LOTTA GRÖNING Riksdagspartierna har tagit timeout

06.07.2015 22:37

Jag är fortfarande kvar i Almedalen när jag skriver den här krönikan och känner att jag måste ta upp ett tabubelagt ämne, nämligen kompetensen hos våra folkvalda.

 

Först vill jag säga att jag inte föraktar politiker. De är också för det mesta trevliga och sympatiska personer. Alla har vi någon politiker som vi kan tala med och dryfta problem inför. Men faktum är, trots att våra folkvalda gör så gott de kan är det sällan de löser några problem. I takt med den ökande globaliseringen, nationernas minskade betydelse och den marknadsliberala ekonomiska politiken som allenarådande blir de folkvaldas maktlöshet och inkompetens allt tydligare.

 

Det här är en utveckling som pågått länge under decennier. Den har tagit sig uttryck i att den politiska makten slutit sig allt tätare samman och skaffat sig gräddfiler och egna privilegier.

 

De har en fristående tjänstemannagrupp som sätter deras löner, de rekryterar medarbetare bland vänner och bekanta, de tål inte mycket kritik utan vill ha lojala supporters. I takt med att medlemsantalet sjunker fattar de beslut i riksdag och kommuner om högre partibidrag. I samband med EU-inträdet då väljarna ansågs särskilt besvärliga och inte förstod hur bra politik partierna hade, då beslutade riksdagen att alla riksdagsmän skulle få en egen sekreterare som skulle hjälpa till att förklara politiken för oss väljare.

Vi har alltså ett politiskt system där demokratin körs baklänges. Tjänsteman och politiker bestämmer politiken och sedan har de ett system för att "förankra den" bland gräsrötterna. Eller närmare bestämt tala om för oss vad vi ska tycka. Att påverka politiken har blivit väldigt svårt, också för partimedlemmar. Det bästa sätter för att bilda opinion är via medier eller sociala medier numera.

 

För oss vanliga medborgare är utbildning viktigare än någonsin. Det politiska budskapet är att vi ska utbilda oss för att få ett jobb. Några krav på utbildning och kompetens finns däremot inte inom partierna. Alla som vill kan i praktiken bli folkvald. Har du skött dig bra, arbetat inom partiet och visat dig trogen lojalitetskravet kan du få vilken post som helst.

 

Även om du blir minister behöver du inte kunna någonting på det området du basar över. Bristen på kompetens är tydlig på alla nivåer men eftersom konkurrensen om posterna är större i städerna är kompetensen högre där än i mindre kommuner. Notera nu att det inte beror på att lantisar skulle vara dumma, snarare tvärtom. De har insett att politiken inte går att påverka och att ingen bryr sig om utarmningen av landsbygden.

Bristen på kompetens inom politikerkåren märks tydligt när det gäller landets utveckling och långsiktiga strategi. När kompetensen saknas kommer inte långsiktiga strategier. Politikeryrket har blivit en karriärstege som i första hand handlar om makt. Det innebär att en långsiktig politik handlar om att vinna nästa val. Det näst viktigaste målet är nästa budget.

Det här märks tydligt i dag när vi måste konkurrera på en världsmarknad. Sverige halkar efter på många områden i allt från utbildning, näringsliv och politisk trovärdighet. Men det är inget som våra folkvalda tar på allvar. Tvärtom kallar de en sådan bild för svartmålning. De är så trygga i den svenska självbilden och sitt eget tunnelseende som utgår ifrån att vi är så fantastiskt bra på alla områden.

 

Med Decemberöverenskommelsen har sju av riksdagspartierna tagit timeout. De rödgröna har fått sin efterlängtade makt och alliansen slickar såren. Det är bara SD som fortsätter suga upp allt missnöje och växer sig allt starkare.

 

Ämne: LOTTA GRÖNING Riksdagspartierna har tagit timeout

ove@peace.se

Ove Svidén | 19.07.2015

Hur skulle det se ut om om den Kungliga Republiken fick en President?
Stöttad av en Högsta GrundlagsDomstol, med Internationell styrka?

Skulle vi kunnat slippa DecemberÖvrenskommelsen då?

Ja, låt oss medmänniskor stoppa det dolda maktmyglet
och återta tjänstemannaansvarets princip i Sverige!

Vem bestämmer egentligen?

JR | 12.07.2015

Det har i alla tider funnits liknande parasiterande grupper av folk. Detta resulterar alltid i nepotism där man anställer varandra och den egna släkten. I Sverige har dessa nu haft ett informationsövertag under 25 år just för att demografin är som den är i Sverige. Det är få äldre som hängt med i utvecklingen. Men detta befinner sej nu i en snabb förändring med en ny generation som är uppfödda med IT. Dagens svenska riksdagspolitiker hade ju egentligen redan slutat vid EU-inträdet 1995 och vid undertecknandet av Lissabonfördraget 2009. De har ju hängt kvar av ren fräckhet och snyltat på skattepengar fast alla beslut tas i Bryssel.

Decemberuppgörelsen

Ove Svidén | 06.07.2015

Vilken drömsituation!
Att sitt kvar vid makten i två valperioder, och därmed få behålla lönen tills pensionsdagen intäder, utan att behöva anstränga sig för väljarna.
Ligg lågt. Lyd partipiskan, och gör din plikt i Knapptryckarkompaniet!
SVT/Pravda producerar sina program så som Enpartiväldet bestämt i femti års tid, via sin skickliga användning av utnämningsmakten, antingen de styr landet från Rosenbad eller från sitt Torp.

Ny kommentar