MAGDALENA ANDERSSON: DÖENDE SVENSKAR SKA BETALA FLYKTINGARS BIDRAG

23.10.2015 16:40

Magdalena Andersson nu säger att det ska bli ännu mer besparingar på sjukförsäkringen så kommer inte ens döende människor att kunna bli sjukskrivna.

Det stora flyktingmottagandet får betydande konsekvenser för statsfinanserna. Regeringen räknar med besparingar i kommande budgetar och att statens upplåning ökar.

Beskedet på torsdagen var att de ökade kostnaderna ska klaras av med besparingar och ökad statlig upplåning.

De besparingar som specifikt har pekats ut handlar om assistansersättningen och sjukförsäkringen.

Källa: SVT

Magdalena Andersson har nu flaggat för att kostnaderna för flyktingarnas bidrag ska betalas genom att man skär ner i sjukförsäkringen för döende och cancersjuka svenskar.

Sveriges sjukförsäkring tillhör en av västvärldens sämsta. Numera krävs att man är döende för att få rätt att bli sjukskriven.

Hon är inte tillräckligt dödssjuk. För att vara sjukskriven i Sverige mer än två och ett halvt år måste man i princip vara döende. Så har försäkringskassan tolkat de nya sjukskrivningsreglerna.

Källa: SVT

Svårt cancersjuka nekas sjukpenning och tvingas ut på arbetsmarknaden. Det visar flera domar från Förvaltningsrätten som Dagens Arena har tagit del av.

Källa: Dagens Arena

I princip måste en person vara döende för att inte tvingas till arbete

Källa: NSD

I ett brev som skickades till 70000 personer med sjukpenning stod ungefär att om du inte räknar med att dö inom tre månader har du inte rätt till sjukpenning.

Källa: Expressen

Publicerad: 22 okt, 20:56
 
Källa: https://qet.se/2015/10/22/magdalena-andersson-doende-svenskar-ska-betala-flyktingars-bidrag/

Ämne: MAGDALENA ANDERSSON: DÖENDE SVENSKAR SKA BETALA FLYKTINGARS BIDRAG

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar