Med manipulation ska valet vinnas

09.08.2014 21:14

Nej, du är inte paranoid: Politikerna försöker manipulera dig med ord. Språket är politikens viktigaste verktyg och nu produceras orden som ska få oss att rösta rätt 2014.

 

”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

Nyspråket är den totalitära maktens vapen i George Orwells dystopi ”1984”, där språket konstrueras om för att styra och begränsa människors sätt att tänka.

 

Men det är inte bara i totalitära samhällen som språket är viktigt för politiken. Det är förstås omöjligt att föreställa sig en demokrati där inte ord, debatt och retorik spelar en avgörande roll.

Just nu skriver minst fem riksdagspartier på nya parti-, handlings- eller idéprogram, som i ord försöker uttrycka vad partierna vill. Men det är inte orden i programmen som brukar väcka känslor – även om Centern just lyckats göra det – utan kampanjspråket.

Det som direkt syftar till att påverka människors verklighetsuppfattning och i förlängning röstningsbeteende.

Det brukade vara ett resultat av ledande politikers språkliga kreativitet – Winston Churchill hade ingen pr-byrå – men är i dag i allt högre grad en verksamhet för inhyrda konsulter, som testar ord på fokusgrupper.

Vilka känslor väcker olika ord som beskriver samma verklighet?

Heter det den gemensamma sektorn, den offentliga sektorn – eller den ofantliga sektorn, som de klassiska Moderaterna brukade säga? Allt beror förstås på vilka känslor orden är tänkta att utlösa.

 

Smarta republikaner klistrade etiketten ”Death tax” på den amerikanska arvsskatten. Först jobbar du hela livet, och när du dör tar demokraterna dina pengar.

I den svenska versionen började Socialdemokraterna kalla jobbskatteavdraget för pensionärsskatt. Först jobbar du hela livet, och sen tar borgarna dina pengar.

 

Medvetenheten om ordens betydelse ökar i takt med att politiken professionaliseras.

”Vi levererar precis det språk du behöver för att vinna din fråga”, lovar republikanernas kontroversielle ”språkdoktor” Frank Luntz på sin hemsida. ”Ord för ord. Fras för fras”.

 

Luntz budskap är att människor till 80 procent är känslostyrda – och att språket hjälper till med styrningen.

Den nymoderata ordlista som partihögkvarteret skickade ut är det mest kända svenska exemplet. Det nya språket har bidragit till att väljarnas bild av Moderaterna förändrats.

Men ordlistan stärkte sannolikt också en annan bild av Moderaternas förändring: att den bara var kosmetisk – nya ord på gammal politik.

Ibland blir också språket viktigare än politiken. När Socialdemokraterna i höstas skrev en ”affärsplan för Sverige” var det just ordet affärsplan som var viktigt. Och egentligen bara ordet. Är det någon som minns affärplanens innehåll?

Redan nu uppfinns språket som ska vinna valet åt partierna 2014. Och en sak är säker: de kommer att försöka manipulera oss.

 

SvD, 19 januari 2013
GÖRAN ERIKSSON
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/med-manipulation-ska-valet-vinnas_7840636.svd