Medlöpare i riksdag, media, banker och industri kan räkna med åtal

25.12.2015 20:55

2015-11-04 10:06   PÅL BERGSTRÖM

 

 

De flesta inom etablissemanget tycks inte förstå i vilket läge världen befinner sig och därmed inte sin egen position. Erfarna politiker och garvade journalister är djupt indoktrinerade i en lögnaktig bild av världen. Sanningens ögonblick närmar sig och kommer överraska dem.

Det borde vara uppenbart för alla ministrar, riksdagsledamöter, kommunpolitiker, journalister och tjänstemän vilken sits vi befinner oss i även om man bara följer mainstream media, analyser av SÄPO eller rapporter från FOI, som i sin begränsning kan vara någorlunda korrekt fakta men helt fel slutsatser sett ur ett större perspektiv då annan fakta negligeras eller bygger på rena lögner.

Till och med mainstream media har rapporterat om saker som borde få polletten att ramla ner. Världens totala skuldbörda på 200 biljoner dollar är ett exempel, om än som en fotnot och utan att nämna derivatbubblan som är flera gånger större. En omöjlig situation. Det finns bara en lösning, en total återställare och ett helt nytt system, ekonomiskt och politiskt. Så ligger landet. Den politiker som inte ser och förstår innebörden av detta faktum sticker huvudet i sanden.

Skuldbördan är en sak, världens ledningen en annan. Vi har tillräckligt med bevis för att hävda att det monetära systemet är ett pyramidspel, ett bedrägeri styrt av banker som vi dessutom inte får rösta om, och att det politiska, främst i väst, under lång tid styrts av en dold regeringsform bortom demokratin. Detta gäller främst USA men vi har sannolikt ett liknande upplägg. Tillsammans är de grundpelare för vårt rådande samhällsparadigm som i sin grundstruktur är odemokratiskt och brottsligt sett till grundläggande rättigheter.

Det ökade kaoset i världen, den allt tyngre skuldbördan och manipuleringen från regeringar och centralbanker för att hålla korthuset stående indikerar att rådande samhällssystem är nära ett sammanbrott.

Förhoppningsvis kommer det lämna plats för full demokrati och ge en värld med fred, frihet och välmående. Den dolda makten har visserligen andra planer med en till synes planerad krasch. Man vill se ett ras men ett system som till stora delar är intakt, ungefär som 1929 fast i större skala. I nuläget ser deras planer inte så ljusa ut och om de försöker kommer det sannolikt inte lyckas.

Omställningen kommer vara svår men ett nödvändigt ont. Vilket år eller dag som helst. I ett längre perspektiv spelar det inte så stor roll. Vi är snart där.

Politiker, tjänstemän, journalister, personer i näringsliv och andra som medvetet medverkat till utvecklingen, med 11 september och efterföljande krig som fasansfulla exempel, kan sannolikt räkna med åtal när väl vinden vänder. Ett logiskt och troligt scenario. En sanningskommission för att slippa åtal vore klokt så allt kommer fram, vem som gjort och vetat vad. Huvudsyftet är i första hand inte att straffa utan att helas som land.

Den som känner sig träffade kan hjälpa till med systemskiftet genom att aktivt arbeta för det goda och därmed snabba på utvecklingen. 11 september är en nyckel. Hjälp till genom att trycka på för en ny utredning av den händelsen. Läs, ta del av och sprid Beyond Misinformation. Det kan stärka chanserna inför framtida lagliga processer.

 

Ämne: Medlöpare i riksdag, media, banker och industri kan räkna med åtal

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar