KRÖNIKA: Pensionsbomben briserar snart

04.10.2014 22:15
KRÖNIKA: Pensionsbomben briserar snart
Snart finns det inga pensionspengar kvar.

KRÖNIKA: Pensionsbomben briserar snart

 

Om ingen sätter stopp för det massiva inflödet av utomeuropeiska bidragsmigranter kan morgondagens generation av svenska pensionärer bli utan pension, skriver Fredrik Nilsson.

Låt oss leka med tanken att allt går åt skogen. Nämligen att anstormningen av utomeuropeiska bidragsmigranter inte i tillräcklig omfattning kommer i arbete. Att landsting och kommuner inte klarar av att sätta undan pengar till framtida pensionsutbetalningar på grund av vikande skatteintäkter. Då briserar pensionsbomben.

Lyssnar vi på våra makthavare säger de att vi behöver fler invandrare för att klara av att betala pensioner till morgondagens pensionärer – alla vi som fortfarande befinner oss mitt i arbetslivet. Pensionsskulden i landsting och kommuner är mycket stor. Enligt organisationen Sveriges Landsting och Kommuner, SKL, uppgår den samlade pensionsskulden till drygt 400 miljarder kronor.

 

Det svenska pensionssystemet ”pay as you go” är sårbart för yttre påfrestningar. Det kan bäst liknas vid ett dominospel. Faller en, faller alla. Tanken med det svenska pensionssystemet är nämligen att dagens skattebetalare betalar pensioner för dagens pensionärer – medan framtidens skattebetalare betalar pensionerna för framtidens pensionärer. En annan finess med det svenska pensionssystemet är att ansvaret för pensionskapitalet ligger hos pensionstagaren. Har du placerat dina pensionspengar i en pensionsfond vars värde går upp i rök så är det ditt eget fel att din pension brinner inne.

Dagens pensionssystem fungerar endast om det finns tillräckligt många arbetstagare i sysselsättning som kan göra löpande inbetalningar till alla svenskar som är pensionärer här och nu. De senaste åren har dagens generation pensionärer upplevt hur ”pensionsbromsen” minskar deras årliga pension – men 500 kronor i minskad årlig pension torde vara en svalkande vårbris jämfört med att stå utan någon som helst pension på 65-årsdagen.

 

För att akut lösa frågan om finansiering av det svenska pensionssystemet har Alliansen och de rödgröna partierna öppnat gränserna för i det närmaste en fri invandring till Sverige. EnligtMigrationsverkets senaste prognos väntas 202 100 personer begära uppehållstillstånd i år i Sverige – och om siffran håller i sig kommer över 1 miljon invandrare att begära uppehållstillstånd de kommande fem åren.

När statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inledde valrörelsen förra lördagen i Stockholm berättade han att det saknas ekonomiskt utrymme till kommande reformer. De kronor och ören som finns i statens skattkista kommer gå till att betala mottagandet av utomeuropeiska bidragsmigranter som bosätter sig i Sverige. Trots allvaret i den svenska ekonomins finanser uppmanade Fredrik Reinfeldt det svenska folket att välkomna ännu fler utomeuropeiska bidragsmigranter för att ”i det långa loppet skapar vi på det sättet en bättre värld”.

 

Inte ett enda ord nämnde statsministern om hur det stora mottagandet av nyanlända invandrare ska kunna hanteras – samtidigt som pensionsåtagandena ökar drastiskt till mitten av 2020-talet. Merparten av dagens nyanlända invandrare härstammar från kaotiska och fattiga länder i Afrika, Mellanöstern och Asien – nästan alla har låg utbildningsnivå och klarar inte de högt ställda kraven på den svenska arbetsmarknaden.

Redan för några år sedan slog ”Långtidsutredningen 2011” fast att närmare hälften av invandrarna från dessa regioner aldrig kommer i arbete. Landets kommuner tvingas gå in och försörja de utomeuropeiska bidragsmigranterna. Den statliga utredningen visar att det tar i genomsnitt sju år för en utrikes född man och tio år för en utrikes född kvinna att skaffa jobb och försörja sig själva. Lägst sysselsättningsgrad har människor födda i Asien (51, 7 procent) och Afrika (54,2 procent).

 

I Sverige finns ett statligt utjämningssystem mellan landets kommuner. Fattiga kommuner får pengar från rika kommuner för att klara sina åtaganden. Mångkulturella Malmö och Södertälje utmärker sig som skräckexempel i jämförelse med andra svenska kommuner. Årligen tar Malmö och Södertälje emot miljardbelopp från landets övriga kommuner i statligt utjämningsbidrag.

Förra året tog Malmö emot drygt 3,6 miljarder kronor i statligt utjämningsbidrag – medan Södertälje tog emot drygt 1,5 miljarder kronor på grund av svagt skatteunderlag. Utan statligt utjämningsbidrag hade Malmö och Södertälje varit på fallrepet för länge sedan. Så skör är ekonomin i de kommuner som tvingas ta emot stort antal utomeuropeiska invandrare ,som behöver många år på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Samtidigt har landets kommuner omfattande pensionsskulder till politiker och nuvarande och före detta anställda medarbetare. I Malmö uppgår pensionsförpliktelserna till sammanlagt 7,9 miljarder kronor – medan Södertälje har pensionsåtagande inklusive löneskatt som uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor. När Migrationsverket dumpar asylsökande i landets alla kommuner förvärras situationen. Utrymmet minskar för alla att hjälpa varandra.

De utomeuropeiska bidragsmigranterna och tidigare kommunanställda pensionärer riskerar att stå utan försörjning om ingen sätter stopp för invandringen. Alliansen och de rödgröna har redan aviserat skattehöjningar för att Migrationsverket ska kunna fortsätta administrera mottagandet av utomeuropeiska bidragsmigranter som kommer till Sverige. I valrörelsen har dock inga landstings- eller kommunpolitiker behövt förklara hur stora skattehöjningarna blir för deras väljare.

 

Samhällskontraktet mellan stat och medborgare måste anses vara brutet. Politiker på riksnivå tar osolidariska beslut som drabbar politikerkollegerna på landstings- och kommunal nivå. Allt för att statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén (S) ska kunna fortsätta gycklarspelet; att utmåla Sverige som en humanitär stormakt.

Källa: https://www.d-intl.com/2014/08/26/kronika-pensionsbomben-briserar-snart/