “I love this planet Earth. I’ve been a citizen of this planet Earth now for darn near 80 years and it’s all I’ve got! If I thought that we, mankind were damaging this beautiful little sphere, this blue marble on which we live, I would be terrified and give every ounce of energy I had to stop what we were doing. But I have studied the issues of so-called ‘Global Warming’ or now, they call it ‘Climate Change’ since the warming has stopped; I have studied the issues carefully and completely, as a good scientist and have reached and absolute, firm conclusion that there is no Global Warming.”

He insists, in fact that the Earth is in a period of slight cooling, as part of the ongoing cyclic interglacial periodsbetween  ice ages.

There’s no question that petrochemical toxicity in the environment is deleterious and undesirable but given the Earth’s long history of cyclical ice ages and interglacial periods, anthropogenic Global Warming is an expensive scam invented by the psychopaths who want to make derivatives out of this lie and trade them like so many other fictions available on the Stock Exchanges of the world.

 

Jag kunde bifoga massor av andra länkar på att det ni håller på med är en direkt lögn! Ni vill bara förtjäna en massa pengar på människors godtrogenhet!

Mvh

Yrsa Häggström

Ämne: Mejl till Gustaf Fridolin o Isabella Lövin

Gustaf Frifolin och Isabella Lövin = marionetter som tjänar NWO

Ivan Björn | 16.07.2017

FN, IPCC, vetenskap, våra svenska myndigheter, politiker och religiösa institutioner är enbart till för att sprida lögner. Denna påstående är inte taget ur luften!

”På deras gärningar kommer ni att känna igen dem”

Vi har miljöskydd och vi har mer förgiftad miljö än någonsin

Vi har livsmedelverket och vi har mer gifter i maten än någonsin

Vi har folkhälsoskydd och vi har mer sjukdomar än någonsin

Vi har strålningsmyndighet och vi har mera strålning än någonsin

På samma sätt är uppbyggd även övergripande världsorganisationer som MP hänvisar till. Lögnerna är uppenbara.
Pernilla Hagberg har varit uteslutet ur MP för att hon brydde sig om miljö och pratade öppet om chemtrails!

På deras gärningar kommer ni att känna igen dem!

Vi lever i en tid av accelererande lögner som ska göra oss rädda och dölja för oss de viktiga och riktiga livsfrågor.

Ämne: Mejl till Gustaf Fridolin o Isabella Lövin Läs mer: https://www.bakom-kulisserna.biz/news/mejl-till-gustaf-fridolin-o-isabella-lovin/

Conny Lundberg | 15.07.2017

De flesta av våra politiker är inte vana att tänka själva alternativt vågar inte och förkastar allt som motsäger den agenda som "överheten" bestämt över våra huvuden.
Tack för att du och andra likasinnade kämpar på för mänskligheten!

Ny kommentar