Mat för miljarder förstörs i sanktionskrig mot Ryssland

09.05.2015 19:33

EU-bidrag ska stoppa prisfall

Publicerad 27 augusti 2014

Som ett led i sanktionskriget mot Ryssland ska EU betala ut motsvarande 1,2 miljarder kronor till matproducenter för att dessa ska förstöra mat. Detta för att inte livsmedelspriserna på marknaden ska sjunka.

 
BILDER

Enligt kapitalistisk logik är det bättre att mat förstörs än att priserna sjunker.

EU ska betala europeiska livsmedelsproducenter för att förstöra mat för 125 miljoner euro. Anledningen är att Ryssland infört importförbud av livsmedel som svar på EU:s sanktioner.

I juli beslutade EU om sanktioner mot Ryssland som påstods blanda sig i konflikten i Ukraina. Detta trots att inga bevis presenterats och trots att EU tillsammans med USA minst sagt varit delaktiga i störtandet av Ukrainas förra regering.

Ryssland har nu svarat på sanktionerna genom att införa importförbud mot livsmedel från USA och EU. Det ekonomiska kriget mot Ryssland tar sig nu allt mer bisarra konsekvenser.

För att kompensera för de drabbade företagen och odlarna ska EU betala ut 1,2 miljarder kronor ur en krisfond för att enorma mängder mat inte ska nå marknaden. Odlare får bidrag för att förstöra maten eller för att skänka den till särskild välgörenhet som inte påverkar marknaden. I ett första skede rör det sig om frukt och grönsaker men åtgärderna kan komma att gälla även kött och mjölkprodukter.

Att Ryssland inte längre importerar livsmedel från EU innebär att tillgången på livsmedel blir större i Europa. Det kan låta positivt i en tid då fattigdomen ökar i krisens spår, men för marknaden är det negativt. Även om viss mat kommer att skänkas är det oklart hur den ska komma behövande till del utan att det påverkar marknaden.

Enligt kapitalistisk logik är det bättre att mat förstörs än att priserna sjunker. Att priserna sjunker skulle innebära lägre vinster för livsmedelsproducenterna och vara ett hot mot den europeiska jordbruks- och livsmedelsindustrin.

De som drabbas är främst frukt- och grönsaksproducenter i Polen, Litauen, Belgien och Nederländerna men även Finland. Ofta rör det sig om storproducenter snarare än mindre odlare. Många menar dock att kompensationen är långt från tillräcklig.

Ett av de företag som rapporteras ha drabbats hårdast redan är mejerijätten Valio, skriver finska Hufvudstadsbladet. Finland har tidigare uttryckt oro och skepsis över sanktionerna mot grannlandet Ryssland, som är landets största handelspartner.

Det är inte första gången EU förstör mat. I kapitalismen förekommer med jämna mellanrum organiserad eller oorganiserad varuförstörelse för att hålla uppe priserna på produkter. Så köpte EU 2009 upp och förstörde nästan 18 000 ton skaldjur för att stödja den inhemska fiskeflottan. Samma mekanismer gör att även krig och katastrofer kan ha en positiv inverkan på den kapitalistiska ekonomin.

EU:s matförstörelse visar hur meningslöst handelskriget mot Ryssland är men också hur den kapitalistiska marknaden tjänar företagen och kapitalisterna, inte folket.

Källa: https://www.proletaren.se/eu/mat-miljarder-forstors-i-sanktionskrig-mot-ryssland

Ämne: Mat för miljarder förstörs i sanktionskrig mot Ryssland

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar