Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

08.03.2015 20:53

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYIPLäkartidningen.se 2014-06-16

 

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

 

Michael Lövtrup

 

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

avhandlingen ingår också en enkätstudie med 7 000 patienter och en journalgranskning av 5 000 journaler. Enligt den förstnämnda studien uppgår kostnaden för den läkemedelsrelaterade sjukligheten till 12 miljarder kronor, enligt den sistnämnda till 19 miljarder kronor.

Apotekaren Hanna Gyllensten, författare till avhandlingen, nämner i ett pressmeddelande rutinmässiga läkemedelsgenomgångar och utbildningsinsatser mot patienterna som exempel på åtgärder som skulle kunna minska lidandet och samhällskostnaderna kopplade till läkemedelsrelaterad sjuklighet.

 

KOMMENTARER (2)

 • Läkemedelslista

  2014-06-16 20:28 | Kanske ska man börja med det självklara. Dvs se till att ordna en läkemedelslista som automatiskt synkroniseras mellan olika vårdgivare-apotek-patient. Man kan slänga hur mycket pengar som helst på utbildning och genomgångar men om man inte fixar grunden kommer det aldrig att ge någonting i längden! Tänk om och gör rätt!

  Håkan OlssonDrSkåne

   

   
 • Generisk ordination nödvändigt steg

  2014-06-16 22:22 | Idag går det till såhär:

  1
  Det som händer är att gamlingarna som tar 7 mediciner plötsligt sitter där med nya kartonger, nya namn på 3 st billigare mediciner (synonymer). De har då 10 mediciner plötsligt. 

  Vad var det nu doktorn sa??? 
  Hmmm Minns inte. Påmedicinlistan doktorn skrev ut saknas tre mediciner.
  Jo! Doktorn sa ju att det är viktigt Du tar alla Dina mediciner.
  Bäst att ta allihop. 


  Jag föreslår att mediciner alltid skall namnas generiskt som Antingen, Ex 

  SIMVASTATIN - Pfizer 
  SIMVASTATIN - AstraZeneca etc 
  - eller tar vi fasta på att varumärkesskyddet för namnet går ut samtidigt med patentskyddet för kemin, Ex 
  VIAGRA - Pfizer 
  VIAGRA - Pfizer - AstraZeneca 
  METFORMIN - Abcdef - Sandoz 

  Första efternamnet är det företag som kom på preparatet. Nr 2 tillverkaren idag. Det verkar som om upptäckaren av Metformin inte längre säljer sitt preparat i Sverige. 

  Jag tycker det vore värdefullt för industrin att de alltid får behålla "äran" av att ha upptäckt ett läkemedel. Exempel är självförklarande. Jag föreslår också att texten på förpackningarna skall färgkodas 

  Tabletter och drageer: SVART text på förpackningen 
  Suppar BRUN :-))
  Injektionspreparat BLÅTT om ej vanebildande 
  RÖTT om vanebildande 

  Eventuellt skulla man kunna färgkoda alla vanebildande preparat med ett ROSA kors som går tvärs över förpackningarnas fram o baksida men som låter texten med preparatnamnet synas

  Kommentarer
  Klarar Apotekets ordinationslista denna krångliga situation idag? Svar Nej!
  Den medicinska journalen hänger bara med i sin ordinationslista om generisk ordination införs.

  När man sitter som läkare med en patient från Apoteket har Apoteket producerat en lång lista med preparat han fått utskrivna. Det som behövs är en lista som fokuserar på de läkemedel våra patienter skall ta. 

  Läkare brukar ju säga att "Det är viktigt att Ni tar alla era mediciner som ordinerat fru Karlsson". Läkarna har ansvaret. Apoteket tvingar oss då att göra eller strunta i behovet av en sådan fokuslista på de mediciner som skall tas. Vi vet ju inte säkert vilka askar som finns - om det är det eller det preparatet Apoteket lämnar ut.

  Ännu svårare måste det vara för patienterna. 

  3
  Dagens bidrag till risken för felmedicinering: 
  På receptet står det Losarstan Comp, ingen styrka anges men det innehåller losartan 100 mg+ hydroklortiazid 25 mg. Vid föregående uttag blev det Losartan/Hydrochlortiazide Bluefish (ingen styrka anges på förpackningen) och vid dagens uttag heter det Tanlozid, ingen styrka anges nu heller på förpackningen. 

  Det borde vara förbjudet med andra namn än de generiska namnen!
  Ca 30% av alla akuta sjukhusintagningar sägs det, beror på läkemedelsproblem. 
  Nu förstår man varför. 

  Göran SvenssonAllmänläkareVC

 

Ämne: Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar