Lever militären sitt eget liv i Sverige, har du godkänt detta? Vad mer bestäms över våra huvuden just nu?

08.11.2014 21:17

https://www.expressen.se/gt/utlandska-militarer-pa-plats-runt-jonkoping/

 

 "På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa om övningen "Joint Action 2014", som pågår 3-12 november i områdena Uppsala, Kvarn, Eksjö, Skillingaryd och Hagshult. Det är stridsgruppen Nordic Battlegroup, NBG som har en slutövning. Alla sju nationer deltar;Sverige, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och Norge. Från och med 1 januari 2015 ska de 2 400 deltagarna i NBG vara beredda att göra en insats för EU, enligt Försvarsmaktens hemsida."
Det är Nordic Battlegroup...
NBG utgörs av en grundarstat (Norge), samt tre stater från den fjärde utökningen (Baltikum), samt tre värdländer. NBG är alltså NATO:s östersjögrupp.

Det är klart att de inte säger rakt ut att Sverige invaderas av NATO, då opinionen för NATO fortfarande är låg bland folket trots alla iscensatta hot och all smutskastning mot det ryska styret.

Övningen är möjlig tack vare detta "demokratiska beslut”
https://www.regeringen.se/sb/d/18886/a/245445

 'Om vi kallar det "anpassning till NATO-standard" så kanske Svenska folket inte begriper vad vi gör?'
https://www.mil.ee/.../general-g%C3%B6ranson:-nordic...