Lata ungdomar problem för företagare

19.11.2016 17:14

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lata-ungdomar-problem-for-foretagare?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161118%3Alata-ungdomar-problem-for-foretagare%3Anyh

Engagemang, samarbete, att passa tider eller att ens dyka upp på jobbet – det är inte några självklara egenskaper hos dagens arbetssökande, enligt många företagare. Högre krav hos arbetsgivarna och en splittrad arbetsmarknad kan vara en del i problemet, enligt en forskare.

Havsbadskjollan i Ängelholm säljer glass och pizza och sysselsätter ett tjugotal personer varje sommar. De senaste åren har det blivit mycket svårare att hitta lojala medarbetare, tycker Jessika Kristensson som driver företaget.

– De behöver inga pengar, de får det hemma. I dag har man ingen morot att jobba för, säger hon.

En del har svårt att acceptera att de inte får använda mobilen på arbetstid och många tar för givet att det ska gå att få ledigt med kort varsel, när något roligare dyker upp som att gå på konsert eller en hockeymatch.

– Det blir svårt när man har ett säsongsarbete. Man har lite svårt att tänka på att det handlar om att hjälpas åt och stötta varandra, säger Amanda Sköldbäck, som har arbetat extra på Havsbadskjollan sedan hon var tolv år. I dag är hon 23.

Hennes morot har alltid varit hästen som hon fick eget ansvar för och som gjorde att hon behövde extra pengar.

”Lägre ansvarskänsla”

En majoritet av de små- och medelstora företagen har svårt att hitta personal med rätt attityd till arbetet, enligt en rapport från Företagarna. Problemet med att hitta arbetskraft med rätt egenskaper finns i många branscher.

Mikael Nilsson som är ordförande i Sveriges åkeriföretag ser definitivt en förändring i attityder. Ansvarskänslan är inte lika stor i dag, tycker han, och kopplar samman det med att det har blivit vanligare att byta arbetsgivare ofta. Men han ser inte problemet enbart som ett arbetstagarproblem.

– Jag tror att arbetsgivarna måste jobba på att bygga på lagkänslan och samhörigheten. De måste skapa en arbetsplats som är tillräckligt attraktiv.

Högre krav

Gunnar Gillberg, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, betonar att attityder på arbetsmarknaden är ett komplext ämne:

– Arbetsmarknadens struktur har förändrats där man ställer högre krav och de unga ska vara självgående. På många sätt har kanske inte de unga alltid hängt med. Sedan kan det också vara så att skolorna inte förbereder de unga på ett arbetsliv som ställer krav.

Osäkra villkor

Han betonar också att det finns ytterligare skäl till att arbetsmoralen och lojaliteten är annorlunda.

– Om du går tillbaka 50–60 år i tiden så kunde du gå in i ett industriföretag och börja med att sopa golv för att sedan göra karriär inom det företaget. I dag erbjuds inte det på samma sätt. Många unga möter en splittrad arbetsmarknad med osäkra villkor där de vet att de kommer att vara tillfälligt på en arbetsplats.

– Då är det svårare att utveckla en arbetsmoral och lojalitet.

Rapporter ”Det är attityden - dumbom” beskriver små- och medelstora företags rekryteringsbehov och de hinder företagen anser finns när det gäller att knyta rätt kompetens till företaget.

46 procent har haft behov av att rekrytera personal de senaste 24 månaderna. 50 procent av dessa har inte lyckats hitta den kompetens de söker. Inom byggindustrin är problemet störst, sex av tio hittar inte den kompetens de söker.

74 procent anger att det är ett stort eller mycket stort problem att hitta rätt erfarenhet vid rekrytering.

73 procent anger att det är ett stort eller mycket stort hinder att hitta personer med rätt egenskaper och attityd. De som har angett att det är ett mycket stort hinder har efterfrågat en person som är självgående och har intresse av att arbeta. Problemlösningsförmåga och noggrannhet är också egenskaper som man saknar.

67 procent anger att kostnaden är ett stort eller mycket stort hinder för att ha anställda.

Över 5.000 små- och medelstora företagare deltog i enkätundersökningen.

Källa: Företagarna

 

Ämne: Lata ungdomar problem för företagare

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar