Länsstyrelser fuskade vid EU-betjänt

08.06.2014 18:02

Piratpartiet

Piratpartiets Nathalie Ylitalo anklagar Luleå kommun Nämnden Systematisk skadegörelse AV partiets affischer i Centrala stan.

- De HAR Rivit ner över 100 affischer för OSS, OCH sen långt vi ETT-post FRAN parkförvaltningen where de Star ATT Vår affischering AR nedskräpning.

Kommunen Ar nu polisanmäld.

Källa: https://www.nsd.se/nyheter/lulea/piratpartiet-polisanmaler-lulea-kommun-8502170.aspx

Svenskarnas Parti

I de flesta falla SOM VI HAR Noterat SÅ verkar DET handla om-att-valförrättarna AV oklar anledning HAR Ändrat "Svenskarnas parti" till "Svenkarnas parti" Eller "Svenskarnas Parti", män aven mer utstuderat valfusk HAR inträffat OCH pers SOM HAR röstat in Svenskarnas parti i EU-övervakad HAR Fatt Sina röstsedlar Helt ogiltigförklarade. En Kvinnas SOM JAG Värit i Kontakt Med berättar exempelvis ATT HON ​​OCH Hennes partner var OCH förtidsröstade OCH Noga skrev "Svenskarnas parti" in varsin valsedel, män ATT EN AV dessa Röster Helt plötsligt HADE blivit ogiltig Närs distriktets Röster var färdigräknade.

En Annan person som berättar att-Han och Hans sambo var OCH rostade In Svenskarnas partitioner Tillsammans män att-bada deras Röster istället registrerades SOM "Svenkarnas parti". Alltså tydligt felstavade, travar attR Bada personerna stavade Rätt Fran Borjan.Aven in Flashbacks OCHj Facebook Skriver flera pers attR deras roster registrerats Med alternativa stavningar.

Källa: https://www.realisten.se/2014/05/30/valfusk-mot-svenskarnas-parti/

Moderaterna

Moderaternas oppositionsråd Ulla Olsson gjorde jag GÅR sv

polisanmälan OMs valfusk.

DETTA in Uppdrag AV Moderaterna i Borlänge, SOM diskuterat Saken OCH beslutat ATT Agera.

Källa: https://www.dt.se/allmant/dalarna/polisanmals-for-valfusk

Liberala Partiet

ETT större Antal handskrivna Röster harmoni Helt Enkelt ogiltigförklarats SAMT Rapporter om-attR valarbetare påstått attR Partiet integre ställt Upp i övervakad.

Källa: Liberala Partiet.

raddasverige.nu

DET HAR medelst personliga bekräftelser konstaterats attR ETT anmärkningsvärt Stort Antal Röster förvanskats AV rösträknare In SÅ SATT attR partinamnet stavats FEL Eller attR Rösten Helt Enkelt bedömts SOM-ogiltig. ETT ANTAL personröster HAR också raderats.

Fenomenet Ar integre Isolerat Utan harmoni gatsten In ETT Flertal Örter runt om-i Landet.

Fusket anmält till valmyndigheten OCHj omräkning Bégard Nämnden HeLa Landet.

Källa: ETT Antal mejl Fran valarbetare OCHj röstare.

 

Fraga: Varför ändrar rösträknarna namnet Pa de Partier rom röstats In Nar dessa knappas i i datorerna?

Svar: VAD SOM avgör in vilket parti en handskriven Röst Hamnar In Ar håla Exakta stavningen, Inklusive skillnader i Stora OCHj Små Bokstäver. VAD DETTA innebär Ar attR Genomet attR förvanska stavningen VID rösträkningen SA Kan-100 roster In ETT-partitioner I Statistik Enkelt förvandlas till tio Röster In tio partier - Aven OM DET AR uppenbart attR Sammā parti avses.

I kommunalval innebär DETTA attR sv Enda rösträknare Kan avgöra skillnaden Mellan Seger Eller förlust Nämnden ETT PARTI.

 

Källa: https://blueshift.nu/lansstyrelser-fuskade-vid-eu-valet/