Medierna ignorerar dödsfall orsakade av vaccin och vet inte att åsknedslag dödade fler än mässlingen redan på 1930-talet

02.05.2015 23:40

Indiska barn dör efter mässlingsvaccinSaldot efter Sveriges Radios insats i programmet Medierna lördagen den 18 april 2015 gav Linda Karlström två av tre rätt. Medierna prickade in både det första och andra alternativet som jag (Linda) hade serverat dem i mintidigare artikel. Ni hade inte behövt vara så blygsamma Medierna, ni hade fått ta det tredje alternativet också.

Text: Linda Karlström   Bild: Faksimil från nyhetssändning i NDTV 2010

När jag lyssnade på programmet blev jag först mållös. Hur kan en public service-kanal vara så fylld av människoförakt? Hur kan Sveriges Radio så ogenerat blotta sin totala okunskap? Sedan insåg jag snabbt att detta nonchalanta och kränkande förhållningssätt till både medmänniskor och vetenskapliga fakta motsvaras av föreningen VoF. Ingen annanstans har jag sett folk bete sig så illa. Och snabbt fick jag sedan bekräftat av insatta i mediebranschen att Medierna i P1 och VoF är bästisar. Medierna är VoF:s grindvaktare och har till och med år 2012 fått pris av VoF för ”Årets folkbildare”. Medierna är helt enkelt VoF.

En gång gjorde Medierna ett program om P3 Nyhetsguiden som hade tagit upp biverkningarna av Gardasil. De sågade allt som P3 hade sagt och det blev ramaskri i mediebranschen. Och så fälldes P3 för sin nyhetsrapportering och tvingades ta tillbaka allt samtidigt som programmet Medierna hyllades. Akta sig noga för att kritisera vaccin!

Låt oss titta lite på de två alternativen som Medierna valde att använda:

Att förneka dödsfall relaterade till vaccination

För det första påstår Medierna att de 108 dödsfallen som inträffat i USA efter mpr-vaccination inte är bevisade. Som jag jag redan skrev så är det ingen som har utrett dödsfallen. Ingen vill göra det. Undrar varför? Kanske för att man då kan påstå just det som Medierna gjorde, nämligen att dödsfallen inte beror på vaccin och att småbarn dör hela tiden. Det står upp till var och en att själv läsa om respektive dödsfall i Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Hade Medierna gjort det skulle de ha insett att det inte handlar om trafikolyckor tre månader efter en vaccination, eller fallolyckor några veckor efteråt. Det handlar om barn som oförklarligt dött någon eller några dagar efter vaccination. Det är inte normalt. Och det handlar inte om spädbarn, för mpr-vaccin ges till över 1-åringar!

Låt oss titta på fall 527309. En frisk flicka på femton månader vaccinerades med mpr-vaccin (Priorix från GSK) och vattkoppsvaccinet Varivax från Merck den 10 mars 2014. Samma dag fick flickan feber, mellan 38 och 29 grader. Fyra dagar senare hittades flickan död i sin säng av sina föräldrar.

Fall 455370 beskriver en sjutton månader gammal pojke som den 26 april 2012 erhöll sin första dos av Mercks mpr-vaccin. Fem dagar senare lades pojken in på sjukhus på grund av hjärtstopp, efter att föräldrarna på eftermiddagen hade hittat honom medvetslös i sängen med blod i munnen. Tidigt på morgonen samma dag hade pojken haft feber och föräldrarna hade gett honom paracetamol. Pojken hade tidigare varit inlagd på sjukhus fem gånger på grund av feber och infektioner i luftvägarna. Den femte gången blev han inlagd på grund av feberkramper efter vaccinet Infanrix Hexa. Trots intensiva försök kunde inte pojkens liv räddas och han dog den 4 maj 2012. Undersökningar visade skador på hjärnan och mjölksyraacidos.

När man läser om fallen i VAERS avslutas ofta beskrivningarna med meningar som ”läkaren trodde inte att det fanns något samband med vaccinationen”, och ”enligt sjukhuset brukar inte vaccin orsaka sådana här biverkningar och därför berodde sannolikt inte dödsfallet på vaccinet”. Är detta vetenskap? Är detta bevis nog för att Sveriges Radio kan ignorera alla dödsfall och bortförklara vaccinskepticism som kvacksalveri och vidskepelse? Enligt min mening har Medierna betett sig ytterst ansvarslöst och dessutom allvarligt kränkt alla de familjer som mist sina barn på grund av vaccin alternativt tvingas vårda sina svårt sjuka barn sedan de allvarligt skadats av vaccin. Det vore en sak om sådana här situationer som de ovan beskrivna bara skulle ske enstaka gånger, men nu sker de hela tiden, fortlöpande, världen över hos barn som varken har genetisk eller kulturell samhörighet. Är det inbillning eller?

Det som jag primärt ville belysa när jag tog upp de 108 dödsfallen registrerade i VAERS de senaste 10 åren, var att dödsfall som inträffar efter vaccination sällan eller aldrig får någon publicitet. Detta i kontrast till om ett barn dör av en barnsjukdom, vilket man tror att skedde med det hjärtsjuka barnet i Tyskland. (Medierna påstår att de ringt upp sjukhuset som pojken vårdades på och att sjukhuset skulle ha bekräftat att pojken var vaccinerad. Inga sjukhus får lämna ut uppgifter om sina patienter på det viset. Någon ljuger. Vaccin.me återkommer om detta.)

På mina föreläsningar brukar jag demonstrera denna snedvridenhet genom att spela upp ettnyhetsinslag från Indien, där man får se hur fyra barn dör i anafylaktisk chock bara några minuter efter en mässlingsvaccination på en mottagning. Varför uppstod ingen mediastorm efter detta? Var dessa barns liv på något sätt mindre värda än den tyska pojkens liv? Och det värsta är att nyhetsreportern berättar att detta har inträffat förr. Hur kan det få fortsätta? Sannolikt på grund av krafter som Medierna i P1 aktivt försvarar.

Och hur är det med de 36 barnen som dog på grund av mässlingsvaccination i Syrien i höstas? Eller de 9 månader gamla tvillingarna i Indien som båda två var döda 15 minuter efter att de fått mässlingsvaccin? En ren slump eller? Skulle tvillingarna ha dött samtidigt hur som helst om de suttit hemma vid köksbordet och ätit middag?

Det är väldigt problematiskt när information används för egen favör och ett praktexempel på detta är just VAERS som är ett övervakningssystem för att samla in biverkningar som uppkommer efter vacciner, licensierade för användning i USA. Detta system används vid vissa utvalda tillfällen för att lugna allmänheten och bevisa säkerheten hos nya vacciner, vilket var fallet med till exempel vaccin mot vattkoppor och hepatit A. I dessa sammanhang ser man positivt på systemet men när man sedan genomsöker VAERS och finner biverkningar som dödsfall, autism, mental retardation och permanenta hjärnskador till följd av mpr-vaccin, så avfärdas uppgifterna.

En annan paradox är när man från tillverkare och förespråkare av läkemedel hör ”att en statistisk ökning av en biverkning Y i personer som intar läkemedlet X inte kan räknas som ett orsakssamband mellan X och Y”. I programmet Medierna trycker man sedvanligt på detta argument. Ändå så är alla kliniska förbättringar, om så bara marginella, det som det medicinska etablissemanget bygger sina framgångar på. Detta är några av flera brister i den så kallade evidensbaserade medicinen, vilka leder till ignorans av allvarliga biverkningar. (Källa: When evidence-based medicine (EBM) fuels confusion: multiple sclerosis after hepatitis B vaccine as a case in point )

”Fler skulle ha dött utan vaccin”

För det andra påpekar man i Medierna att långt fler barn än 108 stycken skulle ha dött av mässling om man inte skulle ha vaccinerat. Var finns de vetenskapliga bevisen för detta? Hur kan man påstå detta då dödsfallen i mässling i princip hade upphört redan innan vaccinet fanns? Jag hänvisar tilldiagrammet i den tidigare artikeln. Medierna verkade inte heller medvetna om den svenska mässlingsstatistiken, som illustreras nedan.

Att dö i mässling är nämligen väldigt ovanligt i Sverige och andra i-länder. Faktum är att 1930 var det till och med större risk att dö av ett åsknedslag än av mässling som hade en dödlighet på 0,16 per 100 000 i jämförelse med en dödlighet vid åsknedslag på 0,28 per 100 000. År 1950 var dödligheten nere på 0,07 per 100 000  och 1960 0,04 per 100 000 invånare. I USA hade man år 1960 en dödlighet på 0,24 per 100 000. År 1963 licensierades det första mässlingsvaccinet. Dödstalen var då redan nere på noll i ett flertal stater och det var 56 gånger så stor risk att dö av astma, 323 gånger så stor risk att då av bilolyckor och 612 gånger så stor risk att dö av andra olyckor. Hjärt- och kärlsjukdomar hade en 9 560 gånger så stor risk att ta någons liv i förhållande till mässling.

Lite perspektiv hade varit på plats i ert program Medierna – och hos all annan ljugmedia också för den delen.

Mässling i Sverige

Diagram hämtat ur skriften ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar” av Jackie Swartz. Diagrammet illustrerar de svenska dödsfallen i mässling.

Källa: https://vaccin.me/2015/04/26/medierna-ignorerar-dodsfall-orsakade-av-vaccin-och-vet-inte-att-asknedslag-dodade-fler-an-masslingen-redan-pa-1930-talet/