Marknadsundersökning till alla landsting och regioner i Vård Sverige

09.01.2016 00:38

Hej på er alla god medmänniskor och God fortsättning på det nya Bättre 2016

 

Du får del av vad alla landsting och regioner i Sverige i dag fått på sitt bord, en ”marknadsundersökning” och nu fråga om kompetensutveckling inom det skolmedicinska styrda vårdsystemet, som synes går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin.

 

Alternativa metoder släpps inte in i det svenska vårdsystemet som skattefinansieras, men de finns fullt ut tillgängliga inom EU:s enorma vårdmarknad, Sverige/Vård Sverige har aktivt valt att samarbeta/samverka med den kriminella läkemedelsindustrin och det är icke till fördel för svenskarnas folkhälsa, fler dör nämligen av sk mediciner än av sjukdomar!

 

Detta är som synes ett demokrati, rättsäkerhets och patientsäkerhetsproblem;

 

att vårdkonsumenterna inte får välja fritt trots att Sverige och Vård Sverige är en del av EU:s enorma vårdmarknad. I Sverige tillåts endast skolmedicinen att dominera Vård Sverige, vilket då sker i samverkan och samarbete med den kriminella läkemedelsindustrin, och detta förhållande gynnar icke skattebetalarna eller folkhälsan, vilket framgår i mailet nedan; marknadsundersökningen till alla landsting och regioner i Sverige.

 

Vissa Landstingen och regionerna har idag skickat begärda dagboksblad/dnr, det kommer flera, således offentliga handlingar denna marknadsundersökning och du förstår säkert varför jag skickar detta till alla landsting och regioner.

 

Du väljer om du vill sprida detta vidare i dina nätverk, min personliga uppfattning är att det är i allmänhetens intresse om det är dags att alternativa bättre/effektivare och skonsammare säkrare vård skall ingå i det svenska vårdsystemet.

 

Dvs. om fri rörlighet skall gälla, dvs. konkurrens, där vi alla som vårdkonsumenter (patienter) väljer själva vad vi själva tror på för vård och behandling, för som det idag är inom Vård Sverige förhindras vi vårdkonsumenter i Sverige denna valfrihet, således ”tvingas” vi mer eller mindra att inom Vård Sverige och det svenska vårdsystemet att välja den skolmedicinska dominerande vården.

 

Våra skattemedel, men tvånget kan vi som synes inte välja bort. Har sett in i detta över lång tid tillsammans med Assar Fager, och EU-rätten ger oss alla EU-rättigheten att välja bättre/effektivare vård och behandling, mer om detta vid annat tillfälle, men läs den bifogade pdf filen Är Sverige en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 20150522

 

För så här som det är inom vård Sverige och därmed skolmedicinen gynnar det som synes endast den kriminella läkemedelsindustrin, inte svenska folkets folkhälsa.

 

Valfriheten/konkurrensen skall utveckla hela EU:s vårdmarknad, men de som idag får del av skattepengarna släpper som synes inte greppet om ”den skatt” de fått och får, de värnar som synes med alla medel om att behålla denna ”makt- och myndighetsposition” där de skall bestämma!

 

Alltså men EU-rätten är till allas vår fördel, så fort remiss skrivs för vård utanför det egna landstinget är EU-rätten mycket tydlig med att vårdkonsumenten har EU-rättigheten att välja av vårdutbudet inom hela EU:s enorma vårdmarknad, ty annars blir det en konkurrensbegränsning, nämligen att endast de inom Vård Sverige kan vara med att konkurrerar om de svenska vårdkonsumenterna, hur många känner till det?

 

Således en existerande vårdkartell inom Sverige, för vem får den informationen, upplysning och vägledningen av Vård Sveriges landsting och regioner?

Makt- och myndighetskorruptionen är således fast förankrad och etablerad i Vård Sverige, följ pengarna och tänk själv, vem tjänar på det?

 

Mvh

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ämne: Marknadsundersökning till alla landsting och regioner i Vård Sverige

marknadsundersökning

ingli | 18.01.2016

Detta skulle kommet myket tidigare ,men aldrig för sent tyvärr har många människor fått släppa livet till .Många trorfortfarande gå till läkaren när du är sjuk,Fast många har vaknat. När dom ser hur familj vänner blir sjukare o sjukare ju mer medicin dom tar, om dom överhuvudtaget överlever. Men slutar dom med medicin i tid har dom ju chansen. Vi ser ju jämt vad statner ställer till med ,fy fy biverkningar utan ände. Kolostrolvärde sänks hela tden. Då har dom chans att skriva ut ännu mer.Det borde informeras mer om kostomläggning.

Ny kommentar