Läkemedelsverket rapporterar vaccinbiverkningar – Äldre 65 år + (flera med bestående men)

07.05.2016 17:18

Posted by  on onsdag, april 6, 2016

https://2op.se/2016/04/06/forts-lakemedelsverket-rapporterar-vaccinbiverkningar-aldre-65-ar-flera-med-bestaende-men/

 

LMV 65+

Ett utdrag från Läkemedelsverkets sammanställning av biverkningsrapporter 2016-01-01–2016-03-31. Källa Läkemedelsverket.

 

 

 

 

 

 

 

Äldre 65 år+  (57 st rapporteringar):

2015-11-06, 70-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Feeling hot, vaccination site pain, vaccination site swelling, erythema. Okänt tillstånd.

2015-11-10, 64-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Pain, arthralgia, headache. Okänt tillstånd.

2015-11-13, 83-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Erythema,pruritus, haematoma. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-16, 81-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia, dizziness, cold sweat. Tillfrisknat.

2015-11-16, 73-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX (Bältrosvaccin):
Local swelling. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-17, 73-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax, Vaxigrip:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2015-11-19, 69-årig kvinna. Anmälan efter Fluarix:
Erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-27, 66-årig man,anmälan efter Fluralix:
Urticaria. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 71-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Injection site pain. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Okänt förlopp.

 

2015-12-16, 74-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pain, vaccination site oedema, erythema. Tillfrisknat.

2015-12-28, 69-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX:
Urticaria. Tillfrisknat.

2016-01-11, 73-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Malaise. Okänt förlopp.

2016-01-08, 79-årig man, anmälan efter Fluarix:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-15, 83-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Tenderness. Okänt förlopp.

 

2016-01-15, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia. Tillfrisknat.

2016-01-18, 84-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Pruritus generalised. Okänt förlopp.

2016-01-25, 75-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Peripheral swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-25 72-årig vkinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site erythema, vaccination site oedema, vaccination site warmth, pruritus. Tillfrisknat.

2016-02-08, 72-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site pain. Tillfrisknat.

 

2016-02-09, 77-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX.
Diarrhoea. Tillfrisknat.

2016-02-18, 66-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Radiculopathy. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-18, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Cerebral infarction. Sjukhusvård. Bestående funktionsnedsättning.

2016-03-16, 83-årig man, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Influenza. Tillfrisknat efter sjukhusvård.

2015-11-30, 77-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Abdominal pain lower, diarrhoea, pyrexia, decreased appetite, headache. Tillfrisknat med bestående men.

 

2015-12-12, 74-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Vomiting, fatigue, headache. Tillfrisknat.

2015-12-02, äldre man, anmälan etfer Pandemrix:
Respiratory disorder. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-30, 72-årig kvinna, anmälan efter Fluarix. Allvarlig biverkning:
Nausea, headache, anxiety, nervousness, panic attack. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-28, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Arrhythmia, injection site swelling, pyrexia, asthma. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-13, 83-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Erythema,pruritus, haematoma. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-16, 81-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia, dizziness, cold sweat. Tillfrisknat.

2015-11-16, 73-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX (Bältrosvaccin):
Local swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-17, 73-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax, Vaxigrip:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2015-11-19, 69-årig kvinna. Anmälan efter Fluarix:
Erythema. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-27, 66-årig man,anmälan efter Fluralix:
Urticaria. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 71-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Injection site pain. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Okänt förlopp.

2015-12-15, 73-årig man, anmälan efter Pneumovax:
Vaccination site pain, vaccination site pruritus, vaccination site swelling. Okänt förlopp.

2015-12-16, 74-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pain, vaccination site oedema, erythema. Tillfrisknad.

 

2015-12-28, 69-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX:
Urticaria. Tillfrisknat.

2016-01-11, 73-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Malaise. Okänt förlopp.

2016-01-08, 79-årig man, anmälan efter Fluarix:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-15, 83-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Tenderness. Okänt förlopp.

2016-01-15, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia. Tillfrisknat.

 

2016-01-18, 84-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Pruritus generalised. Okänt förlopp.

2016-01-25, 75-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Peripheral swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-25 72-årig vkinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site erythema, vaccination site oedema, vaccination site warmth, pruritus. Tillfrisknat.

2016-02-08, 72-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site pain. Tillfrisknat.

2016-02-09, 77-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX:
Diarrhoea. Tillfrisknat.

 

2016-02-18, 66-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Radiculopathy. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-18, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Cerebral infarction. Sjukhusvård, bestående funktionsnedsättning.

2016-03-16, 83-årig man, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Influenza. Tillfrisknat efter sjukhusvård.

2015-11-30, 77-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Abdominal pain lower, diarrhoea, pyrexia, decreased appetite, headache. Tillfrisknat med bestående men.

2015-12-12, 74-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Vomiting, fatigue, headache. Tillfrisknat.

 

2015-12-02, äldre man, anmälan efter Pandemrix:
Respiratory disorder. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-30, 72-årig kvinna, anmälan efter Fluarix. Allvarlig biverkning:
Nausea, headache, anxiety, nervousness, panic attack. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-28, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Arrhythmia, injection site swelling, pyrexia, asthma. Ännu ej tillfrisknat.

LMV 65+

Ett utdrag från Läkemedelsverkets sammanställning av biverkningsrapporter 2016-01-01–2016-03-31. Källa Läkemedelsverket.

 

Äldre 65 år+  (57 st rapporteringar):

2015-11-06, 70-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Feeling hot, vaccination site pain, vaccination site swelling, erythema. Okänt tillstånd.

2015-11-10, 64-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Pain, arthralgia, headache. Okänt tillstånd.

2015-11-13, 83-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Erythema,pruritus, haematoma. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-16, 81-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia, dizziness, cold sweat. Tillfrisknat.

2015-11-16, 73-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX (Bältrosvaccin):
Local swelling. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-17, 73-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax, Vaxigrip:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2015-11-19, 69-årig kvinna. Anmälan efter Fluarix:
Erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-27, 66-årig man,anmälan efter Fluralix:
Urticaria. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 71-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Injection site pain. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Okänt förlopp.

 

2015-12-16, 74-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pain, vaccination site oedema, erythema. Tillfrisknat.

2015-12-28, 69-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX:
Urticaria. Tillfrisknat.

2016-01-11, 73-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Malaise. Okänt förlopp.

2016-01-08, 79-årig man, anmälan efter Fluarix:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-15, 83-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Tenderness. Okänt förlopp.

 

2016-01-15, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia. Tillfrisknat.

2016-01-18, 84-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Pruritus generalised. Okänt förlopp.

2016-01-25, 75-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Peripheral swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-25 72-årig vkinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site erythema, vaccination site oedema, vaccination site warmth, pruritus. Tillfrisknat.

2016-02-08, 72-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site pain. Tillfrisknat.

 

2016-02-09, 77-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX.
Diarrhoea. Tillfrisknat.

2016-02-18, 66-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Radiculopathy. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-18, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Cerebral infarction. Sjukhusvård. Bestående funktionsnedsättning.

2016-03-16, 83-årig man, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Influenza. Tillfrisknat efter sjukhusvård.

2015-11-30, 77-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Abdominal pain lower, diarrhoea, pyrexia, decreased appetite, headache. Tillfrisknat med bestående men.

 

2015-12-12, 74-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Vomiting, fatigue, headache. Tillfrisknat.

2015-12-02, äldre man, anmälan etfer Pandemrix:
Respiratory disorder. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-30, 72-årig kvinna, anmälan efter Fluarix. Allvarlig biverkning:
Nausea, headache, anxiety, nervousness, panic attack. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-28, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Arrhythmia, injection site swelling, pyrexia, asthma. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-13, 83-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Erythema,pruritus, haematoma. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-16, 81-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia, dizziness, cold sweat. Tillfrisknat.

2015-11-16, 73-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX (Bältrosvaccin):
Local swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-17, 73-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax, Vaxigrip:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2015-11-19, 69-årig kvinna. Anmälan efter Fluarix:
Erythema. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-27, 66-årig man,anmälan efter Fluralix:
Urticaria. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 71-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Injection site pain. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Okänt förlopp.

2015-12-15, 73-årig man, anmälan efter Pneumovax:
Vaccination site pain, vaccination site pruritus, vaccination site swelling. Okänt förlopp.

2015-12-16, 74-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Pain, vaccination site oedema, erythema. Tillfrisknad.

 

2015-12-28, 69-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX:
Urticaria. Tillfrisknat.

2016-01-11, 73-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Malaise. Okänt förlopp.

2016-01-08, 79-årig man, anmälan efter Fluarix:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-15, 83-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Tenderness. Okänt förlopp.

2016-01-15, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Myalgia. Tillfrisknat.

 

2016-01-18, 84-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Pruritus generalised. Okänt förlopp.

2016-01-25, 75-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Peripheral swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-25 72-årig vkinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site erythema, vaccination site oedema, vaccination site warmth, pruritus. Tillfrisknat.

2016-02-08, 72-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax:
Injection site pain. Tillfrisknat.

2016-02-09, 77-årig kvinna, anmälan efter ZOSTAVAX:
Diarrhoea. Tillfrisknat.

 

2016-02-18, 66-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Radiculopathy. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-18, 72-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Cerebral infarction. Sjukhusvård, bestående funktionsnedsättning.

2016-03-16, 83-årig man, anmälan efter Vaxigrip. Allvarlig biverkning:
Influenza. Tillfrisknat efter sjukhusvård.

2015-11-30, 77-årig kvinna, anmälan efter Fluarix:
Abdominal pain lower, diarrhoea, pyrexia, decreased appetite, headache. Tillfrisknat med bestående men.

2015-12-12, 74-årig man, anmälan efter Vaxigrip:
Vomiting, fatigue, headache. Tillfrisknat.

 

2015-12-02, äldre man, anmälan efter Pandemrix:
Respiratory disorder. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-30, 72-årig kvinna, anmälan efter Fluarix. Allvarlig biverkning:
Nausea, headache, anxiety, nervousness, panic attack. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-28, 67-årig kvinna, anmälan efter Pneumovax. Allvarlig biverkning:
Arrhythmia, injection site swelling, pyrexia, asthma. Ännu ej tillfrisknat.

Ämne: Läkemedelsverket rapporterar vaccinbiverkningar – Äldre 65 år + (flera med bestående men)

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar