Malteserorden – monstermakt i åldrig dräkt

12.05.2017 00:16

Skriven av Hans Gaarder, 10.05.2010

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordums-drakt/
Översatt till svenska av Yrsa Häggström 

https://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/malteserorden.html

Vatikanen, kommandocentralen för den romerk-katolska kyrkan, har i många århundraden varit världens viktigaste centrum för utövandet av materiell-, militär- och politisk makt. Idag tronar Vatikanen på toppen av världens maktpyramid, något som de flesta inte kan förstå betydelsen av. 


Malteserorden etablerades på 1000-talet

År 1050 etablerades organisationen som betalare av bistånd till fattiga och sjuka pilgrimmer i Jerusalem och fick namnet The Knigths Hospitaller.

Efter det att Jerusalem hade erövrats år 1099 under det första korståget blev orden omgjord till en militärorden under Påven, med uppgift att beskydda och försvara pilgrimmer på väg till Det Heliga Landet. Efter att korsfararna hade mist kontrollen över Det Heliga Landet drog orden sig tillbaka till Rhodos och senare till Malta varfrån dess stolta soldater fortsatte med sina operationer under namnet Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. Idag kallas den för Malteserorden eller The Sovereign Military Order of Malta (förkortat SMOM), The Order of Malta eller Knights of Malta. Malteserorden är en organisation med traditioner. I våra dagar
är 900 år en imponerande ålder för en förening

[I texten härefter betyder "Orden" och "SMOM" Malteserorden] 

En höjdpunkt i Malteserordens krigshistoria var året 1565, då djärva malteserkrigare lyckades med att besegra den till antalet överlägsna flottan till den ottomanske sultanen. Sultanens soldater misslyckades med att inta det maltesiska fortet tack vare en heroisk insats från Malteserordens soldater och de kapitulerade den 8 september 1565. Det blev den största bragden i Malteserordens stolta krigshistoria. Därför håller nationen Malta sin nationaldag den 8 september. 

Malteserorden fortsatte som en militärorganisation under Vatikanen efter att de hade blivit utkastade från Malta av Napoleon år 1798. Sedan 1834 har Malteserorden haft sin fasta bas i Rom, i närheten av Vatikanen.

Malteserordens symbol är ett åttkantigt kors med lika långa ben. Det kallas för ett malteserkors.


Malteserordens symbol: Malteserkorset

 

Irak-invasionen och Vietnam-krigen blev anförda av Malteserorden-medlemmar

i samband med Irak-ockupationen år 2003 använde sig president George W. Bush av begreppet "crusade" (korståg) om operationen. Det har man försökt bortförklara som ett förtal vilket det knappast var frågan om. Den brittiske armén, anförd av Malteserorden-medlemman Tony Blair deltog som känt är också i invasionen. Internt inom Tony Blairs regering blev det myteri då planerna om Irak-angreppet blev känt. Blair fick inget stöd i sitt kabinett, men Storbritannien gick likväl till angreppskrig mot den moderne diktatorn.

Som känt var påståenden om att "Irak var i besittning av massförstörelsevapen" och därigenom fanns det en förevändning för att angripa Irak. Efter att ockupanterna hade slagit fast att Irak inte hade sådana vapen fanns det ingen återvändo, såsom det mest logiska hade varit.

Istället för nationella soldater ersattes de av privata legosoldater, huvudsakligen från det SMOM-ledda Blackwater. En fördel med detta ur ockpanternas synsett räknat, är att Blackwater kan skjuta och mörda civila utan att först komma med en varning, eftersom ordinarie praxis inte existerar inom Blackwater. Över en miljon irakier, huvudsakligen obeväpnade civila, mördads av Irakiska ockupander under den sju år långa invasionen.

Eric Prince, grundläggaren av Blackwater, är medlem av Malteserorden. En Blackwater-anställd som var på beväpnat uppdrag i Irak har under ed vid en rättslig process i delstaten Virginia, berättat om sin egen upprattning om Blackwaters mission i Irak och Afganistan: "Han ansåg sig vara en kristen riddare med uppgift att eliminera muslimer och den islamistiska tron från världen".

Åklagaren, var endast känd som John Doe i domstolsförhandlingarna, eftersom han påstår att han har mordhotats av sin uppdragsgivares sällskap. Enligt Prince satte man avsiktligen in i Irak män, som delade hans vision av kristen överhöghet, och som ville ta alla möjliga tillfällen i akt för att mörda irakier. Många av dessa män använde sig av anropssignaler som användes av, Knights of The Templar, krigarna som kämpade i korstågen".

Se: The Knights Templar, Knights of Malta and Blackwater’s Erik Prince

The claims were made in sworn statements filed in a court in Virginia earlier this week (2009) as part of a civil lawsuit by families of several Iraqis allegedly killed by Blackwater guards.

For mer info om Blackwater, se t.ex. Blackwater Watch eller Blackwater – Knights of Malta in Iraq.

Viktiga aktörer i Vietnam-krigen var SMOM-medlemmen general William C. Westmorelandsom var chef för USAs Vietnam-styrkorna under de blodiga åren 1964-1968, och Francis ”Spelly” Spellman, ärkebiskopen av New York, som personligen avlade flere besök i krigszonen i Vietnam, se  eller klicka här.

 

Inre och yttre organisering

Malteserordens territorium består av två byggnader i Rom (Palazzo Malta vid Via dei Condotti 68 och Villa Malta på Aventine) och en fästning på Malta.

 
St. Angelo - Fortet på Malta

Sett ur det perspektivet är det ganska så speciellt att Malteseroden i många hänseenden har status av en självständig nation:


- SMOM har en ordinarie plats i FN (tillägg till Vatikanen/Holy See, som fick detta år 2004)

- SMOM-medlemmar (Knights and Dames) har diplomatpass

- SMOM har diplomatisk representation i omkring 100 länder (inte i Norge)

- SMOM-medlemmarna har diplomatisk immunitet

- SMOM har egna bilskyltar, frimärken och egen valuta


Maltererordens ekonomi är ett stort mysterium. Ingen information om räkenskaper eller intäkter finns tillgängliga.

Malteserorden leds av en Stormästare som väljs på livstid. I mars 2008 blev brittiske Matthew Festing vald till Malteserordens nya Stormästare som efterföljare till Andrew Willoughby Ninian Bertie som dog den 7 februari 2008 under oklara omständigheter. Någon officiell dödsorsak för Stormästare Bertie uppgavs varken från Orden eller från annat katolskt håll.

Stormästaren av Malteserorden: Föregångaren och efterföljaren Andrew Bertie och Matthew Festing; Malteserordens två första brittiska Stormästare i Ordens 900-åriga historia. Märk väl skillnader i stil och kroppsspråk. Medan Berites värdiga kroppsspråk kunde ha varit Napoleons hovadjutant påminner Festing mer om ett mellanting mellan en brittisk skolrektor och en engelsk fotbollsmanager. 

 

Vatikanens verkliga toppchjef är The Black Pope; 
den svarta påven

I enlighet med traditioner som går tillbaka till korsfarartiden är Malteserorden underställd Påvens kommando. För över 100 år sedan blev emellertid påven detroniserad som Vatikanens toppchef, och den världsiga makten blev i praktiken övertagen av jesuitgeneralen; The black Pope, den svarta påven! 

Det speciella med Vatikanen idag är att det regeras av två sorters påvar på en gång. Efter att spanske Adolfo Nicolás blev vald till ny jesuitgeneral i januari 2008, som efterföljare till nederländske Peter-Hans Kolvenbach återvände den avgående Kolvenbach senare tillbaka som ett kolsvart rå som ljudlöst kom flygande genom nattmörkret och slog sig ned vid sin efterföljares sida.

Att Vatikanen idag befinner sig i en "era av två (jesuit) generaler framgår inte engång av
jesuiternas egna hemsidor.

På ett subtilt möte återspeglar sig situationen i att man bildade den 35 jesuitkongre-gationen (toppmöte) år 2008. Här besitter de två påvarna Nicolás och Kovenbach bägge vita stolar.


Jesuittenes toppskikt samlade runt sina två sorters påver i Rom, 2008

För den som inte känner till den verkliga Vatikanen är det viktigt att vara klar över att Jesuitorden/Society of Jesus/SJ på intet sätt är någon sann representant för de värderingar som Jesus Kristus förespråkade, inklusive budorden om att Du skall icke bära falskt vittnesbörd och Du skall icke dräpa.

När jesuitorden blev etablerad av ockultisten Ignatius Loyola för nästan 500 år sedan har jesuiterna bedrivit det motsatta för vad Jesus själv förespråkade. Det är praktiskt taget en djävulsk sekt som gömmer sig bakom en fasad med Jesu namn och pratar om sin "Holy faith". The Society of unholy Devils, kunde vara ett mer passande namn, också sett ur ljuset av att de ledande jesuiterna är djävulsdyrkande ockultister. Jesuiterna anser sig vara "världsmästare" i ett intrigfyllt maktspel och hyckleri.

För information om jesuitorden, som toppar listan över världens mest ondskefulla organisation se eller klicka här

 

Malteserordens ed

SMOM-medlemmarna ska avlägga en sträng ed, som bl.a innebär fullständig lydnad, tystnad och underkastelse, innan de kan upptas i Orden som Knights eller Dames. "Det består av 12 500 medlemmar inklusive "Professed Friars" och andra som har avlagt kyskhetslöften . Se

Här är ett översatt utdrag från Malteserordens ec; lägg speciellt märke till den cyniska graden som SMOM-medlemmarna förpliktar sig till genom ed till att dräpa på kommando.

"Jag lovar och svär att jag vill, när anledning ges, utföra obarmhärtigt krig, hemligt och påtagligt, mot alla kättare, protestanter och liberala, som jag blir ombedd att utföra.

Och när detsamma inte kan utföras öppet, vill jag i hemlighet använda mig av den förgiftade bägaren, i kvällningen med rep, stålet från dolken eller en blykula, oavhängigt av ära, rang, värdighet eller auktoritet till den aktuella person eller personer, oavhängigt av deras position, varken offentlig eller privat, som jag till evinnerlig tid kan beordras till att utföra av envar representat för påven eller överordad inom den heliga trons broderskap, jesuitorden"

Som bekräftelse på att jag härtill vill viga mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga krafter, och med dolken som jag nu får, vill jag skriva mitt namn med mitt blod som vittnesbörd om detta, och skulle det visa sig att jag är falsk eller förringar min beslutsamhet, mina bröder och medsoldater i armén till påven, skära av mina händer och fötter och min hals från öra till öra, skära upp min mage och bränna svavel där inne med allt det straff som kan bli påfört mig på jorden och min själ skall bli torterad av demoner i ett evigt helvete till evinnerlig tid. 

Fråga: Har du avlagt eden?

Svar: - "Jag gjorde det för att ödelägga kjättarna och deras regeringar och härskare, och för att varken skona ålder, kön eller tillstånd. För att vara som en kropp utan egna åsikter eller vilja, men för att inbringa åtlydnad mot mina överordnade i alla ting utan att smickra eller mumla". 

SMOM-riddareden är hämtad härifrån.

Här är en bildkavalkad som visar en invigningsceremoni som inträffade i USA år 1999 för en Knight. (klicka på länken och på bilden inne på nätsidan)


Invigning av en ny medlem i Malteserorden: En högst allvarlig och högtidlig händelse

Lägg märke till gravallvaret och den tunga symboliken som den högtidliga ceremonin är omgiven av. Stormästare Bertie har tagit steget över från Europa för att leda ceremonin. Mot slutet av ceremonin ska den nyinvigde utföra en fysisk symbolhandling för att demonstrera att han härefter är tvungen att blint och lojalt åtlyda varje order han må mottaga från sina överordnade i Orden "för att förhindra att hans själ ska bli torterad av demoner till evinnerlig tid".

 

Vatikanen, nazismen och Malteserorden

Fria historiker anser idag att nazismen i Tyskland skapades med stark påverkan från Vatikanen om icke av Vatikanen.

Hitlers "Mein Kampf" blev regisserad härifrån och möjligtvis även skriven i sin helhet av jesuiten Bernhardt Staempfle se här

Viktiga nazistledare som var medlemmar av malteserorden var t ex SS-chefen och konspirationsbödeln Heinrich Himmler, Hitlers vicekansler Franz von Papen och underrättelsechefen Reinhard Gehlen

Nazisternas SS var i stor grad tränade och bemannade av jesuiter. Se


Solkorset (The Iron Cross) som var nazismens näst viktigaste symbo,l är ett malteserkors

 


Ratlines, Operations Paperclip - Vatikanens och USAs samarbete med nazister efter krigen 

Det ser ännu ut som om det vore TABU för norska media (och förlag) att publicera historisk information om Operation Paperclip, trots att man är i färd med att publicera vetskapen via bl a Wikipedia

Operation Paperclip var ett omfattande hemligt amerikanskt projekt i kölvattnet av andra världskriget. Det gick ut på att hjälpa ledande nazist-kriminella så att de fick komma i säkerhet i USA och i andra länder där de undgick strafförläggande. Istället erbjöd man dem en välbetald tjänst där de kunde utnyttja sin nazi-kompetens. 

Ett exempel på en Paperclip-nazist är Joseph Mengele, mind control-metodikens pionjär och gudfar, mera känd som "dödsängeln från Auschwitz". Mengele arbetade på hög nivå för CIA efter krigen med utvecklingen av mind control projektet Monarch/ MK Ultra. Se här

Som en kuriositet kan det nämnas att det finns klara indikationer på att ledande norska regeringsmedlemmar idag fungerar som MK Ultra-baserade "biorobotar", som har genomgått programmering i ung ålder och idag mottar trådlösa meddelanden; Scalar/nonlethal beams, som i stor grad styr deras tankar, tal och handlingar.

För mer information om Malteserorden och Operation Paperclip se här 

Operation Ratlines gick ut på att välja ut toppnazister som kom i säkerhet ut efter krigens slut mot att de blev försedda med falska SMOM-pass, som gav dem diplomatisk immunitet till de nazikriminella.


För mer information om Ratlines, se

 

CIA och Malteserorden

I kölvattnet av genomförandet av Ratlines och Operation Paperclip fanns det möjlighet för en betydlig omorganisering av USAs underrättelseväsen, primärt för att krigstidens spionorgan OSS ersattes med CIA.

Det fanns en hel del underrättelsekompetens bland paperclip-nazisterna och de bidrog till uppbyggningen av CIA. Då hade såväl USAs nyckelperson Willian Joseph (Will Bill) Donovan samt även den tyske underrättelsechefen Reinhard Gehlen, som följde med på paperclip-lasset över vattnet och de var medlemmar i Malteserorden.

Redan under krigen hade "Ville Bill" pga OSS ingått en topphemlig allians med Vatikanen, med att Vatikanen/Holy See - som hade fått status som egen stat av Malteserorden - medlemmen Benito Mussolini år 1929 och användes sedan som bas för de allierades spionoperationer i Italien. 

Under den tidiga uppbyggnaden av CIA-arbetet genom Gehlen, bl a genom SMOM-medlemmen Allen Weish Dulles, utfördes bl a "Operation Sunshine" som bestod i att utbilda och utplacera nazister som spioner för CIAs räkning.

Utan att det är känt huruvida det skedde, så medförde samröret mellan nazister, Vatikanen och CIA inom Vatikanen, där de övertog kontrollen över USAs underrättelseväsen (!) en kontroll som ligger utanför räckvidden för USAs regering än idag. Spionsamarbetet under krigen mellan USA och Vatikanen (SMOM och jesuiterna) fungerade som att man gav jesuiterna lillfingret och att nyckelpersoner som byggnde upp CIA var medlemmar av Malteserorden och hade sin främsta lojalitet till Vatikanen.

Efter att den färska CIA hade "gått till sängs med djävulen" i form av inhämtade nazister i kombination med jesuitstyrda malteserriddare vaknade en betydlig del av USA och världen upp till ett märkbart helvete som inte var så lätt att spåra.

By 1953, the dirty tricks department of the CIA had grown to 7,200 personnel and commanded 74 percent of the CIA’s total budget. The following quotes describe the culture of lawlessness that pervaded the CIA:

Stanley Lovell, a CIA recruiter for ‘Wild Bill’ Donovan: ‘What I have to do is to stimulate the Peck’s Bad Boy beneath the surface of every American scientist and say to him, ‘Throw all your normal law-abiding concepts out the window. Here’s a chance to raise merry hell. Come help me raise it’.’” 
(Hämtad från “Mind Manipulators” av Scheflin and Opton. s.241) samt.

Ett stort antal CIA-direktörer och nyckelpersoner har varit medlemmar av Malteserorden liksom grundläggaren Will Bill, bl a Allen Weish Dulles (direktör 1953 – 1961), John A. McCone (direktör 1961 – 1965) Richard M. Helms (direktör 1966 – 1973), Willian Colby (direktör 1973 – 1976), George H.W. Bush (direktör 1976 – 1977), William Casely (direktör 1981 - 1987) och George Tenet (direkör 1997 - 2004), James Jesus Angleton och William F. Buckley.

För mer info om Vatikanen och världens underrättelseorganisationer se härhär eller här.

 

Malteserordens slumsysterimage – silkesvantarna som skyddar järnhanden

Malteserorden har två divisioner, maktutövelse med och utan användandet av våld och en enorm form av hjälp till lidande och sjuka.

I våra dagar är det slumsyster-imaget som man använder sig av för att profilera Orden. Malteserorden liknas vid att framstå som en krycka för de svagaste i samhället, såsom det framgår av Ordens egna hemsidor:

The mission to help the sick and the needy

Following its historic mission to help the sick, the needy and the most disadvantaged in society. Its programmes include medical and social assistance, disaster relief in the case of armed conflicts and natural catastrophes, emergency services and first aid corps, help for the elderly, the handicapped and children in need and the provision of first aid training, and support for refugees and internally displaced persons regardless of race, origin or religion. The Order of Malta has been operating with this impartial perspective for over 900 years, caring for people of all beliefs – muslim, orthodox, catholic, protestant, jewish.

The Order of Malta remains true to its inspiring principles, summarised in the motto “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”, defence of the Faith and assistance to the poor and the suffering, which become reality through the voluntary work carried out by Dames and Knights in humanitarian assistance and medical and social activities. Se


Slumsyster-SMOM visar fram glada barn som håller Ordens propagandabanner. Kan det tänkas något mer rörande? (Hämtat från Malteserordens hemsida)

 

Malteserordenens slumsyster-verksamhet innebärer bl.a. tvivelaktig medicinering

SMOMs humanitära aktiviteter avslöjar tvivelaktiga förhållanden:

What is the hospice movement which is being conducted by the Hospitallers (one of the names the Knights of Malta go by)? It is a movement to allow old people “The Right to Die.’

 The Knights of Malta have an ancient history of running drugs and in administering mind altering drugs in their hospitals instead of giving medicine. This ancient activity was carried forth into modern times when their St. Christopher’s hospital in London began giving patients Brompton Mixture until they died. Brompton Mixture consists of heroin, cocaine, alcohol, tranquilizers, and chloroform water. This mixture is given in the Knights of Malta hospitals to patients every three hours until they die. Euthanasia, or “mercy killing” may seem like a merciful idea, until a person finds out how the people at the top of the Euthanasia movement view things. They view things similar to the Satanist Adolf Hitler. This view is that it is merciful to get rid of unwanted people. Although the “death” hospice movement seems benevolent at first, it is the conclusion of where the program will end up that is the kicker. Hospice, Inc. which is linked to the elite is also provided funding by the Kaiser Foundation. Se

Ett förskt utdrag från Ordens rapport om AIDS-verksamhetet i Afrika lyder: 

Over last year the Order of Malta intensified its AIDS prevention and treatment actions in Zululand, South Africa, a region where 88% of the population is HIV positive. In 2009 the “Brotherhood of Blessed Gérard” celebrated the 15th year of its AIDS Prevention Programme, the tenth of its First Aid and Emergency Service, and the fifth of its Assistance Programme for HIV positive individuals and their families and their treatment with antiretroviral drugs.  Se

Enligt Ordens egna hemsidor är hela 88% av befolkningen i zulu-provinsen i Sydafrika HIV-positiva. Detta är påfallande, i den stund HIV-testen inte anger förekomst av HIV-virus i kroppen utan bara registrerar "antikroppar" mot HIV, som kan ha uppstått genom fel näring. Se

Den erkände molekylärbiologen, professor Peter Duesberg vid Berkeley-universitet, påvisade redan under 1980-talet att HIV inte förorsakar AIDS och att antiretrovirala mediciner såsom AZT är giftiga och påverkar immunförsvaret, med andra ord är det AIDS-framkallande.

According to Duesberg, HIV is a benign passenger virus, and HIV “infection” is nonpathogenic …AZT hits all DNA that is made. It is hell for the bone marrow, which is where the T and B cells and all those things are made… AZT kills normal cells quite, quite extensively. Se

 

Bilderberg och Malteserorden 

"Den hemiga världsregeringen" Bilderberg grundades av de två SMOM-medlemmarna Joseph Retinger och Prins Bernhard av Nederländerna. Retinger var också jesuit och Bernhard var SS-officer under andra världskriget:

De kungliga SMOM-medlemmarna drottning Beatrix av Nederländerna (dotter till prins Bernhard) och Kung Juan Carlos av Spanien är bägge två deltagare på Bilderbergmötena.

Bilderberg leds av SMOM-medlemmarna David "devil" Rockefeller och Henry "Bad Boy" Kissinger. En sanning om de två gamla maktmännen är att de är 94 och 86 år gamla. De har i alla sina år varit hyperaktiva deltagare på maktens tinnar. De har inte varit annat än springpojkar för Vatikanen, påveslavar för de svarta påvarna och deras ondskefulla NWO-projekt ?!SMOM-riddaren Henry Kissinger på besök hos sin överordade påve Ratzinger. En viktig fråga för historiker och statsvetare är; Har Bad Boy Henry efter ett helvt århundrade som handelsresande i detta av människor skapade djävulskap, lidelse och död, kvalificerat sig till audiens hos sin toppchef, den svara påven; il capo di tutti capi ?

 

EU och Malteserorden


I sin biografi om prins Bernhard, skriven av Alden Hatch, insisterar han på att Bilderberg (som grundades år 1954) var EU sällskapets vagga. Det rimmar så väl med Retinger som med Bernhard att de var initivtagare till The European League for Economic Cooperation, förebilden för dagens EU-union. Det rimmar också i tid med Rom-traktaten, det första EU-dokumentet som såg dagens ljus år 1957.

I februari 2009 hölls ett toppmöte mellan EU-kommisionens president Barroso och SMOM-Stormästaren Bertie i Brüssel. Här underskrev man ett samarbetsavtal mellan EU och Malteserorden. 
 


Toppmöte i Brÿssel mellan Malteserorden och EU, februari 2009

Andan i avtalet beskrevs som att: “…the European Commission shares the Order of Malta’s values and mission and will do all it can to support its work.”


The Grand Master and President Barroso agreed to meet again in Rome, in the Magistral Villa. Se

När en delegation från Buskerud Röda Kors är på besök i Ryssland får de träffa Vladimir Putin i Kreml och inviterar honom på en svarsvisit.

Oavsett denna svarsvisit, ägde ett nytt SMOM/EU toppmöte rum i Maltesderordens villa i Rom i maj 2009, bara tre månader efter mötet i Bryssel, med den tjeckiske presidenten och fungerande EU-ledaren Václav Klaus som EUs representant se.

 
EU-chefen på svarsvisit hos Malteserorden i Rom; av ren hövlighet eller innkallad för att motta instruktioner från sina överordnade?!

Vad har hänt med slumsyster-orden från Malta som på första sidan av sin hemsida upplyser att Orden har frivilliga på järnvägsstationerna i Rom och att projektet för soppköket i Kambodja får EU-bidrag till sina 450 miljoner invånare.

Mötena år 2009 är "smoking gun insider" på att SMOM, som bildade Bilderberg och EU, är den som idag styr över EU-unionen med nästintill osynliga trådar. 

 
EUs överordnade; Maltesordens Stormästare Andrew Bertie får ett mottagande som
en statsledare under sitt besök i Ungern 2004

 

 

NATO och Malteserorden


NATOs generalsekreterare är till evinnerlig tid en Bildbergare. Detta gäller såväl den nuvarande dansken Anders Fogh Rasmussen som hans efterförljare den nederländske chemtrail-sprayaren Jaap de Hoop Scheffer och den spanske Serbien-bombaren Xavier Solana.

Under Malteserkommendant Andrew Berties besök i NATOs huvudkvarter år 2007, året innan hans plötsliga död, stod NATOs generalsekreterare Hoop Scheffer och väntade på att SMOM-kommendanten skulle anlända i sin limousin. Där fick den mäktige (?) NATO-chefen visa sin respekt och vördnad med att öppna bildörren för den militäre SMOM-kommendanten.

NATOs generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer (till höger) tar emot SMOM-kommendanten Andrew Berite i NATO-högkvarteret i Brüssel, 2007


Påfallande är det också att NATO framhäver SMOMs slumsyster-image som orsak för visiten;

Andrew Bertie, Grand Master of the Knights Hospitaller, visited NATO Headquarters on Thursday 1 February 2007 and met with the Secretary General, Mr. Jaap de Hoop Scheffer. Se

Varför väljer det moderna NATO att börja den fördoms "Knights Hospitaller" betäckningen för sin mäktige militäre gäst, som om kommendant Beries besök handlar om slumsysterverksamhet?

Och varför packar NATO in sin värdige gäst Berie i kamuflagedräkt? och underlåter att nämna nyckelordena MILITARY och MALTA i namnet på gästens mäktiga organisation -
The Sovereign Military Order of Malta?! Såväl symboliken som i situationen om NATOs historia i egenskap av underlydande till Bilderberg, indikerar det på att SMOM kommenderar NATO och det var en givakt-handling. Så har väl NATO mottagit order från överordnade, en order NATO lyder som en hund. 


 
Vem kommenderar vem? Toppmöte mellan Malteserorden och NATO i januari 2007.
Till vänster Stormästare Bertie, nr 2 från höger är NATOs generalsekreterare.

 

 

USA’s presidenter och SMOM

Nångång kan bilder säga mer än tusen ord, och får illustrera maktförhållanden.

Den katolske ärkebiskopen i New York, som bär titeln kardinal, är till evinnerlig tid Malteserordens militäre kommendant (Military Vicar) på amerikansk jord.

Under The Al Smith Dinner (uppkallat efter USAs förste katolske presidentkandidat Alfred E. Smith, som förlorade valet mot Herberg Hoover år 1928 i presidentvalet i USA. Då fick de två presidentkandidaterna infinna sig på middag tillsammans med Malteserordens militärchef i USA, oberoende om han var osympatisk, osmaklig eller ointressant som USAs sittande SMOM -kommendant som visade sig vara:

 


Al Smith Dinner 1960. Från v. presidentkandidat John F. Kennedy, SMOM-kommandant Francis Spellmann och presidentkandidat Richard M. Nixon


Al Smith Dinner 1980. Från v. presidentkandidat Jimmy Carter, SMOM-kommandant Terence J. Cooke och presidentkandidat Ronald Reagan


Al Smith Dinner år 2000. Fr. v. presidentkandidat George W. Bush, SMOM-kommandant Edward Egan och presidentkandidat Al Gore.

Al Smith Dinner 2008. Fr. v. presidentkandidat John McCain, SMOM-kommandant Edward M. Egan och presidentkandidat Barack H. Obama.


SMOM-medlem och president Ronald Reagan med sin SMOM-överordnade Påve Johannes Paulus II

SMOM-medlemmen och president George H. W. Bush med sin SMOM-överordnade Påve Johannes Paulus II

"Det hör till jobben": USA's president Barack Obama med Påve Benedict Ratzinger XVI i Vatikanen, juli 2009

 

Rupert Murdoch’s mediaimperium och Malteserorden

 

 

Mediamagnaten Rupert Murdoch är inte bara romersk-katolsk, han är också medlem av en högre grad inom Malteserorden. Murdoch har också en speciell position inom det brittiska underrättelseorganet SIS - Secret Intelligence Service.

Samarbetet mellan Murdoch och SIS fungerar bl a genom att information och nyheter som värderas sänds ut via de Murdoch-kontrollerade nyhetsbyråerna Reuters och Associated Press (AP) och genomgår (för censur) av SIS innan de sänds ut till hela världen som bl a norska medier fortlöpande publicerar som "nyheter" via copy/paste funktionen.

Som en media-kuriositet kan det nämnas att på framstående "konspirationsnätsidor" såsom https://www.infowars.com ochhttps://www.prisonplanet.com är de SMOM/Knights of Malta

Kan svaret på gåtan om maktkonspirationens högsta nivåer verkligen vara så enkelt som att alla vägar leder till Rom... ?

 

 

Malteserordens roll i terroraktionerna 
11. september 2001

Världen blev inte helt densamme efter 11 september 2001 och de allra flesta regerade med misstro då de såg WTC-tornen falla. Men inte alla. Den 10de och 11te september 2001 var vapenkonglomeratet The Carlyle Group sammankallade på Ritz-Carlton hotellet i Washington DC till sin årliga investorkonferens.

Efter att deltagarna i sällskapet hade sett tornsekvensen på storskärm på morgonen, fortsatte konferensen som om ingenting hade hänt. Med den skillnaden att profit-projektena blev väsentligen förberedda pga begivenheterna den morgonen. Det blev ett muntert sällskap som samlades den eftermiddagen och kvällen den 11 september, vilket stod i stark kontrast till resten av världen som befann sig i chock och sorg.

Toppchefen i The Carlyle Group i 2001, Frank Charles Carlucci III, är SMOM-medlem.

Svärfadern Frank Carlucci I var djupt insyltad i hemliga sällskap och det har sagts om Carlyle-Carlucci att han ämnade hålla hårt i de hemligheter som ligger djupt förankrade i generna. Carlyle-Carlucci hade en bakgrund som försvarsminister (under president Reagan), nationell säkerhetsrådgivare och Deputy Director i CIA, mao en högst användbar CV som SMOM-soldat. Då han tillträdde som toppchef i The Carlyle Group år 1989 rekryterade Carlucci en hel del toppfolk från Pentagon och det SMOM-relaterade CIA.

SMOM-medlemmen Frank C. Carlucci III (till h.) blir introducerad som ny försvarsminister för SMOM-medlem och president Ronald Reagan, nov. 1987. Till v. avgående försvarsministern Caspar Weinberger.

Det var det SMOM-kontrollerade The Carlyle Group som sprängde WTC-tornen i New York 11.09.2001, som ett av elementena i en gigantisk operation som var beordad av Vatikanen och genomfördes av de många lojala och professionella SMOM-riddarna i samarbete med deras ömsesidiga underleverantörer.

Den stora frågan är som det heter på maffiaspråket: Who gave the go-ahead to The Knights of Malta for the 911 operation – vem beordrade positionerna och infiltrationerna som SMOM-riddarna utförde som tidernas största terror?

Om man följer SMOMs kommandokedja uppifrån, kan det i teorin ha varit tre personer som gav order om 911;

Malteserordens dåvarande Stormästare Andrew Bertie

- Påven Johannes Paulus II

Jesuitgeneral Peter-Hans Kolvenbach - den svarte påven


I praktiken kan det ha varit bara en person som gav orden. Det var den Svarte Påven Kolvenbach, känd i de innersta kretsarna som " världen mäktigaste man" som gav orden till SMOM om att utföra 911-terrorn.

För fler detaljer om Malteserorden och genomförandet av 11 september-aktionen se.

En framstående personlighet som har tagit avstånd från den officiella rövarhistorien om en grupp fanatiska muslimska terrorister som begick självmord som flygplanskapare i ett eldhav är Italiens tidigare president Francesco Cossiga, mannen som tidigare avslöjade NATOs hemliga Gladio-nätverk. Cossiga har hävdat att 911 var ett insider jobb, såsom även den norske författaren Per-Aslak Ertresvåg har kommit fram till.

"Italiens tidigare president och inrikesminister Francesco Cossiga bekräftar att det var ett insider jobb. I en intervju med den italienska tidningen Corriere della Sera hävdar han att detta är någon underrättelsetjänst i Europa och USA vet". Se


Malteserordens offciella 911-kondoleans till USAs myndigheter kan ses här.

Lägg märke till att SMOM icke fördömmer terrorn och att SMOM som besitter världens mäktigaste underrättelsenätvek, inte erbjöd sin assistans till USA för att få arrestera de ansvariga och ställa dem inför rätta för deras ogärningar...


För något år sedan gick Cossiga ännu längre, med att namnge Mossad och CIA som de som stod bakom aktionen se.

Cossiga är SMOM-medlem av högre grad med tysthetsplikt. Utförande agenturer kan nämnas såsom “the power behind it all”


Kan det tänka sig vara ett bättre händelseförlopp för att ha utförts av världens mäktigaste terrororganisation än Malteserorden? Alla SMOM-medlemmar bär diplomatpass som ger dem immunitet mot varje strafförläggande. Det kan tilläggas att de besitter ordens lag på lag med kamuflager; de flotta uniformerna och den aristokratiska fasaden som påvens ceremoniella överhöghet för Orden och slumsyster-imaget.


"Tillsammans för livet". SMOM-riddarna och 911-arkitekterna Henry Kissinger och Frank C. Carlucci flankeras av USAs tidigare utrikesminister, Madeleine Albright (jesuitprofessor) och Concoleeza Rice (jesuitmedlem)


Att skulden för 911-terrorn kastades på oskyldiga muslimer och användes som orsak till nya blodiga krig och ockupationer i korståg-stil faller bra in i SMOMs och jesuiternas traditioner.

Ju mer tingen förändras, destu mer förblir de oförändrade.

 

 

Manipulation av innehållet i utnämningenAllt eftersom sanningen om Vatikanens ogärningar avslöjats genom historien blir det känt för allt fler, inte minst tack vare historikern Erik Jon Phelps och hans böcker och hemsida Vatican Assassins frågar man sig varför den grundläggande viktiga historiska informationen konsekvent blir utraderad ur innehållet till de västliga tidningarna.

 

Även om Jesuiterna själva var utslängda från Norge ända fram till 1956 finns det ingen lag som förbjuder norrmän att vara medlemmar i Malteserorden eller Bilderberg för den sakens skull.

Nyckelpersoner placerade på viktiga platser är en metod för att bedriva jesuitisk tankepolitisk verksamhet och censur. Som exempel kan det nämnas att professor i statsvetenskap vid Universitetet i Oslo Janne Haaland Matlary är Dame of Malta mao SMOM-medlem

Den norske professorn måste åtlyda stränga order från sina överordnade i Vatikanen om vilken vetenskaplig historisk information som bör hållas utanför. Detta gäller naturligtvis också information om jesuternas och Malteserordens många ogärningar under loppet av det senaste århundradet samt det faktum att Vatikanen besitter enorm världslig makt än idag.


Norsk SMOM-medlem: Professor i statsvetenskap vid UiO och tidigare. statssekreterare i UD Janne Haaland Matlary.


Haaland Matlary som här uppger att hon håller sina studenter ovetande om de verkliga maktstrukturerna som härskar i världen (det som väl utgör nyckelkunskapen i fråga om statsvetenskap - sic) kommer själv med följande jesuitiska påstående genom att kritisera sina studenter för kunskaper som hon själv har bidragit till att ge dem:

"De flesta är ovetande, politkena är enfaldiga, journalisterna och studentera är så naiva... Hon är själv svaret skyldig, den tidigare statssekreteraren i utrikesdepartementet (UD). Från tidigare dispyter igenkänns utsagon av typ: "det är en så gränslös naivitet här i Norge", "det stöter på realpolitisk verklighetsförståelse" och "här manglar logiken helt"... "problemet är bara det groteska ovetandet bland journalister". Se

Borde inte Janne Haaland Matlary, helt logiskt, befinna sig i fånglägret på Guantanamo, som medlem av världens mäktigaste terrornätverk, som inte bara är huvudmisstänkt, för utan också har genomfört 119-terror? Men dagens stränga anti-terrorlagar vill väl inte de fakto att Matlary avlade sin ed till Orden i september 2001, och därigenom frita henne helt från skuld och strassansvar? En terrororganisation är ju engång en terrororganisation med fara för nya operationer.

Medlemskap i en terrororganisation, det må vara Al-Qaida (som grundades och drivs av CIA, som är styrd av SMOM) eller SMOM själv, drabbas väl av antiterrorlagar helt oavhängigt av Vatikanens roll bakom kulisserna - eller?

 

Ämne: Malteserorden – monstermakt i åldrig dräkt

Katolicism/ jesuiter.

Maria https://gospel.jesuslever.eu/ | 22.05.2017

Tyvärr är nu Sverige på väg med stora steg in i katolicismen. Med Anders A kommer det att gå fort, biskop som bli kardinal..Det är nog dags att läsa på vad katolicismen är om det ska gå att rädda detta landet för Jesus. Det är ett farligt spel som pågår mitt framför näsan på denna befolkning och värre lär det bli, men folk är omedvetna om farorna! Sorry Sverige.
/Maria

Kritik av Hans Gaarder - På tal om att undertrycka information...

Martin Gustavsson- Vetenskapliga partiet | 12.05.2017

Fantastiskt att ha med individer ur Bilderberggruppen i detta sammanhang, helt utan att nämna deras bakgrund, ej heller nämna andelen med denna bakgrund i Bilderberggruppen, samt inte ens nämna deras ägande av de banker som finansierar skiten och de medier som totar ihop alla lögner om deras förehavanden och mörkar vad som verkligen pågår...

Ny kommentar