MACRONS LINJETAL OM EU VAR "UR LED MED TIDEN"

29.09.2017 17:50

EU:s akilleshäl är den gemensamma valutan Euron.

Detta förlamar massor av EU-länder som inte kan devalvera sig ur ekonomiska kriser längre. Ett av de viktigaste politiska verktygen har därmed tagits bort från politikernas bord. Den gemensamma valutan funkar väl för ett antal länder i EU - men är en ren katastrof för många andra länder - framför allt i östra och södra Europa.

 

Den andra akilleshälen är "Stockholmssyndromet". I EU motsvaras detta av "Tysklandssyndromet". Den region i EU som går bäst ekonomiskt drar automatiskt åt sig den bäst utbildade arbetskraften. Hela östra och södra Europa har förlorat extremt på flytten av välutbildade ungdomar till den tyska arbetsmarknaden. Alla välutbildade ungdomar som flyttat till Tyskland har fått sin barnomsorg och sin dyra skolgång i de länder de fötts - men de betalar sin skatt i Tyskland under sin produktiva tid.

 

EU saknar ett ekonomiskt utjämningssystem som fungerar i verkligheten. Frankrike har många gånger tagit upp frågan - utan respons. Tyskland har blivit storvinnare på EU-projektet. Nästan alla andra har förlorat. I Sverige har Norrland mjölkats på sina välutbildade ungdomar i flera generationer.  Norrbottens befolkningsökning har uteblivit helt i 70 år. Det är fortfarande 250 000 människor som bor i Norrbottens län i år 2017 - precis som 1950. Utan ett effektivt ekonomiskt utjämningssystem hade nästan hela Norrland varit ett U-land. De politiska förutsättningarna för att skapa ett effektivt utjämningssystem för hela EU saknas. Problemen att åstadkomma detta inom jordbruksområdet har visat sig vara nästan olösliga. 

 

EU håller även på att slitas sönder på grund av CIA:s ständiga krigande. Varenda land i EU har låtit sig styras av USA - fram till nu. Frigörandet från CIA har äntligen kommit igång. Detta gör frågan om politisk enhet inom EU allt viktigare. EU har inte utformat någon egen agenda hittills, men världen förändras snabbt. Nästan hela EU är nu på väg att återknyta banden med öst. Det gamla Ryssland och det gamla Kina finns inte mera - men såren finns kvar. Det tar tid att läka historiska sår. 

 

Den industriella utvecklingen i öst är som en enorm explosion. EU måste integreras med Asien. Nästan alla politiker som kan tänka fattar att USA:s herravälde snart är över. EU måste börja utforma sin egen självständiga politik, men detta är omöjligt om inte EU klipper banden med CIA en gång för alla. Ett enat EU är ännu bara en hägring. 

 

Just nu havererar CIA:s försök att avskärma EU från öst. Detta skeende pågår i varje land i EU. Inget land inom EU har en chans att stoppa skeendet. Polen och några Baltstater har inte en chans att stoppa Nord Stream 2. I söder knyts banden mellan södra EU:s länder och Ryssland genom Turk Stream. Allt går så fort. CIA:s mångåriga politik att avskärma EU från öst har misslyckats totalt.

 

Macrons EU-tal är "ur tiden". Frankrikes underskott i handelsbalansen är en silkessnara runt Macrons hals. Underskottet som rapporterades i juli månad var alarmerande. Det ser mörkt ut för Frankrike. Den politiska splittringen i landet är ett gigantiskt problem. Ett splittrat folk gör inga underverk. Kanske Macrons tal var ett försök att väcka framtidstron i Frankrike ock öka hans popularitet - som på kort tid rasat till botten-noteringar. Hans tal går möjligen hem i Bryssel men inte i Frankrike eller övriga EU. EU:s helningsprocess påskyndas inte av utökad makt i Bryssel. EU:s framtid står och faller med att banden till CIA klipps av.

 

EU:s gamla struktur håller på att brytas sönder. Splittringstendenserna ökar - framför allt i söder som drabbats värst av EU-projektet och flyktingströmmarna från NATO:s alla krig. Katalonien vill bryta sig lös från Spanien. En politisk majoritet i Italien vill bryta med Euron. Grekland har förvandlats till en humanitär katastrof. Storbritannien vill inte vara med längre. Polen agerar fientligt mot Tyskland genom sitt engagemang för att stoppa Nord Stream 2. Ungern och Polen och flera andra länder i öst vägrar att låta Bryssel bestämma om invandringen. Den som inte ser att den gamla EU-strukturen är på väg att haverera är politiskt blind.

 

DET SAKNADES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DEN GEMENSAMMA VALUTAN REDAN FRÅN START.

Det var givet på förhand att den gemensamma valutan skulle leda till enorma problem. Idag förstår nästan alla att detta beslut var förödande för EU-projektet. Tyskland blev STORVINNARE - men nästan alla andra länder blev förlorare. För många länder blev den gemensamma valutan inget mindre än en nationell katastrof.

 

 

Alla imperier föds och alla imperier dör. Nu är det det amerikanska krigarimperiet som dör. Det betyder att dollarn faller. Det betyder absolut inte att Euron automatiskt går samma öde till mötes. I framtidens valutakorg kommer Euron att fortsätta att vara en stark valuta. Det är dollarn som totalkraschar - nästan inga andra valutor. Även de nordiska valutorna känns säkra. De finns redan med i den valutakorg som nu steg för steg växer fram i Kina.

 

VARFÖR "KRASCHAR" DOLLARN?

Därför att The Fiscal Cliff är USA:s öde. Det andra amerikanska inbördeskriget är oundvikligt. Västeuropas politiker har inte en promilles chans att enas politiskt innan krigarimperiet i väst bryter ihop. Margot Wallströms uttalande  att det var bra att EU:s utrikesministrar fick träffas och lära känna varandra var gulligt (hon yttrade sig så efter ett möte på Malta där flyktingfrågorna skulle diskuteras). Hennes uttalande visar hur läget är.  EU har inte ens början till någon egen självständig agenda. Norge, Sverige och Danmark gör nog bäst i att behålla sin egen valuta - än så länge. Macrons omtalade linjetal om det nya EU var helt och hållet "ur led med tiden".

 

Det var några mycket lösa ostrukturerade tankar / Brage 

 

Ämne: MACRONS LINJETAL OM EU VAR "UR LED MED TIDEN"

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar