Livets mening - SALIGA ÄRO DE FOGLIGA!

13.12.2014 21:00

Livets mening är att vara lydig och trogen de makthavare som styr vår utveckling. Eftersom dessa makthavare har beskaffats med en intelligens som vida överskrider det normala, är de utvalda att leda oss mindre begåvade i vår strävan att finna en lycklig plats i tillvaron.

 

Endast maktens män kan veta vad som är bäst för dig och mig.

 

Tydligast märker vi deras omsorg om oss i antalet tv-kanaler och tidningarnas sportsidor, detta för att vi skall få ett trevligt och innehållsrikt liv. Vårt mänskliga behov av samvaro har maktens män löst på ett genialiskt sätt, för bara en krona får vi en strålande gullig mobiltelefon, som förutom samvaron med våra vänner också påverkar vårt tänkande så vi alla känner den stora gemenskapen. Maktens män påstår att dessa mobiler gör oss till zombies, en gemenskapstitel vi borde vara stolta över (nästan lika fint som landshövding).

Vi bör alla glädjas över det arbete som de välbeställda makthavarna förser oss med. Vi har ju förmånen att få arbeta ihop deras rikedom. Vi får ta hand om dom när de är sjuka och vi får se efter deras barn. Vi får sy deras kläder och städa deras kontor. Vi får jobba på banker med att föra ut deras rikedomar till Genève, London och Bryssel och vi får frakta deras antikviteter när de flyttar utomlands. Alla vi behövs och det är vi som skördar frukten av deras planering. Då är det väl inte för mycket begärt att vi visar vår tacksamhet för att de tar hand om den tunga och trista beslutanderätten?

Men eftersom vissa arbeten kan vara mycket krävande för enkla människor håller nu maktens män, av godhet, på att avskaffa dessa för många av oss. Vi kan då titta på tv hela dagarna. Men visar vi vår tacksamhet för detta bevis på omsorg? Ingalunda, det finns otacksamma som t o m kräver att få ett slitsamt jobb tillbaka!

Maktherrarna har även sörjt för att vi ska slippa frysa om vintern genom att ge oss kärnkraften, som både ger oss värme och ljus. Trots att vi alla har hört hur bra kärnkraften är, så finns det vilsekomna själar som demonstrerar och för fram rena nidbilder om denna livgivande och strålande energi (de borde skämmas).

 

Hur många har fattat vilken enorm uppoffring maktens män gör när de satsar sina pengar på motorvägar och brobyggen till Danmark, för att vi skall slippa bli sjösjuka på färjan?

 

Dålig luft från industrier och bilar är ett intet mot vad man förr fick utstå bakom en häst!

När ozonskiktet nu förtunnas så slipper vi dyra utlandsresor för att bli bruna! Och om vattnet inte går att dricka så finns alltid coca-cola!

Alla E-vitaminer mm i maten ger oss en spännande framtid! Regnskogar som försvinner har ju spelats in av TV:s naturprogrammakare, så de bevaras så länge TV:n och DVD:n funkar! Efter död skog följer öppna landskap, bra när nu bönderna inte längre sköter naturen!

 

Maktens män vill att Sverige ska gå med i EMU och att vi ska odla GMO!     

Då är det väl inget att snacka om! Det är självklart att allt blir mycket bättre för oss då, det har dom ju t o m sagt på tv! Vi måste förstå att de där nere i Bryssel är ännu mer intelligenta och kan ta ännu bättre beslut, allt för vårt bästa.

 

Allt är noggrant ombesörjt i vår trivsamma värld.

Tack maktens män!

 

TjursKalle

Ämne: Livets mening - SALIGA ÄRO DE FOGLIGA!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar