Mät strålningen hemma!

18.04.2015 22:17

Störs Din sömn av strålning från master och elektriska prylar?

 

Sömnproblem vid olika strålningsnivåer inomhus

Funderar du på att byta bostad?

Till en med strålande läge?

Innan du slår till bör du kontrollera strålningsnivåerna vid det nya objektet. Vi gör sådana mätningar inom- och utomhus i Stockholms södra förorter. Vilken strålningsmiljö har du egentligen själv där hemma? Kanske bostadsrätten eller huset riskerar att bli svårsålt så småningom?

Speciellt viktigt är att ditt sovrum har så bra miljö som möjligt. Sömnproblemen ökar nu i en takt, som vi aldrig har sett tidigare.

 

Allt fler uppger sig lida av sömnproblem och försäljningen av sömnmedel blomstrar... Och allt fler omger sig med 'strålande' teknik. Här finns Strålsäkerhetsmyndighetens kommentar.

HIR är ett oberoende forskningsföretag som drivs av civ.ing. Örjan Hallberg sedan november 2001. Örjan har under många år varit verksam som kvalitets- och miljöchef inom Ericsson. Sedan februari 2003 bedrivs forskningen på heltid inom företaget Hallberg Independent Research.

SGLL är en enhet inom HIR där vi ger praktiskt stöd till familjer och personer, som vill veta hur den elektriska miljön är i den egna närmiljön.

  • Har grannen en DECT-sändare på andra sidan väggen bakom min huvudkudde?

  • Kommer det verkligen störande strålning från min lilla klockradio?

  • Den där masten på taket mitt emot - gör den så att jag grillas hela tiden jag sover? Kan detta ha med min dåliga nattsömn att göra?

  • Om bilen har batteriet under baksätet kanske du även utsätts för höga magnetfält under dagen när du reser. Även detta kan vi undersöka åt dig.

Visste Du att en god sömn är grunden till ett bra immunförsvar och ett långt liv? Tyvärr störs detta immunförsvar lätt av de elektromagnetiska fält av olika slag, som idag omger oss. Den snabbt ökande andelen barn som drabbas avautism kan ha orsakats av en 'strålande' miljö före och efter födseln.
Tidningen City gav 22/10 2009 en artikel om hur man kan minska strålningen.


Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research
https://hir.nu och https://hudcancer.nu

e-post info@sgll.nu

 

 

Ämne: Mät strålningen hemma!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar