Människans skapelseberättelse och orsaken till dagens ondska!

14.03.2015 22:12

'THE WES PENRE PAPERS' - Människans skapelseberättelse och orsaken till dagens ondska!

Den som studerar historia och konspirationer på nätet blir snart varse att det mesta vi har lärt oss i skolan och merparten av vad våra gammelmedia serverar oss, är lögn, lögn och återigen förbannad lögn. Likadant tar det inte länge för den som studerar dessa två områden, eller vad som ligger bakom krig och ondska i världen, att komma fram till två huvudmisstänkta grupperingar - sionistiska khazarjudar och Frimureriet. Många forskare anser att, vad vi kan kalla för mörkerkrafterna, kidnappat Judendomen i sitt byggande av en global diktatur (NWO), likväl som den som studerar frimureriets mekanismer lätt kan se att majoriteten av dess medlemmar endast är 'boskap' utnyttjade i samma syfte, men som de ej informeras om. Individer i båda grupperingarna bedras att stödja en dagordning och syfte som de är mer el. mindre helt okunniga om.

Detta framgår mycket klart genom läsning av svensk-esten Jyri Linas böcker om frimureriet, och genom att följa engelska sajter som www.rense.comwww.veteranstoday.com och www.henrymakow.com Mer vag blir uppfattningen för den som försöker studera vem el. vad som kan ligga bakom nyttjandet av Judaismen och frimureriet för byggandet av världsdiktaturen. Många religiösa som den svenskamerikanske pastorn John Torell el. den judiske nätaktivisten Henry Makow, anger att Satan är den som drar i snörena bakom judiska aktörer, och frimureriet anger själva, i vad man kan  betrakta som deras bibel, "Morals and Dogma" av Albert Pike, att Lucifer är deras husgud och så småningom (efter det av Pike planerade tredje världskriget avslutats) skall framträda i fullt synlig dager (som mänsklighetens välgörare och räddare).

Den som inte själv är religiös kanske inte känner för att fördjupa sig i bibel- och andra religiösa studier och tolkningar.
T.ex. så upptar Bibeln en skapelseberättelse som kanske inte är riktigt trovärdig el. klar för den icke-religiöse personen. Många kanske råkat på historiebeskrivningar från de gamla Sumererna, om hur varelser från andra planeter besökte jorden och skapade människan, andra kanske råkat på informationen om att man kom till Jorden för att utvinna guld som behövdes för att rädda sin egen planet. Vissa kanske finner sådan information mer logisk än Bibelns skapelseberättelse el. Darwins teori om uppkomst av liv på Jorden.

Nu har forskaren i frimureri och hemliga sällskap, Wes Penre, sedan några år tillbaks sysselsatt sig med att studera människan ursprung och ge oss sin syn på hur vi kom till. Han anser i enlighet med Sumerernas skapelseberättelse att människan skapades av besökare från andra planeter, men han ger också en förklaring till all den ondska och krig som för närvarande blir allt mer synligt här på jorden. Penre menar avseende detta att dagens krig och konflikter på jorden, inte är annat än en förlängning av de konflikter som utspelades mellan de  extraterrestriella grupperingar som i forntiden besökte Jorden. Han menar också att vissa av dessa besökare finns kvar på Jorden i andra fysiska dimensioner och i det fördolda styr ondskans instrument (Sionismen, Frimureriet) i syfte att lägga all makt på jorden i sina händer.

Wes Penre har delat upp sin forskning och teori ang. detta på fem st. böcker för nedladdning på hans hemsida. Böckerna upptar totalt ca. 3000 sidor och finns för närvarande bara i webformat och som PDF, ej som tryckta böcker. De är ännu ej heller översatta till svenska men den hågade kan naturligtvis nyttja Googles översättningstjänst.

ÄR DENNA DEN VIKTIGASTE OCH MEST AVSJÖJANDE DOKUMENTATION SOM NÅGONSIN LAGTS UT PÅ NÄTET?


Länkar för hämtning av dokumentationen (böckerna i PDF-format):

Wes Penre's hemsida
https://wespenre.com/

Introductory Level of Learning -
Basic Knowledge Regarding the Global Elite and the Low Level Control of Planet Earth
https://wespenre.com/graphics/pdf_icon2.png

The First Level of Learning - Introduction to the Extraterrestrial Agenda
https://wespenre.com/pdf/WesPenrePapersFull101511.pdf

The Second Level of Learning - The Extraterrestrial Manipulation of Mankind
https://wespenre.com/graphics/pdf_icon2.png

The Third Level of Learning - The Rise of the Machine Kingdom
https://wespenre.com/graphics/pdf_icon2.png

The Fourth Level of Learning - Lucifer's Rebellion
https://wespenre.com/graphics/pdf_icon2.png

The Fifth Level of Learning - The Vedic Texts -
https://wespenre.com/graphics/pdf_icon2.png

Ämne: Människans skapelseberättelse och orsaken till dagens ondska!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar