Listan som regeringen talade tyst om i dag

16.04.2016 16:17

Här är listan som regeringen talade tyst om i dag.

För att undvika skattehöjningar har regeringen skurit ned eller skjutit fram en rad välfärdssatsningar.

– Det faktum att man senarelägger en del av en satsning kan faktiskt öka kvaliteten, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

 
 

Regeringen skär ned eller skjuter fram en rad centrala välfärdssatsningar för att klara kostnadsökningarna utan att höja skatten.

Renoveringar av skollokaler

Bland annat skjuter regeringen fram satsningar på renoveringar av skollokaler och pedagogiska miljöer liksom fler anställda på lågstadiet.

Regeringen sparar också in på vägunderhåll, och naturskydd.

– Det är åtgärder som vi berättade om i december och som är kända sedan tidigare, säger Magdalena Andersson till Expressens Niklas Svensson.

Expressen:

Är det inte viktigt att renovera skollokaler och skydda miljön?

Jo, det gör vi också. Det är satsningar som senareläggs. När det gäller skollokaler är det viktigt att man har planeringsförutsättningar. Det faktum att man senarelägger en del av en satsning kan faktiskt öka kvaliteten. Det handlar till exempel om de pedagogiska utemiljöerna som var en ettårssatsning som nu läggs ut över flera år, säger Magdalena Andersson.

Biståndet

Den största besparingen i kronor räknat gör regeringen i biståndsbudgeten, där 4 081 miljoner flyttas över till kostnader för asylmottagande.

Sverige tar ett väldigt tar ett väldigt stort ansvar för asylmottagande och är också en av världens största biståndsgivare. Då är det också rimligt att vi använder av de regler som finns där man kan göra avräkningar, säger Magdalena Andersson.

 

 

Här är några av regeringens besparingar

 

• Internationellt bistånd

4 081 miljoner

 

• Förebyggande av jordskred

50 miljoner

 

• Neddragning av arbetsmarknadsprogram

850 miljoner

 

• Minskade pengar till specialpedagogik

100 miljoner

 

• Framflyttning av medel för fler anställda på lågstadiet

658 miljoner

 

• Neddragning av särskilda medel till universitet

304 miljoner

 

• Senareläggning av renovering av skollokaler

150 miljoner

 

• Senareläggning av pedagogiska miljöer

350 miljoner

 

• Neddragning av åtgärder för värdefull natur

50 miljoner

 

• Senareläggning av skydd av värdefull natur

250 miljoner

 

• Besparing av vägunderhåll

500 miljoner

 

• Upprustning av Göta kanal

50 miljoner

 

 

Ämne: Listan som regeringen talade tyst om i dag

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar