Lite ovanlig info som hör ihop med greklandsituationen

06.07.2015 22:41

DET HANDLAR OM MER ÄN GREKLAND

 

Jag skickade idag, måndag, en artikel skriven av F. William Engdahl till er. Den var publicerad på Henry  Makows sida www.henrymakow.com. Han är av judisk börd men har konverterat till kristendom för många år sedan och gör därför stora insatser för att upplysa om det mullvadsarbete som zionisterna och de Talmud/kabbalatrogna judarna bedriver för att föra fram sin agenda om att i egenskap av ”det utvalda egendomsfolket” tvinga fram en internationell situation där man med världsekonomin som vapen ämnar ta över i Den Nya Världsordningen. För många som idag inte har kläm på Bibelhistorien som faktiskt spelar stor roll i de internationella händelserna så ger jag en kort orientering kring detta: Sionisterna åberopar det förbund mellan Gud och Abraham som beskrivs i Första Mosebok i GT. Denna särställning var dock hårt villkorad med att de bara skulle hålla sig till den Gud med vilken de slutit förbundet. Överenskommelsen bröts emellertid av Abrahams efterkommande vilket upprepade gånger beskrivs i GT, varför de med egen skuld hade gjort det ingångna förbundet ogiltigt. Gud var emellertid generös och ville ge dem en andra chans och rader av GT:s profeter berättade om en kommande gestalt som skulle befria dom från skuldbördan. Den kommande Messias dök så småningom upp men blev inte mottagen som den väntade återlösaren på grund av den föga glamorösa ankosten till jorden (Jesus). Det ledande judiska prästerskapet, fariseerna och de skriftlärda, hade vid den tiden skaffat sig makt och inflytande och då Jesus i vuxen ålder påbörjade sin gärning betraktades han som en farlig konkurrent, en skojare och folkförvillare. Omsider ledde detta till vad som idag ihågkommes under påsken, d v s en skenrättegång som fariseerna tvingade romarenPilatus att genomföra. Pilatus fann inget fog för fariseernas anklagelser men överlämnade Jesus till fariseerna och tvättade sina händervarunder han förklarade att han var oskyldig till denne mans blod och att de får själva svara därför.

 

Den judiske historikern Josefus har skrivit mycket angående de händelser som utspelades i den tiden. Historiska skeenden gjorde så småningom att judarna spreds till många länder och befinner sig idag i stor utsträckning i den s k diasporan(=förskingringen). De enda som fortfarande väntar på GT:s profeterade återlösare är de s k Torah-trogna judarna som är antisionister och har en intressant hemsidawww.nkusa.org   De flesta andra judar världen runt är antingen sekulära (bryr sig inte så mycket om religion) eller den större delen som anammat sionisternas falska doktrin att de är ”egendomsfolket” (från Gamla Testamentet) vilket de ju själva saboterade samt korsfäste den nya chans de fick via GT:s profeter. Med århundradens ansamling av en stor del av världens kapital finns det verkligen resurser för att ändå med vapen och list försöka åstadkomma det herravälde som ”egendomsfolket” vill skapa  utan Guds hjälp. Den avhoppade Mossadofficeren Victor Ostrovsky har skrivit böcker om hur den Israeliska staten arbetar. ”Med sveket som vapen” heter en av de böcker som finns på svenska. Titeln är en del av det motto som Mossad(Israels underrättelsetjänst) har: ”By Way of Deception Thou Shalt Make War”.

 

Israels flagga har två blå ränder som representerar floderna Nilen och Eufrat (Guds löfte till Abraham som dom ju snart sabbade när dom bröt förbundet) Mellan dessa blå ränder finns sionisternas symbol, ett blått hexagram(sexuddig stjärna). Enligt den framlidne judiske historikern Alfred Lilienthal kuppades den flaggan igenom av den interimistiska regeringen 1948.  Den s k Kivunim-planen beskriver ett Storisrael som ligger mellan de beskrivna floderna och med den sionistiska doktrinen skall detta upprättas.  Ett arabiskt ordspråk säger: -”Det finns ingen mur som är så hög att inte en guldlastad åsna orkar hoppa över den”. Girigheten och penningbegäret är allestädes närvarande och med de enorma ekonomiska resurser som sionisterna förfogar över är det inte underligt att de har sympatisörer och medarbetare i många länder (även i Sverige). De senaste åren har flera internationella politiker öppet förklarat att man strävar mot En Ny Världsordning, alltså ett system där nationalstaterna är avvecklade och ersatta av en global feodal totalitär regim.

Man har t o m börjat föreslå att FN ska flytta till Jerusalem – uppgifter ang detta finns på nätet.

 

Det här  var nog mycket och okänt för yngre och medelålders svenskar men bör tjäna som bakgrund för sådant som sker i en sekulariserad värld. Förutom Henry Makow med sida som nämnts i början, och där det finns mängder av artiklar om sådant som systematiskt omformar människornas sinnen och tänkanden som förberedelse för kommande händelser, så finns en annan man som i åratal gjort mycket för att upplysa om vad som pågår bakom kulisserna. Han är också jude, uppvuxen i en sträng miljö men som ung ifrågasatte han det hat mot kristna som han fann i Talmud och Kabbala, två judiska boksamlingar sedan mycket långt tillbaka där man hämtar modern näring till myten om ”egendomsfolket”. Mannen heter Nathanael Kapner och blev nyfiken och kollade Bibeln varefter han fann dess budskap byggt på kärlek till skillnad från det kristendomshat han vuxit upp med. Han övergick därför till den grekisk-ortodoxa kristendomen och har alltsedan dess publicerat mängder av material som han sammanställer från källor med god insyn i de nätverk som arbetar bakom kulisserna i många länder, inte minst i USA och EU. Han har en sida som heter www.realjewnews.com och har bl a nedanstående artiklar som behandlar den grekiska finanskrisen. Globala finanskretsar ligger bakom denna och en finanskollaps skulle ställa till ett kaos utan like, varunder det skulle vara enkelt att införa undantagstillstånd och andra drakoniska metoder, till exempel massmärkning av befolkningarna med det redan framtagna mikochipet som redan börjat införas i en del länder.

 

www.realjewnews.com/?p=1039  How the IMF really works                                       

 

www.realjewnews.com/?p=482  Goldman Wolves at Prey   -  Hur Grekland är testland för Z-bankirer i samverkan med mäktiga sionistjudar

                                                                      på höga nivåer både i Grekiska regeringen och i EU

www.realjewnews.com/?p=300    Obama and the coming military state                     

 

www.realjewnews.com/?p=1003   Greece Resists IMF Swindle (under den finns ett antal andra aktuella artiklar i samma ämne

 

www.realjewnews.com/?p=1034  ISIS In Greater Israel Scheme (kolla ovan ang Storisrael)

 

www.realjewnews.com/?p=588   Greek Bishops Defy World Jewry

 

LÄS – TÄNK – LÄR,           SANNING ÄR STYRKA, SANNING ÄR FRIHET,            DET FINNS INGEN SOM ÄR SÅ BLIND SOM DEN SOM INTE VILL SE

 

Skriven av JOG

Ämne: Lite ovanlig info som hör ihop med greklandsituationen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar