Medierna i maktens ledband!

16.05.2015 18:40
Du som läser detta dokument har principiellt suttit tillsammans med mig i en satellit och 
 
blickat ner på vår Jord, vi har sett och hört allt som hänt och vi har suttit här i många år! 
 
De exempel som här nedtecknats beskriver bl a USA:s och Storbritaniens krig mot Irak, hur det i 
 
verkligheten gick till när "Operation Ökenstorm" i början av 90-talet blev ett faktum. Anledningen 
 
är att det åter är ett aktuellt ämne, eftersom USA nu vill bomba Irak igen. Som om det inte räckte 
 
med att USA:s embargo mot Irak, den sönderbombade Irakiska infrastrukturen samt USA:s och 
 
Storbritaniens dagliga bombningar fram till nu (januari 2003) orsakat över 1 miljon Irakiska barns 
 
död sedan "Operation Ökenstorm" avslutades 1991 (totalt ca 1,7 miljoner Irakiers död, vad är den 
 
11 sept 2001 med sina 0,003 miljoner dödade amerikaner i jämförelse med detta terrordåd, en 
 
incident?). Själva kriget "ökenstorm" dödade (enligt USA-statistik) över 100 000 irakiska soldater 
 
och över 200 000 civila irakier. Inget av det vi här beskriver har, vad vi erfarit, tidigare skrivits 
 
eller omtalats i svenska medier, VARFÖR, blir vår sammanfattande fråga? 
 
 
 
Det som väckt vår största förundran här uppe är nog det faktum att all media och dess journalister 
 
så konsekvent kan föra ut lögner och propaganda till folket utan att någons samvete säger stopp! 
 
Den verklighet som vi sett från satelliten stämmer sällan med vad vi sett och hört beskrivas via 
 
medierna. Det verkar som om Irak bara består av en man, Saddam Hussein (men de andra 22 
 
miljonerna då?). 
 
 
 
Alla nere på Jorden har genom medierna fått en ganska klar bild över den elaka Saddam Hussein i 
 
Irak och hans krigiska lynne, hela hans tillvaro verkar gå ut på att framställa massförstörelsevapen. 
 
Samtidigt indoktrineras alla med bilden av "the good guys" från USA. I nästan varenda 
 
nyhetsrapportering i västvärlden ger man denna falska bild av verkligheten, och för att understryka 
 
påståendena så sprider man amerikanska och engelska uttalanden utan någon som helst kritisk 
 
granskning (när hörde vi Saddam Husseins eller irakiska politikers beskrivning i svensk 
 
nyhetsrapportering, alltså båda sidors uttalanden, vilket ständigt borde vara en skyldighet, 
 
åtminstone för "public service" media). 
 
 
 
Men vi här uppe har ju sett hur allt hänger ihop, hur det verkligen gått till i de moderna krigen! 
 
Efter den stora oljekrisen 1973 så bestämde man sig i den nordamerikanska senaten att "aldrig mer 
 
skulle USA vara i händerna på oljenationer, makten över oljan och alla andra energiråvaror på vår 
 
Jord skulle ligga i USA". 
 
 
 
Om vi börjar vår beskrivning från 1980 så lurade USA (genom CIA, den nordamerikanska 
 
underrättelsetjänsten), Storbritannien och deras lydstater Kuwait och Saudi Arabien, de Irakiska 
 
makthavarna att starta kriget mot Iran. Planen och förhoppningen från USA:s sida var att dessa 
 
båda "besvärliga" länder i det närmaste skulle utplåna varandra, för att USA sedan skulle få fritt 
 
fram att "gruppera" om i arab- och persiervärlden för eget syfte (i planeringen ingår troligen att Irak 
 
på sikt ska bli "deportationsland" för palestinierna, så att Israel till fullo kan överta Palestina, en 
 
gammal judisk plan). Det blev ett mycket kostsamt krig för Irak men de var hela tiden uppbackade 
 
av USA med både rådgivning och med mycket stora vapenleveranser, till största delen på kredit 
 
som dåvarande president Bush personligen ordnade via USA:s jordbruksdepartement. Vapnen 
 
betalades även med stora krediter från Kuwait och Saudi Arabien och leveranser skedde även från 
 
England och Frankrike). USA (liksom Sovjet) försåg givetvis även Iran med vapenleveranser, 
 
finansierat med knarkpengar, vilket ledde till den sk "Iran-Contras affären" i USA. 
 
 
 
Efter detta krig, som pågick i 8 år, var Irak mycket fattigt, bara lånen från Kuwait och Saudi-
Arabien uppgick till ca 80 miljarder dollar, men man hade oljan som en säker inkomstkälla. 
 
Kuwait börjar nu kräva tillbaka sina lån till kriget, från Irak, samtidigt som man dumpar oljepriset 
 
på världsmarknaden genom ökad uppumpning och försäljning långt över övenskommelsen inom 
 
OPEC (order om detta utgick i första hand från engelska makthavare i samförstånd med USA). Det 
 
resulterar i att Irak förlorar ca 16 miljarder dollar i uteblivna oljeinkomster på kort tid. 
 
1989 gjorde Kuwait (total lydstat till Storbritanien efter första världskrigets uppdelning, tidigare 
 
var det Iraks 19:e provins) en markant förändring av dess landsgräns, man fick order från det 
 
engelska Kungahuset att flytta gränsen så att ca 1450 km2
 
Rumaila vid Persiska viken, beslagtogs (i detta område sker även utförseln av Iraks olja till 
 
tankbåtarna i Persiska viken). Kuwait hyrde företaget "Santa Fe Drilling Company of California", 
 
för 2.3 miljarder dollar, för att borra efter olja på irakisk mark. Strypningen av Iraks oljeinkomster
 
blev nära nog total. 
 
 
 
Månaderna innan Irak slutligen gick in i Kuwait gjordes utspel efter utspel från Bagdad på hur 
 
konflikten, med fredliga medel, kunde lösas, bl.a. genom att Kuwait skulle kompensera irakierna 
 
för de gigantiska ekonomiska förluster som Kuwaits brott mot OPEC-avtalen åsamkat Irak. Men de 
 
vägrade. 
 
 
 
Samtidigt ökade kraven i Irak att göra något åt situationen, och fredliga förhandlingar verkade inte 
 
leda någon vart, kuwaiterna vägrade ändra sin konfrontationspolitik och erkänna att de handlat fel. 
 
Istället fortsatte de. Och nu kommer vi till det riktigt intressanta. Bara några dagar innan Irak 
 
"invaderade" Kuwait tillkallade Saddam Hussein den amerikanska ambassadrisen i Bagdad, Mrs 
 
April Glaspie, och den allt skarpare situationen diskuterades. Där sade Saddam Hussein bl.a. 
 
följande till den amerikanska ambassadrisen: 
 
"Men när en planerad och medveten politik utan någon som helst ekonomisk rättfärdigande, 
 
tvingar ner oljepriserna, betyder det ännu ett krig mot Irak. För militära krig dödar männskoliv 
 
genom att förblöda dem. Och ekonomiska krig dödar deras mänsklighet genom att beröva dem 
 
deras möjlighet till en bra levnadsstandard. Som ni vet så gav vi floder av blod i ett krig som 
 
varade mer än åtta år, men vi förlorade inte vår mänsklighet. Irakierna har rätt att leva med 
 
stolthet; vi kommer inte att acceptera att någon försöker skada vår stolthet och irakiernas rätt till 
 
en hög levnadsstandard."
 
 
 
Och när den irakiske ledaren antydde att Irak inte längre kunde förhålla sig passivt inför det som 
 
man såg som ett exempel på en medveten ekonomisk krigförklaring från kuwaitisk sida med syfte 
 
att strypa Irak, och att drastiska åtgärder kan bli nödvändiga, så instämmer den amerikanska 
 
regeringens representant att irakierna har rätt att justera konflikten på sitt sätt och att USA ej skall 
 
lägga hinder i vägen och intervenera, utan att det här rör sig om en irakisk angelägenhet! USA:s 
 
president ger i själva verket Irak grönt ljus för att återerövra den 19:e provinsen, som så länge 
 
hållits avskärmad från huvudlandet! 
 
 
 
Att USA vid den här tiden hade relativt bra relationer med Bagdad förvånande inte oss här uppe, 
 
eftersom Irak hade utsetts av USA som en tillfällig allierad när man hade sökt att krossa Iran och 
 
den muslimska revolutionen som avsatt den förhatlige Shahnen. Vi såg att man i Västerländska 
 
medier från perioden under Iran-Irak-kriget framförde idel postiva beskrivningar om Iraks 
 
utveckling och modernisering och även om dess ledarskap. En bild som står i en oerhörd kontrast 
 
till den nuvarande propagandabilden där Irak beskrivs som ett barbariskt medeltidsland, styrt av 
 
den "galne diktatorn" Saddam Hussein - "den nye Hitler". 
 
 
 
Och så hände det som var förutspått. Efter detta sista "klartecken" från supermakten USA gick 
 
irakierna den 2:a augusti 1990 in militärt i Kuwait och återförenade den 19:e provinsen med 
 
huvudlandet. Det var vid detta tillfälle irakierna hade gått i fällan, från och med detta steg fanns det 
 
inte länge någon som helst utväg från en militär storkonflikt med de verkliga makthavarnas 
 
lydstater. Fällan hade nu slagit igen, och den framtida utvecklingen var oundviklig, eftersom de 
 
verkliga makthavarna sedan länge hade förberett sig för att styra det i en riktning mot krig och 
 
massförstörelse av Irak. Och deras plan slog in! 
 
 
 
Vi såg hur Irakierna överraskades av USA's plötsliga upprördhet när irakiska trupper nu stod i 
 
Kuwait. En viss indignation hade man förväntat sig - det tillhör spelet, men att USA nu ställde sig 
 
 av Iraks södra område, oljefälten  på krigsfot mot Irak, trots de signaler amerikanerna tidigare givit angående Kuwait-frågan, det var  
 
inte väntat. Att sedan ingen som helst förhandlingslösning på problemet accepterades av USA 
 
måste ha setts som än mer olycksbådande. Irakierna lade fram många förslag, men från och med nu 
 
tickade klockan mot krig. 
 
 
 
Irakiernas intelligenta drag att, bara några dagar efter att de gått in i Kuwait koppla deras 
 
"ockupation" av Kuwait med den judiska staten Israels mångåriga ockupation av Palestina, fyllde 
 
sionisterna med vrede. Inga tankeväckande kopplingar - "linkage" som man då kallade det för - fick 
 
förekomma. 
 
 
 
Vi här uppe i satelliten tyckte att Irakiernas utspel var helt logiskt, om den sk. "omvärlden" 
 
upprördes så över Iraks agerande i Kuwaitfrågan, varför så tyst om den judiska ockupationen i 
 
Palestina, och varför inte lösa de båda ockupationerna genom att Irak avstår från sina anspråk på 
 
Kuwait mot att sionisterna ger upp de delar av Palestina de bestal palestinierna på 1967? 
 
Men USA och dess allierade slog blint ifrån sig denna fredliga lösning på konflikten och vällde 
 
istället in massivt med militära styrkor i Saudi-Arabien under förevänding att skydda denna lydstat 
 
mot "en förestående irakisk invasion". Dåvarande president Bush kommenterade i medierna, under 
 
hösten 1990, den amerikanska upprustningen med markförband, flyg, artilleri och flotta i området: 
 
"Vårt uppdrag är helt och hållet defensivt"! Detta falska uttalande lade vi på minnet, med tanke på 
 
den framtida utvecklingen. Som "bevis" för att irakierna efter det att de gått in i Kuwait även tänkte
 
invadera Saudi-Arabien presenterade USA flygfoton som skulle visa på massiva irakiska trupp-
koncentrationer längs gränsen mellan det nu av irakierna ockuperade Kuwait och Saudi-Arabien. 
 
Dessa bilder spred världens alla medier och det var nu som talet om att Saddam Hussein var "den 
 
nye Hitler" började på allvar. När Sovjet året senare, när kriget mot Irak redan hade genomförts, 
 
publicerade sina egna satellitbilder från området från samma tidpunkt, avslöjades det att de 
 
påstådda irakiska truppkoncentrationerna - Saddams invasionsstyrka - bra varit bluff och båg 
 
påhittat i Pentagon. Inga irakiska truppsamlingar längs gränsen mot Saudi-Arabien gick att finna, 
 
vilket vi här uppe också sett. 
 
 
 
Vi såg hur det engelska Kungahuset (med manus från Lord Victor Rothschild?), i sin iver att 
 
försöka ta makten över Iraks oljetillgångar, beordrade mrs Thatcher att besöka president Bush för 
 
att övertyga honom om att USA måste medverka i en militär anstormning mot Irak.. Mötet skedde i 
 
Aspen, Colorado. I ordern ingick att Mrs Thatcher skulle "spinna" på Bush:s fördomar mot araber, 
 
för att få honom medgörlig till ett krig. 
 
 
 
Vad som sedan hände vet nog de flesta, fast bara till viss del. Rapporteringen i massmedia var 
 
mycket informativ från "operation ökenstorm". Via CNN, amerikansk nyhetsbyrå, förmedlades den 
 
bild som USA ville att hela världen skulle se. Att CIA hela tiden censurerade och godkände de 
 
bilder och meddelanden som kablades ut över världen, var det då bara vi bland allmänheten som 
 
visste. Om inte bilderna var tillräckligt "tydliga" om Saddams ondska så tillverkades dessa i 
 
teatermiljö. Så fick t ex alla se hur för tidigt födda barn togs ur kuvöser på sjukhusen i Kuwait, till 
 
en säker död, för att Irakierna ville stjäla dessa kuvöser till sin egen befolkning mm. Och alla nere 
 
på Jorden förfärades! 
 
 
 
Men vi såg ju att detta TV-inslag, liksom flera andra, spelades in i en studio i England, enbart i 
 
propagandasyfte. 
 
 
 
På TV såg Gulfkriget ut som ett dataspel. Alla fick reda på att militära mål bombades med 
 
precisionsbomber, civila skulle inte drabbas. Men sanningen var ju att i knappast någon nation har 
 
civila så till den milda grad drabbats som när man bombade sönder hela den civila infrastrukturen. 
 
Efter kriget fick prins Aga Khan och en studiegrupp i uppgift av FN att undersöka effekten av 
 
bomberna på det civila samhället. 
 
 
 
De rapporterade till FN att de allierade hade ödelagt 95% av all elkraftförsörjning i Irak. Irak är ett 
 
land med ett extremt ökenklimat. I Irak har över en miljon barn (5-7000 i månaden) dött sedan 
 
1991 av framförallt förgiftat vatten och vattenburen smitta. Utan el går det inte att rena vattnet och
 
Irak har bara sina två floder, Eufrat och Tigris, där städerna kan ta sitt dricksvatten och där allt 
 
spillvatten från städerna rinner ut. Vattnet måste renas på nytt norr om varje stad. 
 
45 av de största broarna över Eufrat och Tigris, från turkiska gränsen till Golfen, bombades sönder. 
 
Större delen av all telekommunikation förstördes. 
 
 
 
Irakisk jord kräver bevattning men vattnet måste också dräneras. Utan elkraft ångar vattnet bort i 
 
den heta sommaren. Jorden blir salt - fruktbar mark blir öken. Mer än hälften av alla irakiska 
 
husdjur har dött, över en halv miljon kor och bufflar och mer än 5 miljoner får och getter, på grund 
 
av förgiftad vatten och brist på veterinärmediciner. 
 
 
 
De propåer om tillbakadragande som Irak skickade ut innan USA-bombningarna började blev 
 
aldrig behandlade. Kriget hade troligen kunnat undvikas, men FN var då som nu, helt i de verkliga 
 
makthavarnas ledband. Och när kriget väl var igång, var det fråga om ren slakt. 88.500 bomber, 
 
varav ca sju procent var ”smarta”, vräktes ner över Irak. 
 
 
 
Fler än 100.000 irakiska soldater och över 200 000 civila dog, många begravdes levande i öknen. 
 
230.000 amerikanska krigsveteraner lider i dag enligt USA:s försvarsdepartement av 
 
Gulfkrigssyndromet, som ingen hittills lyckats diagnostisera. I Irak har antalet civila som drabbas 
 
av leukemi och cancersjukdomar stigit till epidemiska siffror. 
 
 
 
Detta brott borde ha lärt världen att aldrig igen legitimera USA:s våldsanvändning! (Men hur 
 
ställer sig majoriteten av svenska politiker och mediafolk till en ny kommande slakt av irakiska 
 
folket? Jo, på "slaktarnas" sida! Vi som sett och ser hur allt går till, kan inte annat än skämmas för
 
dessa vilsekomna medlöpare). 
 
 
 
Vi såg att amerikanska tanks med schaktblad vräkte sand över långa skyttegravar (ca 110 km) med 
 
1000-tals försvarslösa Irakiska tonårspojkar, och begravde dessa levande. Vi såg att amerikanska 
 
jaktplan sköt sönder hela konvojer på Basravägen med klusterbomber och Napalm B – den sort 
 
som fortsätter att brinna in till skelettet - och mördade återvändande soldater i öknen, sedan de givit 
 
upp och sedan länge lämnat Kuwait (i alla andra sammanhang blir de inblandade ställda inför 
 
krigstribunalen i Haag för så grova krigsbrott). Vi såg också att amerikansk specialstyrka får order 
 
direkt från president Bush att tända på oljeraffinaderierna och deras cisterner i Kuwait, vilket 
 
resulterade i en mycket stor miljökatastrof. 
 
 
 
I massmedierna framställdes detta, helt planenligt, att det var de Irakiska soldaterna som tände på 
 
innan de flydde, men vi såg att dessa soldater var långt ute i öknen när elden uppstod. 
 
(Att sedan president Bush:s son, en företagare i oljebranschen, fick uppdraget att återuppbygga 
 
dessa anläggningar efter kriget, blev ingen överraskning för oss i satelliten. Här skapades en enorm 
 
förmögenhet som sonen sedan skulle få nytta av i en kommande presidentkampanj). 
 
Vi såg och förvånades över det faktum att innan "operation ökenstorm" var Irak det modernaste 
 
arablandet av alla, enligt vårt västerländska synsätt. Fullständig religionsfrihet rådde och lika lön 
 
för lika arbete gällde för både kvinnor och män. Inget om detta framkom i massmedierna, däremot 
 
hördes både från USA och England att "vi ska bomba dom tillbaka till stenåldern"! 
 
Ett mycket intressant faktum som noggrant har nedtystats är det att efter "befrielsen" av Kuwait i 
 
mars 1991, så genomfördes omfattande utrensningar av de palestinier som tillhört den arabiska 
 
befolkningen i landet, eftersom många av dem hade solidariserat sig med irakierna och deras krav 
 
på att Irak-Kuwait frågan bara kan lösas om den sk. "omvärlden" samtidigt löser Israel-Palestina 
 
frågan. C:a 400 000 palestinier kastades ut ur det nu "befriade" Kuwait. USA och dess hejdukar 
 
attackerade alltså Irak och gick till krig "för Kuwaits våldtagna folks" skull bara för att efteråt 
 
deportera halva den befolkning som man i propagandan påstått att man skulle "befria" från "den 
 
blodtörstige Saddams klor". Vilket enastående exempel på hyckleri! 
 
 
 
Vi förvånas ständigt här uppe i satelliten över att "världspolisen" USA aldrig får skulden för 
 
händelser av betydande art över hela Jorden och som vi ser att de är skyldiga till. Det finns ingen 
 
nation på Jorden som står och stått för så mycket våld, krig och ond bråd död för Jordens 
 
befolkning under de senaste 100 åren, som USA (ofta i maskopi med Storbritanien och Israel)! 
 
USA har valt att ständigt vara involverade i ett krig någonstans på Jorden. Hur är det möjligt att så 
 
totalt undanhålla verkligheten för alla nationers medborgare, när så många inom 
 
massmediavärlden, precis som vi här uppe, sett hur det går till? 
 
 
 
Sedan USA:s tillblivelse som union har de hittills varit anstiftare och utövat 16 storkrig! 
 
USA har hittills gjort ca 237 militära invasioner i andra nationer! 
 
USA:s underrättelsetjänst, CIA, har utfört över 13 630 hemliga "operationer" i främmande 
 
nationer! Under dessa "operationer" har CIA orsakat minst sex miljoner människors död de senaste 
 
50 åren! 
 
 
 
Korea, Vietnam, Kambodja, Indonesien, Angola, Chile, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Bosnien, 
 
Jugoslavien, Irak, Afganistan är några av de nationer som CIA varit direkt inblandade i. Man 
 
involverar sig med politiska motståndsrörelser i de nationer man vill förändra (läs ta makten över), 
 
man förser dem med vapen och utbildning för att dom ska terrorisera den egna befolkningen och 
 
slå sönder även demokratiska system. 
 
 
 
Den s k irakiska oppositionen, som samlades i London i dec -02 för att fastställa ett Irak efter 
 
Saddam Hussein, bekostades och arrangerades helt av USA. Den irakier i Sverige som ofta nu visas 
 
upp i TV-nyheterna och som påstås skriva på en ny irakisk författning, gör detta helt på uppdrag av 
 
USA. USA:s syfte med ett krig mot Irak kan inte misstolkas av någon som har insyn och förnuft! 
 
Med allt ovan som grund måste vi ställa frågorna: 
 
 
 
Vems ärende går svensk media, när man undanhåller verkligheten för medborgarna? 
 
Vems ärende går vår stadsminister Göran Persson, när han värjer sig mot att ta ställning för fred? 
 
Vems ärende går vår utrikesminister Anna Lindh, när hon "jamsar" med i krigshätsarnas skara? 
 
 
 
Sammanställt och nedtecknat av Kalle Hellberg, Blidsberg Januari 2003 
 
 
P.s. 
 
Källor till ovanstående dokument har bl a varit (ett axplock): 
 
John Stockwell, den högst rankade hittills inom CIA som lämnat organisationen, p g a att han inte 
 
längre stod ut med CIA:s alla lögner och manipulationer av en hel värld. Skriver böcker och håller 
 
allmänna möten i ämnet. Information till denna sammanställning har bl a hämtats från ett tal John 
 
Stockwell höll den 20 feb 1991 på Louden Nelson Community Center, Santa Cruz, California, 
 
under titeln ”THE CIA AND THE GULF WAR”. 
 
 
Gene "Chip" Tatum, 25 år inom CIA och numera FBI-agent. Har i omfattande serier av 
 
radioprogram i USA redovisat sin roll av att ha "gjort allt, sett allt och nu berättar allt". 
 
"George Bush: The Unauthorized Biography", bok av Webster G. Tarpley & Anton Chaitkin, om 
 
familjen Bush. I boken beskrivs bl a detaljerat om George Bush:s göromål under hela hans 
 
presidentskap och t ex Prescott Bush, farfar till nuvarande presidenten, som var nära vän till Hitler 
 
och bekostade en stor del av dennes vapenupprustning. Vem är nuvarande president George W 
 
Bush, hans bakgrund och vilka är hans uppdragsgivare? Det borde medierna upplysa medborgarna 
 
om, i stället för att som nu bara vara maktens lydiga megafoner! 
 
 
Tidningen "Kommentar", skrifter av Palestinadebattören Staffan Beckman.
 
"The Gulf Beteween Us", faktabok om bl a diplomatin inför "Operation Ökenstorm" av Victoria 
 
Brittan, 1991. 
 
 
Internet. En outtömlig källa. Ex på adress där man kan finna en hel del länkar och fakta om bl a 
 
CIA är https://www.csun.edu/CommunicationStudies/ben/news/cia/index.html . 
 
Min anledning att sammanställa ovanstående är inte att "spy galla" över nationen USA och dess 
 
befolkning, de är troligen mer vilseförda av USA:s verkliga ledning (som enligt vad jag erfarit inte 
 
är de som framträder, amerikanska presidenter t ex har hittills bara varit "marionetter", det är helt 
 
andra maktpersoner som drar i trådarna), än vad vi svenskar är av våra politiker och media (vilket 
 
inte vill säga lite). Jag tar definitivt inte parti för forna eller nuvarande "slaktare" som t ex Franko, 
 
Agusto Pinochet, Ariel Sharon eller Saddam Hussein, (även familjen Bush och många andra 
 
maktherrar måste innefattas i massmördarnas dystra skara) däremot motsätter jag mig varje form av 
 
krig och krigshets som leder till krig, eftersom det i första hand drabbar civilbefolkningen. 
 
Anledningen är att jag anser att det behövs en motvikt till mediernas förljugna, tillrättalagda och 
 
snuttifierade "nyhetsförmedling", där orsak sällan eller aldrig beskrivs, endast verkan! 
 
Om jag enkelt kan få fram underlag till ovanstående uppgifter (noggrant dokumenterade med 
 
referenser och källhänvisningar och som jag inte funnit någon anledning att ifrågasätta), varför kan 
 
inte svenska journalister det? Vågar dom inte det? Vill dom inte det? Får dom inte det? Vem 
 
bestämmer i så fall detta? Det är ett stort ansvar mediefolket tar på sig när man undanhåller viktiga 
 
sanningar för medborgarna och därmed styr riktningen för hela vår utveckling mot framtidens 
 
samhälle! I vems tjänst sker detta?
 
 
D.s. 
 
All media har inte varit helt tysta om fakta angående Irakslakten, några få fragment har ibland 
 
släppts. Frågan är om så många medborgare har läst dessa, ofta undangömda spalter? 
 
Här följer ett par undantag från 1998, men ack så aktuella nu fem år senare - LÄS DOM! 
 
https://www.aftonbladet.se/kultur/9802/20/jp.html
 
 https://www.aftonbladet.se/nyheter/9802/23/guillou.html
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tillägg 2003-02-09 
 
Efter att ovanstående dokument har fått viss spridning har jag hittills fått följande frågor: 
 
• Vilka är det som "drar i trådarna", om det inte är de maktfolk som normalt framträder via 
 
media? 
 
• Hur kan västvärldens journalister föra ut samstämmiga "nyheter" som stöder den rådande 
 
makten, om det skulle vara en helt annan verklighet som råder? 
 
 
Här följer mitt svar: 
 
För att förstå hur världen styrs och av vem/vilka, så måste vi gå tillbaka till 1400-talet. Det var då
 
som ansamlingen av förmögenheter tog fart, då det började skapas monopol på penningutgivning 
 
och möjligheten att göra pengar till en vara som kunde köpas och säljas. Räntan på kapital hade 
 
därmed införts som ett helt nytt begrepp, vilket blev upptakten till dagens bankväsende. 
 
Man behöver inte "rota djupt i maktens korridorer" för att förstå att de internationella bankirerna 
 
eftersträvar att ta makten över jordens alla nationer, man har kommit en bra bit på väg! 
 
Om vi ställer oss frågan om varifrån de nationella regeringarna får sina pengar till statens utgifter 
 
och reformer så svarar de flesta: Från skatterna. Men nästan varje nationell budget innehåller större 
 
utgifter än inkomster. Man måste låna "utomlands" som det heter, men lånen sker alltid från de 
 
stora bankirhusen, som ingår i en konspiratorisk förening (inga nationer har pengar till utlåning). 
 
Dessa ställer krav om inflytande över nationerna de lånar ut pengar till, ingen regering kan låna 
 
pengar av bankirerna utan att avge ett löfte om avhållande av viss regeringsmakt till 
 
fordringsägaren (ett sådant "modernt" löfte kan vara att "vi lovar att inte ha någon åsikt i en 
 
kommande konflikt, t ex i Irakfrågan"). 
 
Vissa internationella bankirer, som lånat hundratals miljarder till regeringar i hela världen, förfogar 
 
över ett ansenligt inflytande över dessa regeringars åtgärder. 
 
Hotet från bankirerna, om regeringen inte fullföljer sina löften kan vara: "Gör ni avsteg från givna 
 
löften kommer vi att finansiera de politiska motståndarna i er nation"! 
 
Den utan tvekan viktigaste internationella bankirfamiljen är det berömda "huset Rothschild", som 
 
spelat en dominerande roll i världshistorien, men hur många vet något om denna familj? En 
 
grundorsak till den historiska mörkläggningen om denna, liksom om andra bankirfamiljer, är den 
 
att Rothschildfamiljen var och är judar. Antisemiter har spelat dessa "konspiratörer" i händerna, då 
 
de försökt att framställa hela bankkonspirationen som judisk. Inget kan vara mer fjärran från 
 
sanningen. Andra "familjer" är Warburg, Rockefeller, Morgan, Loeb, Schiff m fl. 
 
Alla inom dessa bankirfamiljer är inte judar, men de judiska medlemmarna av denna konspiration 
 
har utnyttjat en organisation som kallar sig "Anti Defamation League" (antiförtalsligan), som 
 
instrument, varmed de försökte övertyga alla att varje negativt omnämnande av Rothschilds och 
 
deras förbundna är ett angrepp på alla judar (känns det igen?). På det sättet har de undertryckt 
 
nästan alla tillförlitliga informationer om de internationella bankirerna och därmed även tabubelagt 
 
ämnet vid våra universitet (man tycks inte ens få föra det på tal). 
 
Sedan lån till regeringar bildar grundvalen till internationella bankimperier, ligger det i deras 
 
intresse att driva regeringsskulder i höjden. Ju högre skuld, desto större ränta. Inget skuldsätter en 
 
regering mer än krig! 
 
Det är därför mycket vanligt att bankimperierna finansierar båda sidor i de blodigaste militära 
 
konflikterna. Under t ex det amerikanska inbördeskriget finansierades Nordstaterna av Rotschilds 
 
via den amerikanske agenten August Belmont och Sydstaterna av Erlangers, släktingar till 
 
Rothschilds. 
 
Alla de som strävar efter diktatorisk kontroll över moderna nationer, har förstått nödvändigheten av 
 
en centralbank, som står över den nationella regeringen! Genom denna kan man kontrollera en hel 
 
nations näringsliv utan militärt våld. 
 
 
Den för vår tid viktigaste framgången för världens bankir- och finansintressen inträffade den 22 
 
december 1913 när Federal Reserve System (FED) och dollarsystemet skapades i en omröstning i 
 
den amerikanska kongressen (helt planerad och styrd av de internationella bankirerna). FED är 
 
USA:s centralbank, men ägd av privata bankirer (13 bankirfamiljer) och står över den 
 
konstituerade regeringen. FED är i själva verket USA:s verkliga regering, med långt större 
 
inflytande över denna nations utveckling än den av folket valda regeringen har. FED kontrollerar 
 
och manipulerar USA:s hela penningförsörjning och räntesatser och med USA:s betydelse på 
 
världsarenan så kontrollerar FED i själva verket större delen av Jordens ekonomi. De tre rikaste av 
 
dessa bankirer äger lika mycket som 46 av jordens fattigaste nationer. 
 
Metoden att med hjälp av en centralbank omväxlande åstadkomma inflation och deflation och på så 
 
sätt beröva befolkningen vinsterna, har utarbetats av de internationella bankirerna till en exakt 
 
vetenskap. Detta bör vi ha i åminnelse nu när den europeiska centralbanken har tillskrivits total 
 
övermakt i EU och svenska politiker vill föra in Sverige i EMU! 
 
Vid val av presidenter och därmed partival i USA, står bankirerna för de flesta kostnader för både
 
den republikanska och den demokratiska sidan, vem som än blir president så är det bankirernas 
 
man! 
 
 
Nuvarande president, George W Bush, är själv "född i en bank" och som sådan givetvis bankirernas 
 
"sprattelgubbe", som utför det han blir ålagd av bankirerna. Hans uppgift är nu att skuldsätta USA i 
 
ännu större grad än vad som hittills varit fallet. De krig som USA är inblandade i just nu är inte 
 
tillräckligt för bankirernas planer, de kräver ett storkrig mot Irak. 
 
Bankirerna själva (som vi kan kalla "den globala eliten") omnämns aldrig i något medialt 
 
sammanhang. När det har beslutas om stora förändringar, såväl nationellt som internationellt, tas 
 
besluten alltid av deras "arbetsgrupper", vilka inte heller skyltar med sina arbetsnamn. Det är deras 
 
politiska medlöpare i respektive nation som framför besluten till allmänheten. 
 
Så kallas t ex den verkliga beslutsgruppen för Europa för "Bilderberggruppen" (bildad 1954), 
 
normalt 119 av de mest betydelsefulla personerna inom media, politiken, militären, kyrka, stat och 
 
industri i Europa. De samlas en gång per år, varaktighet tre dygn, och tar de strategiska besluten för
 
europeiska nationer det nästkommande året. De allra viktigaste besluten tas av en inre maktgrupp i 
 
Bilderberggruppen, ca 25 personer, de utanför är helt ovetande om deras beslut. Ingen insyn för 
 
allmänheten får ske, inga allmänna journalister får närvara på deras årliga möten. 
 
Bankirernas verkliga "styrelse" för USA heter "Council of Foreign Relations" (CFR, bildad 1922) 
 
och består f n av ca 2.400 amerikanska VIP. De är något mer offentliga än Bilderbergergruppen 
 
och vissa möten kommer allmänheten till del i vissa medier (dock inte de viktigaste besluten). 
 
Den tredje viktiga arbetsgruppen heter "Trilateral Commission" och är bankirernas styrelse för ett 
 
ekonomiskt sammanfogat Japan, Nordamerika och Europa. 
 
Vissa "viktiga" personer medverkar i alla tre maktgrupperna, t ex Henry Kissinger. 
 
Andra viktiga grupper och sammanslutningar, helt i bankirernas ledband, är The Round Table, 
 
Royal Institute of International Affairs, United Nations (FN), Club of Rome, Freemasons 
 
(frimurarna), The Illuminati, The Black Nobility, Propaganda Masonica Due (P2), The Knights of 
 
Malta, The Orange Order and Sin Fein, The Skull and Bones Society m fl. 
 
Alla har till uppgift att sprida behovet av en ny världsordning (the new world order), ledd av en 
 
världsregering och det förlösande ordet för att få medgörliga medborgare är "fred"! 
 
Hur kan då ovanstående beskrivning hemlighållas så till den grad att ingen troligen hört talas om 
 
något av det - och om det är sant, varför finns det ingen som "läckt" dessa beskrivningar? 
 
En Säpo-chef sa till mig (efter ett "samtal" om makten) att mina beskrivningar är helt sanna, men 
 
de är så fantasieggande att ingen kommer att tro på dom. Så är det också med alla dom som har 
 
insikt om verkligheten. För att inte framstå som naiva och fantasifulla så upprepar de alltför gärna 
 
opinionsmakarnas klichéer (ex från Bush och Blair), därför matas vi nu dagligen med t ex Saddams 
 
massförstörelsevapen och annat trams. Bankirerna kräver att det blir krig i Irak för att tjäna pengar 
 
och att som bonus få makt över deras oljetillgångar och då lär inget kunna stoppa denna utveckling, 
 
så länge journalisterna ställer sig på bankirernas sida. 
 
 
Det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet för den dolda makten i deras krigshets är 
 
upplysning till folket om bakgrund och verklighet, här har herrar redaktörerna det största ansvaret! 
 
Men "dom biter inte den hand som föder dom" sa Säpo-chefen till mig! Han hade säkert rätt! 
 
 
Kalle Hellberg, Blidsberg
 
 

Ämne: Medierna i maktens ledband!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar